Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Begby skole har forsøkt å se på elevvurdering fra 1. – 10.trinn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Begby skole har forsøkt å se på elevvurdering fra 1. – 10.trinn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Begby skole har forsøkt å se på elevvurdering fra 1. – 10.trinn

2 Elevvurdering De sju differensieringskategoriene
Målet er at skolen arbeider mer med å:

3 Elevvurdering (1) skaffe kunnskap om elevenes forutsetninger og evner
(2) tilrettelegge for at opplæringsmål kan knyttes til arbeidsplaner (3) gi muligheter for ulike nivåer i oppgaver og tempo

4 Elevvurdering (4) gjennomføre en gjennomtenkt organisering av skoledagen (5) gi tilgang til varierte læringsarenaer og læremidler (6) ta i bruk ulike arbeidsmåter og arbeidsmetoder (7) sørge for at sammenhengen mellom eksamen, karaktersetting og ulike vurderingsformer inngår i elevenes læring.

5 Elevvurdering Elevenes Læringsutbytte og Læringsmiljø sto i sentrum.

6 Elevvurdering Elevundersøkelsen viste: - ikke dårlige,
over snittet i kommunen, ca på landssnitt. Kunne slått oss for brystet og ventet på ”de andre” Men det gir oss ingen framgang

7 Elevvurdering Utfordring: Elevmedvirkning
Læreren er der – men ser meg ikke. Vi måtte ta noen grep!

8 Elevvurdering Gjøre noe – annet? Eller være tydelige på det vi gjør.
Vi fikk noen tips på Haugesund-konferansen.

9 Elevvurdering *Mappemetodikk. *Mappevurdering. *Fysiske mapper.

10 Elevvurdering Pilotere: La de 1000 blomster blomstre
Se muligheter --- ikke begrensninger….. Bortforklaring med ressursmangel var tabu!

11 Elevvurdering Mappemetodikken henger uløselig sammen med elevsamtalen/ den faglige samtalen.

12 Elevvurdering Viktig med start tidlig i skoleløpet.
Elevene skal ha arbeids- og vurderingsformer i ryggmargen.

13 Elevvurdering Hva er mappa? Hva drøftes i elevsamtalen?
Hva er utbyttet.

14 Elevvurdering

15 Elevvurdering

16 Elevvurdering

17 Elevvurdering Fra høsten: Etter 2 års prøving –
Elev- fagsamtalemaler for ulike trinn( likheter-ulikheter) Maler som bygger på dette for foreldresamtaler.

18 Elevvurdering Ulike mapper barnetrinn
Utvikling i innhold fra 1. – 7.trinn Fagmapper u.trinn

19 Elevvurdering Årsmappe : *Tømmes hvert år og settes i samlemappe.
*Elev/foresatte/ lærer ser elevens utviklingen i hele skoleløpet

20 Vurderingsformer Ungdomstrinnet.
Krav til varierte vurderingsformer: Mappevurdering (erstatter en terminprøve i alle fag) Tradisjonell prøvevurdering (terminprøver) Fronter: IKT-basert testing

21

22 Elevvurdering Mapper forutsetter dialog.
Mapper viser anvendt kunnskap. - en prøve bør ikke vise det. - kanskje ikke eksamen heller????

23 Elevvurdering I etterkant av mappeinnlevering:
Stillasbygging- dialog – muntlig-dager. Faglig samtale med hver faglærer om sin innlevering. Sluttvurdering. Læringsstøttende vurdering

24 Utfordringer mappe u.trinn
Veilede i det området de ikke kan -den nærmeste utviklingssonen til eleven Samtale med grupper av elever Mye tid på det ”nedre sjikt” jfr læringsstøttende vurdering.

25 Utfordringer mappe u.trinn
Mattelærere har en tendens til å melde seg ut av mappetenkingen ( vi forvalter eksakt kunnskap) Så ikke hos oss……. Ser stor verdi i dette: Eks: eleven gjør en prøve til 3. Mappeinnleveringen kan være å greie ut om feilene på prøva og forklare det i samtalen etterpå. Da forstår eleven hva som er feil. Dialogen i etterkant avslører om oppgaven eller forklaringen er utenfra. Ved tvil om mappe er foreldrestyrt må elevene lage en støttetekst/vurdering i ”lukkede former.”

26 Elevvurdering Se mappa sammen med Elevsamtaler Foreldresamtaler
Daglig dialog i kontaktbok

27 Elevvurdering Da kanskje vi kommer nærmere:
-elevenes opplevelse av medvirkning - læreren ser meg!

28

29


Laste ned ppt "Begby skole har forsøkt å se på elevvurdering fra 1. – 10.trinn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google