Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dei gode døma 24. 03. 2011 Anne Bjørnestad, Tanks vgs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dei gode døma 24. 03. 2011 Anne Bjørnestad, Tanks vgs."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dei gode døma 24. 03. 2011 Anne Bjørnestad, Tanks vgs

2 Dei gode døma, 24.mars 2011 2

3 Lærerens utfordring?

4  Vurderingsforskrift 2010:  Det er nytt at elevene har rett til å få delta i vurderinger som gjøres med karakter…. Det betyr at de skal trenes i å forstå hva som forventes av dem for å få de ulike karakterene(Vurdering i ungdomskolen og videregående opplæring, s 7)  Alle elever helt fra 1. trinn har rett til:  Å vurdere egen kompetanse, eget arbeid og egen faglig utvikling (Vurdering i ungdomskolen og videregående opplæring, s 3)  Vurderingsforskrift § 3-12:  Eleven …skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling 4 Dei gode døma, 24.mars 2011

5  Elevene arbeider med prøvene sine også etter prøven  Elevene lærer å vurdere egne prestasjoner Dei gode døma, 24.mars 2011 5

6  Retter prøvene  Oppretter en mappe på ItsL,  Her legger jeg ut:  løsningsforslag  egenvurderingskjema  oppgave ”levere egenvurderingskjema”  Elevene fyller ut skjema og leverer på ItsL Dei gode døma, 24.mars 2011 6

7  Leser gjennom skjemaene, og setter endelig karakter, basert på egen vurdering og elevens vurdering.  Karakterene og kommentarer føres kun i SkoleArena, og prøvene deles ut i neste matematikktime Dei gode døma, 24.mars 2011 7

8 8

9 9

10 10

11 ” Dette var en svak prøve levert av meg! Det var mange slurvefeil som gjorde slik at jeg endte opp med mange feil. Jeg har nødt til å jobbe jevnt med det vi har hatt om tidligere til neste heldagsprøve for å få en sjangs til å forbedre denne svake karakteren. Jeg forberedte meg helt feil og på feile ting, så det var ganske dumt. Jeg gir meg selv en 2-2+. Jeg har mange slurvefeil og jeg er meget skuffet over meg selv (vet ikke om jeg skal gi poeng på dem: har ikke gjort det). Dette må forbedres!!!! ” Gutt, Vg2 Dei gode døma, 24.mars 2011 11

12 Dei gode døma, 24.mars 2011 Jente Vg1 12

13 Dei gode døma, 24.mars 2011 Gutt,Vg1 13

14 Dei gode døma, 24.mars 2011 Jente, Vg3 14

15 Dei gode døma, 24.mars 2011 Gutt, Vg3 15

16  Vet ikke helt om jeg har gjort det riktig, men her er ihvertfall egenvurderingsskjemaet mitt Gutt, Vg1  Jeg ser at jeg må bli flinkere til å vise hva jeg gjør. Jente, Vg1 Dei gode døma, 24.mars 2011 16

17 ”Hvis jeg bare får prøven tilbake, ser jeg på karakteren og legger den bort. Det er positivt å gå gjennom prøven, og det må vi når vi retter prøven selv. Da ser jeg hva jeg har gjort feil. ” Jente Vg3 Dei gode døma, 24.mars 2011 17

18 Ved klage på standpunktkarakterer Uttale frå faglærar skal innehalde: 1. Korleis/ når eleven / føresette har fått informasjon om kompetansemåla i faget 2. Korleis/ når eleven / føresette har fått informasjon om kjennteikn på måloppnåing i faget 3. Korleis/ når eleven / føresette er blitt gjort kjent med kva som blir vektlagt ved fastsetjinga av standpunktkarakteren i faget, jf. §3-18 4. Korleis/ når eleven er vurdert i høve til kompetansemåla for faget, jf §3-3 og §3-1 5. Korleis/ når eleven / føresette er blitt gjort kjent med kva som blir vektlagd ved fastsetjinga i orden / åtferd. Jf §3-5, §3-19, §3-1 og §3-2 Dei gode døma, 24.mars 2011 18

