Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettassistert undervisning på Tranberg vid. Skole Gjøvik Et forsøk i engelsk VK2, finansiert av fylkeskommunen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettassistert undervisning på Tranberg vid. Skole Gjøvik Et forsøk i engelsk VK2, finansiert av fylkeskommunen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettassistert undervisning på Tranberg vid. Skole Gjøvik Et forsøk i engelsk VK2, finansiert av fylkeskommunen

2 Ramme Tranberg vid. Skole fikk i skoleåret 2001- 2002 kr 150.000 for å drive forsøk med nettbasert undervisning i engelsk VKII. Classfronter ble brukt Egenprodusert faglig-metodisk programvare til undervisningen

3 20 elever Ekstra midler fra Oppland fylke 3 lærere 4 av 5 timer per uke på datarom Programvaren Classfronter Engelsk VKII samfunnskunnskap, litteratur og språk (muntlig og skriftlig)

4 Bruk av WORD Differensiere Aktualisere Skape større aktivitet Skape større ansvar for egen læring Integrere IKT-ferdigheter

5 Forutsetninger Tilgang til datamaskin og internett Lærebok Nettverk som fungerer Datakompetanse hos faglærer og IKT- støtte Mer tid til forberedelse Høy fagkompetanse Hjemme-PC hos faglærer

6 Forutsetninger 2 Gjennomtenkt mappesystem (i CF) Motivasjon, disiplin og fleksibilitet Balanse mellom individuelt arbeid og plenum/grupper Bevisst arbeid med den muntlige delen av kurset

7 Noen Hovedproblemer Tiden –Opplæringen av elevene var til dels tidkrevende. –Lærerens forberedelser var tidkrevende Utstyret –Utstyret var til dels for dårlig (på det tidspunkt) Teknikken –Både elevenes og lærernes teknikk var ulike

8 Erfaringene Ikke alle elever hadde nettilkopling hjemme Tilbudet forutsetter at skolen har tilgjengelige maskiner. Gammelt utstyr på skolen slukte mye tid Elevene hadde til dels stort utbytte av prosjektet

9 Spørreundersøkelse blandt elevene Faget Engelsk VkII

10 Innenfor hvilket av disse områdene har du lært mest? Engelsk språk11% Om samfunnsforhold i engelskppråklige land78% Bruk av data6% Ikke besvart5%

11 Logger du deg inn på Class Fronter utenom timene, enten hjemmefra eller fra skolen i fritimene? Nei, aldri:16% Ja, av og til:67% Ja, hver uke:11%

12 Synes du at du får nok hjelp av lærer(e)? Nei, for lite:6% Ja, for mye:0% Ja, den hjelpen jeg trenger: 88%

13 Synes du vi har brukt timene effektivt i dette kurset? Nei, det har vært for mye venting:17% Ja, like bra som vanlig klasseundervisning44% Ja, dette har vært mer effektivt enn vanlig klasseundervisning33%

14 Synes du motivasjonen din har forandret seg i løpet av kurset? Ja, den er blitt dårligere:11% Nei, den er som før:50% Ja, den er blitt bedre:33%

15 Hvordan har motivasjonen din vært for å arbeide i dette kurset% Dårlig:11% Middels:39% God:56%

16 Hvordan vurderer du den faglige framgangen du har hatt i dette kurset sammenlignet med andre fag? Dårligere enn middels: 0% Middels:67% Bedre enn middels:28%

17 Har du lyst til å prøve nettbaserte studier i andre fag? Nei:6% Er ikke sikker:39% Ja:56%

18 Konklusjon av spørreundersøkelsen. Elevene var stort sett positive.

19 Vurdering av verktøyet i C. F. Mappesystemet med dokumenter er fint Lenker fungerer stort sett Innleveringsmapper gir god oversikt Retting av elevarbeid (språk) i dokumenter er for tungvint Flervalgsprøver fungerer bra

20 Vurdering 2 Porteføljesystemet gir oversikt Forum-Ikke lett å få med alle elevene Chatting – ikke egnet til faglig samtale mellom flere enn to personer av gangen

21 Hva med faglig samarbeid? Fellesdokumenter er ikke utprøvd Grupperom med forum kan brukes til gruppearbeid/samarbeidslæring, MEN –Først må alle beherske de andre funksjonene –Det må ikke være tekniske hindringer

22 Kommentar fra en av lærerne Faglig samarbeid er raskere og enklere face to face Det faller naturlig å bruke det virtuelle klasserommet hvis direkte kontakt er mer tungvint på grunn av geografisk avstand

23 Gode råd etter erfaring så langt Ha alltid en plan B klar for undervisningsopplegget, datasystemet er underlagt Murphys lov. Ikke undervurder tida som elevene og du selv trenger til å øve på å bruke mediet Delta/logg deg inn som virtuell elev og prøv ut systemet på den måten

24 Gode råd 2 Vent med å ta i bruk alle funksjoner i fronter på en gang Tenk grundig gjennom grunnstrukturen i mapper, korridorer/organisasjonsenheter og rom. Unngå for mye prøving og feiling her – Det forvirrer

25 Gode råd 3 Husk at ikke alle elever er glad i/gode på data – noen er vanskelig å motivere Elevene synes flervalgsoppgaver som gir tilbakemelding om resultat straks, er morsomt Flervalgsprøver kan brukes kreativt –men de tar tid å lage Minn elevene på å bytte passord/holde passord hemmelig. Unngå kaos ved at spøkefugler roter for andre

26 Sett fra et lærersynspunkt: Forarbeidet er mye mer tidkrevende enn tradisjonell undervisning Mulighetene er gode når det gjelder: –Å bruke aktuelt og variert stoff –Å holde oversikt over elevaktiviteter og arbeider –Å holde orden påog bruke gode undervisningsopplegg om igjen/videreutvikle dem –Å arbeide hjemmefra –Å kommunisere med elever når de er syke/frav.

27 Sett fra et lærersynspunkt 2: Meget bra til mappevurdering Portefølgeverktøyet egner seg bra til standpunktkarakterer Bra som fjernundervisning v/permisjon Fint til PowerPoint v/repetisjon Advares mot å tro at dette er en rasjonalisering (tidsbesparende)


Laste ned ppt "Nettassistert undervisning på Tranberg vid. Skole Gjøvik Et forsøk i engelsk VK2, finansiert av fylkeskommunen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google