Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Vold i nære relasjoner – en trussel mot barn og unges fysiske og psykiske helse (Del av parallell ”Barn og unges oppvekstvilkår i familier med vold”)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Vold i nære relasjoner – en trussel mot barn og unges fysiske og psykiske helse (Del av parallell ”Barn og unges oppvekstvilkår i familier med vold”)"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Vold i nære relasjoner – en trussel mot barn og unges fysiske og psykiske helse (Del av parallell ”Barn og unges oppvekstvilkår i familier med vold”) Røroskonferansen 2. okt 2013 Oddfrid.Skorpe.Tennfjord@stolav.no

2 2 Folkehelse Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot ytre helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Folkehelsearbeidet er sektorovergripende og omfatter tiltak i mange samfunnssektorer med sikte på å: Utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil Fremme trygghet og medvirkning for den enkelte og gode oppvekstvilkår for barn og ungdom Forebygge sykdommer og skader

3 3 ”[..] mestring, verdighet og det «å bli sett» er hovedstrategi i alt vi gjør”

4 4 What kind of abuse? Head injury Fractures Bruises Burns Terrorize Put down Compare Insult Food Clothing Studies/ Language Medical care Safety Love Support Recognize Stimulate (Sexual) abuse Physical Emotional Neglect

5 5 Konsekvenser av å leve med vold

6 6 HVORFOR SKAL VI HJELPE BARN? ”Kan du si det til babyen du har i magen?” ( Etter ide av Aschjem og Steinsvåg)

7 7 HVORFOR SKAL VI HJELPE BARN? ”Kan du si det til babyen du har i magen?” FORDI BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN SJELDEN HAR EGEN STEMME

8 8 ”Jeg vil at pappa skal brenne opp og komme til himmelen for da vet jeg hvor han er.”

9 9 FORDI BARN IKKE SKAL BEHØVE Å LENGTE ETTER FAR

10 10 ”Hun satt og klinte med pappa i bilen før hun tok meg med inn på krisesenteret. Skjønte hun ingen ting eller?”

11 11 ”Hun satt og klinte med pappa i bilen før hun tok meg med inn på krisesenteret. Skjønte hun ingen ting eller?” FORDI BARN IKKE SKAL BEHØVE Å LENGTE ETTTER MOR

12 12 ”Aleksander var bare 2 år da han løp i mellom og forsøkte å hindre at jeg ble slått ned av mannen min. Han kunne ikke snakke rent så det eneste han greide å si var ”dopp dopp”

13 13 ”Aleksander var bare 2 år da han løp i mellom og forsøkte å hindre at jeg ble slått ned av mannen min. Han kunne ikke snakke rent så det eneste han greide å si var ”dopp dopp” FORDI BARN PÅTAR SEG SKYLD OG BLIR PÅFØRT ET ANSVAR SOM ER UFORENLIG MED BARNEROLLEN

14 14 ”Hjernen min gjør det, men hjertet mitt vil det ikke.”

15 15 ”Hjernen min gjør det, men hjertet mitt vil det ikke.” FORDI MANGE BARN BLIR TVUNGET TIL Å GJENTA DET DE SER OG HØRER

16 16 ”Jeg tror ikke jeg kan bli glad noen gang jeg, mamma, før pappa er død.”

17 17 ”Jeg tror ikke jeg kan bli glad noen gang jeg, mamma, før pappa er død.” FORDI VOLD FRATAR BARN EN FORVENTNING OM TRYGGHET OG GLEDE

18 18 ”Jeg turte ikke synge fordi mamma sa jeg aldri fikk til noe.”

19 19 ”Jeg torte ikke synge fordi mamma sa jeg aldri fikk til noe.” FORDI VOLD FRATAR BARN MULIGHETEN TIL Å VISE, UTVIKLE OG TRO PÅ SINE FERDIGHETER

20 20 ”Det eneste jeg lengter etter er katta mi og senga. Alt annet har jeg sluttet å lengte etter fordi jeg har lært at gode ting ikke varer.

