Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering og IKT Egenvurdering i matematikk med

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering og IKT Egenvurdering i matematikk med"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering og IKT Egenvurdering i matematikk med
Dei gode døma Anne Bjørnestad, Tanks vgs

2 Hvorfor vurdering ? Dei gode døma, 24.mars 2011

3 Egenvurdering i matematikk
Lærerens utfordring? Å la elevene rette prøvene sine er noe jeg har arbeidet systematisk med i snart 2 år. Det er ikke forankret i teori, men et resultat av et samarbeid med en kollega som heter Erik Holst, har gjort dette i lang tid. Jeg synes ideen var god, og begynte med dette i daværende R1 gruppe. Jeg har så gjort en del erfaringer og tilpasset metoden i løpet av disse to årene. Nå bruker jeg dette i alle tre matematikkgruppene mine, en 1T gruppe på vg1, en S1 gruppe på vg2 og en R2 gruppe på vg3. Shirin og Kamilla er begge elever i R2 gruppen min.

4 Hvorfor egenvurdering?
Vurderingsforskrift 2010: Det er nytt at elevene har rett til å få delta i vurderinger som gjøres med karakter…. Det betyr at de skal trenes i å forstå hva som forventes av dem for å få de ulike karakterene(Vurdering i ungdomskolen og videregående opplæring , s 7) Alle elever helt fra 1. trinn har rett til: Å vurdere egen kompetanse, eget arbeid og egen faglig utvikling (Vurdering i ungdomskolen og videregående opplæring , s 3) Vurderingsforskrift § 3-12: Eleven …skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling Dei gode døma, 24.mars 2011

5 Hvorfor egenvurdering?
Elevene arbeider med prøvene sine også etter prøven Elevene lærer å vurdere egne prestasjoner Jeg har prøvd mange forskjellige måter å få elevene til å arbeide med prøvene sine i etterkant. Gjennomgå prøvene, elevene retter prøvene og leverer inn Gjennomgå prøvene Lage løsningsforslag egenvurdering Ved å la elevene rette prøvene sine selv, og dermed arbeide med prøven i etterkant, og ha en viss innvirkning på at resultatet blir riktig, opplever jeg at elevene faktisk arbeider med stoffet, og reflekterer over feilene sine. Dei gode døma, 24.mars 2011

6 Hvordan gjennomføre egenvurdering i matematikk?
Retter prøvene Oppretter en mappe på ItsL, Her legger jeg ut: løsningsforslag egenvurderingskjema oppgave ”levere egenvurderingskjema” Elevene fyller ut skjema og leverer på ItsL Jeg gjør følgende: 1. Retter prøvene, i iT- og S1 gruppene retter jeg og skriver kommentarer, i R2 gruppen retter jeg nå uten kommentarer., oppretter en egen mappe for den aktuelle prøven på itsL og legger ut løsningsforslag, egenvurderingskjema og en oppgave hvor elevene skal levere inn egenvurderingskjemaet. Dei gode døma, 24.mars 2011

7 hvordan gjennomføre…(forts)
Leser gjennom skjemaene, og setter endelig karakter, basert på egen vurdering og elevens vurdering. Karakterene og kommentarer føres kun i SkoleArena, og prøvene deles ut i neste matematikktime Dette bruker vi inntil 1 skoletime på på 2 timers prøver, og inntil 2 skoletimer på på heldagsprøver. Jeg går gjennom skjemaene, noterer elevens poengsum på mitt eget retteskjema, og setter karakteren både utfra min vurdering og elevens. Karakterene føres kun i Skolearena (vår digitale karakterprotokoll), ikke på prøvene, slik at elevene kan sjekke karakteren sin når de selv ønsker. Prøvene deles ut i den påfølgende matematikktime Dei gode døma, 24.mars 2011

8 Her er et eksempel på hvordan faget er bygget opp
Dei gode døma, 24.mars 2011

9 Eksempel på egenvurderingsskjema
Slik ser egenvurderingsskjemaet ut, og elevene kan også skrive en sluttkommentar. Elevene skriver lite kommentarer til å begynne med, men de skriver med etter hvert som de blir vant til dette Dei gode døma, 24.mars 2011

10 Eksempel på retteskjema
Slik ser et utsnitt av mitt retteskjema ut, og kommentarene skriver jeg også i Skolearena Viser så eksempler fra mappen Innlevering_egenvurdering Dei gode døma, 24.mars 2011

11 Eksempler på elevkommentarer
” Dette var en svak prøve levert av meg! Det var mange slurvefeil som gjorde slik at jeg endte opp med mange feil. Jeg har nødt til å jobbe jevnt med det vi har hatt om tidligere til neste heldagsprøve for å få en sjangs til å forbedre denne svake karakteren. Jeg forberedte meg helt feil og på feile ting, så det var ganske dumt. Jeg gir meg selv en Jeg har mange slurvefeil og jeg er meget skuffet over meg selv (vet ikke om jeg skal gi poeng på dem: har ikke gjort det). Dette må forbedres!!!! ” Gutt, Vg2 Jeg har plukket ut noen av elevkommentarene. Elevene blir flinke til å reflektere over egen innsats, og kommer med gode kommentarer til prøven Dei gode døma, 24.mars 2011