19 6. Korleis undervegsvurdering, halvårsvurdering, tilbakemelding og rettleiing er ivareteke for fag/orden/åtferd, jf §3-11,§3-13, §3-15, og §3-16 7. Korleis er det lagt til rette for eleven si eigeneigenvurdering i faget. Jf §3-12 8. Svar på det som eleven/føresette peikar på i klagen 9. Kva som er gjort for at eleven skal få vise sin kompetanse i faget etter at varsel er gitt 10. Kopi av evt varsel om fare for IV i fag eller nedsett karakter i orden/ åtferd Henta frå skriv frå HFK Dei gode døma, 24.mars 2011 19 Ved klage på standpunktkarakterer, forts

20  Elevene arbeider videre med prøven sin når de får den tilbake.  De må finne ut hva de eventuelt har gjort feil, og vurdere selv hvor alvorlig feilen er.  De vurderer sin egen prestasjon.  Jeg får mulighet til å kommentere elevenes besvarelse mens de arbeider med den.  Elevene er flinke til å vurdere egen besvarelse. Dei gode døma, 24.mars 2011 20

21  Elevene klager ikke på karakteren på prøvene  God dokumentasjon ved eventuelle klager på standpunktkarakter Dei gode døma, 24.mars 2011 21

22 Dei gode døma, 24.mars 2011 22 JaTil en viss gradNei 44,2% 11,6% Føler du at du forstår mer av vurdering når du må jobbe med egenvurdering? (n=43)

23  ” ja og nei. Det kan være litt forvirrende av og til. Man vet liksom ikke helt hva man skal gi seg selv. Men det er lærerikt”  ”nei egentlig ikke. Men jeg gjennomgår prøven orgentlig og ser hva jeg har feil. Men jeg synes det blir mye tull og tar lang tid med tilbakemelding”  ”Ja, det gjør jeg! Da ser man sine egne feil og må vurdere dem utifra hva man selv mener. Det kan av og til være litt vanskelig, men det er lærerikt.”  ”Jeg føler at jeg ikke lærer mer når jeg må vurdere prøven min selv.”  ” Ja, hvis ikke hadde jeg ikke sett gjennom prøven i det hele tatt.” Dei gode døma, 24.mars 2011 23 Lærer du mer når du må gå gjennom prøven din i forbindelse med egenvurdering?

24  Kan du forklare eller gi eksempler på hvordan egenvurdering hjelper deg å forstå vurderingen og å lære mer?  ”Det gjør at jeg lettere kan gå igjenom prøven min, uten at den bare blir sett på en gang og så kastet. Så det har sine posetive sider.”  ”Man blir mer bevisst på hvilke feil en får.”  ”Egenvurdering gir deg sjansen til å påvirke karakteren samt å se hvilke feil man har gjort. Når man bare får ut en prøve med karakter på er det veldig lett og se på karakteren og så går prøven ned i sekken og det var det. Under en egenvurdering må man se hvilke feil og i hvilke grad feilen er for å kunne gi en poengscore.”  ”Ved egenvurdering ser jeg på egne feil og lærer av det.” Dei gode døma, 24.mars 2011 24

25 Dei gode døma, 24.mars 2011 25

26  Dysthe, O. (2008) Klasseromsvurdering og læring, Bedre Skole, nr. 4  Slemmen, T (2009), Vurdering for læring i klasserommet, Oslo: Gyldendal  Utdanningsdirektoratet (2010): “Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring” http://www.utdanningsdirektoratet.no/upload/ Brosjyrer/Ny_vurderingsforskrift_8-10_nett.pdf  Utdanningsdirektoratet (2009) ”Underveisvurdering i fag” http://www.udir.no/upload/Brosjyrer/Underveisvurdering_i_ fag_bm.pdf http://www.udir.no/upload/Brosjyrer/Underveisvurdering_i_ fag_bm.pdf Dei gode døma, 24.mars 2011 26


Laste ned ppt "Dei gode døma 24. 03. 2011 Anne Bjørnestad, Tanks vgs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google