21 21 ”Det eneste jeg lengter etter er katta mi og senga. Alt annet har jeg sluttet å lengte etter fordi jeg har lært at gode ting ikke varer. FORDI VOLD FRATAR BARN TRO PÅ FORANDRINGENS MULIGHET

22 22 ”Orda til læreren forsvant på veg ned til meg.”

23 23 ”Orda til læreren forsvant på veg ned til meg.” FORDI VOLD FRATAR BARN MULIGHETER FOR INNLÆRING

24 24 ”Jeg lengtet så inderlig etter å bli sett av faren min at jeg gikk i døden for at han skulle se meg.”

25 25 ”Jeg lengta så inderlig etter å bli sett av faren min at jeg gikk i døden for at han skulle se meg.” FORDI BARN ER BÆRERE AV DEN TOTALE LIDELSEN I FAMILIEN

26 26 http://www.youtube.com/watch?v=cyr3IlYEA d4 http://www.youtube.com/watch?v=cyr3IlYEA d4

27 27 Vold hindrer barns utvikling Positivt selvbilde (Jeg kan! Jeg får til! Noen liker meg!) Positiv tro på andre og at noen er der for dem (Mamma elsker meg! Pappa trøster meg!) Positiv tro på at andre ønsker og trenger dem Gode rollemodeller – få og gi omsorg, konfliktløsning, høflighet, syn på andre mennesker Mulighet til å lære (med lov til å feile) Mulighet til å lære (fordi ikke er i konstant beredskap) Håp for fremtiden!

28 28 Vold hindrer barnets utvikling lyst – ulyst/smerte indre-ytre aktiv – passiv frivillighet – tvang fantasi – virkelighet omsorg – overgrep Etablere dualiteter er viktig i barnets utvikling

29 29 Hvordan ser man at et noen er utsatt for vold? Problemet med ekvifinalitet og multifinalitet multifinalitet = samme symptomer kan føre til flere ulike sykdommer ekvifinalitet = flere ulike symptomer kan gi samme sykdom

30 30 ADFERDFYSIOLOGISKEMOSJONELTKOGNITIVT AggresjonSøvnløshetAngstDårlige skoleprestasjoner Stille og innesluttetHormonelle forstyrrelser DepresjonSpråkproblemer UtageringSpiseproblemerUroSkriveprobl Lav impulskontrollPsykosomatiske plager Lavt selvbildeTaleprobl SkoleproblemerSengevætingSinneFeilattribusjon Motoriske problemer Lav aktiveringsterskel (PTSD-symptomer)Probl med oppmerksomheten SubkulturtilhørighetVegetative symptomer Tilknytnings- forstyrrelser Vansker med aktiv problemløsning Rus/kriminalitetAffektlabilitetEvaluerer situasjonen

31 31 Hvorfor ser man ikke volden? BAGATELLISERING: Hos den utsatte (også barn) Hos voldsutøver Hos hjelper

32 32 Den profesjonelle tvil Noter ned bekymringer og uro Snakk med barnet og\eller den voksne Snakk med kolleger og andre Ved mistanke om at far eller mor utøver vold mot barnet – ikke konfronter foreldrene. Ved mistanke om at klient/bruker er utsatt for (seksuell) vold, våg å spørre bruker. Snakk evt med andre kollegaer før du gjør det om hvordan du kan gjøre det. Ta kontakt med egen leder og snakk gjerne med andre, bl.a. Konsultasjonsteamet i Sør-Trøndelag (koordinator Helle Leinsli Barnehuset), RVTS, egne fagpersoner i kommunen, etc Husk: Du er ikke etterforsker, men hjelper.

33 33


Laste ned ppt "1 Vold i nære relasjoner – en trussel mot barn og unges fysiske og psykiske helse (Del av parallell ”Barn og unges oppvekstvilkår i familier med vold”)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google