12 Elevkommentar: Jente Vg1 Dei gode døma, 24.mars 2011

13 elevkommentar Gutt,Vg1 Rankas innlevering Dei gode døma, 24.mars 2011

14 elevkommentar Jente, Vg3 Dei gode døma, 24.mars 2011

15 elevkommentar Gutt, Vg3 Dei gode døma, 24.mars 2011

16 elevkommentar Vet ikke helt om jeg har gjort det riktig, men her er ihvertfall egenvurderingsskjemaet mitt Gutt, Vg1 Jeg ser at jeg må bli flinkere til å vise hva jeg gjør. Jente, Vg1 Dei gode døma, 24.mars 2011

17 En kommentar når elevene skal rette prøven sin:
”Hvis jeg bare får prøven tilbake, ser jeg på karakteren og legger den bort. Det er positivt å gå gjennom prøven, og det må vi når vi retter prøven selv. Da ser jeg hva jeg har gjort feil. ” Jente Vg3 Dei gode døma, 24.mars 2011

18 Ved klage på standpunktkarakterer
Uttale frå faglærar skal innehalde: 1.  Korleis/ når eleven / føresette har fått informasjon om kompetansemåla i faget 2.   Korleis/ når eleven / føresette har fått informasjon om kjennteikn på måloppnåing i faget 3.   Korleis/ når eleven / føresette er blitt gjort kjent med kva som blir vektlagt ved fastsetjinga av standpunktkarakteren i faget, jf. §3-18 4.    Korleis/ når eleven er vurdert i høve til kompetansemåla for faget, jf §3-3 og §3-1 5.    Korleis/ når eleven / føresette er blitt gjort kjent med kva som blir vektlagd ved fastsetjinga i orden / åtferd. Jf §3-5, §3-19, §3-1 og §3-2 Dei gode døma, 24.mars 2011

19 Ved klage på standpunktkarakterer, forts
6.    Korleis undervegsvurdering, halvårsvurdering, tilbakemelding og rettleiing er ivareteke for fag/orden/åtferd, jf §3-11,§3-13, §3-15, og §3-16 7.   Korleis er det lagt til rette for eleven si eigeneigenvurdering i faget. Jf §3-12 8.    Svar på det som eleven/føresette peikar på i klagen 9.    Kva som er gjort for at eleven skal få vise sin kompetanse i faget etter at varsel er gitt 10.  Kopi av evt varsel om fare for IV i fag eller nedsett karakter i orden/ åtferd   Henta frå skriv frå HFK Dei gode døma, 24.mars 2011

20 Mine erfaringer med egenvurdering
Elevene arbeider videre med prøven sin når de får den tilbake. De må finne ut hva de eventuelt har gjort feil, og vurdere selv hvor alvorlig feilen er. De vurderer sin egen prestasjon. Jeg får mulighet til å kommentere elevenes besvarelse mens de arbeider med den. Elevene er flinke til å vurdere egen besvarelse. Dei gode døma, 24.mars 2011

21 mine erfaringer med egenvurdering, forts
Elevene klager ikke på karakteren på prøvene God dokumentasjon ved eventuelle klager på standpunktkarakter Dei gode døma, 24.mars 2011

22 Hva sier elevene selv om egenvurdering, spm 1:
Føler du at du forstår mer av vurdering når du må jobbe med egenvurdering? (n=43) Ja Til en viss grad Nei 44,2% 11,6% Dei gode døma, 24.mars 2011

23 Hva sier elevene selv om egenvurdering, spm 2:
”ja og nei. Det kan være litt forvirrende av og til. Man vet liksom ikke helt hva man skal gi seg selv. Men det er lærerikt” ”nei egentlig ikke. Men jeg gjennomgår prøven orgentlig og ser hva jeg har feil. Men jeg synes det blir mye tull og tar lang tid med tilbakemelding” ”Ja, det gjør jeg! Da ser man sine egne feil og må vurdere dem utifra hva man selv mener. Det kan av og til være litt vanskelig, men det er lærerikt.” ”Jeg føler at jeg ikke lærer mer når jeg må vurdere prøven min selv.” ” Ja, hvis ikke hadde jeg ikke sett gjennom prøven i det hele tatt.” Lærer du mer når du må gå gjennom prøven din i forbindelse med egenvurdering? Dei gode døma, 24.mars 2011

24 Hva sier elevene selv om egenvurdering, spm 3:
Kan du forklare eller gi eksempler på hvordan egenvurdering hjelper deg å forstå vurderingen og å lære mer? ”Det gjør at jeg lettere kan gå igjenom prøven min, uten at den bare blir sett på en gang og så kastet. Så det har sine posetive sider.” ”Man blir mer bevisst på hvilke feil en får.” ”Egenvurdering gir deg sjansen til å påvirke karakteren samt å se hvilke feil man har gjort. Når man bare får ut en prøve med karakter på er det veldig lett og se på karakteren og så går prøven ned i sekken og det var det. Under en egenvurdering må man se hvilke feil og i hvilke grad feilen er for å kunne gi en poengscore.” ”Ved egenvurdering ser jeg på egne feil og lærer av det.” Dei gode døma, 24.mars 2011

25 Takk for oppmerksomheten!
Dei gode døma, 24.mars 2011

26 Referanser Dysthe, O. (2008) Klasseromsvurdering og læring, Bedre Skole, nr. 4 Slemmen, T (2009), Vurdering for læring i klasserommet, Oslo: Gyldendal Utdanningsdirektoratet (2010): “Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring” Brosjyrer/Ny_vurderingsforskrift_8-10_nett.pdf Utdanningsdirektoratet (2009) ”Underveisvurdering i fag” Dei gode døma, 24.mars 2011


Laste ned ppt "Vurdering og IKT Egenvurdering i matematikk med"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google