Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FREDRIKSTAD KOMMUNE Elevvurdering Begby skole har forsøkt å se på elevvurdering fra 1. – 10.trinn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FREDRIKSTAD KOMMUNE Elevvurdering Begby skole har forsøkt å se på elevvurdering fra 1. – 10.trinn."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 FREDRIKSTAD KOMMUNE Elevvurdering Begby skole har forsøkt å se på elevvurdering fra 1. – 10.trinn

3 FREDRIKSTAD KOMMUNE Elevvurdering •De sju differensieringskategoriene •Målet er at skolen arbeider mer med å:

4 FREDRIKSTAD KOMMUNE Elevvurdering •(1) skaffe kunnskap om elevenes forutsetninger og evner •(2) tilrettelegge for at opplæringsmål kan knyttes til arbeidsplaner •(3) gi muligheter for ulike nivåer i oppgaver og tempo

5 FREDRIKSTAD KOMMUNE Elevvurdering (4) gjennomføre en gjennomtenkt organisering av skoledagen (5) gi tilgang til varierte læringsarenaer og læremidler (6) ta i bruk ulike arbeidsmåter og arbeidsmetoder (7) sørge for at sammenhengen mellom eksamen, karaktersetting og ulike vurderingsformer inngår i elevenes læring.

6 FREDRIKSTAD KOMMUNE Elevvurdering Elevenes Læringsutbytte og Læringsmiljø sto i sentrum.

7 FREDRIKSTAD KOMMUNE Elevvurdering •Elevundersøkelsen viste: •- ikke dårlige, •over snittet i kommunen, •ca på landssnitt. •Kunne slått oss for brystet og ventet på ”de andre” •Men det gir oss ingen framgang

8 FREDRIKSTAD KOMMUNE Elevvurdering Utfordring: •Elevmedvirkning •Læreren er der – men ser meg ikke. •Vi måtte ta noen grep!

9 FREDRIKSTAD KOMMUNE Elevvurdering •Gjøre noe – annet? •Eller være tydelige på det vi gjør. •Vi fikk noen tips på Haugesund- konferansen.

10 FREDRIKSTAD KOMMUNE Elevvurdering *Mappemetodikk. *Mappevurdering. *Fysiske mapper.

11 FREDRIKSTAD KOMMUNE Elevvurdering •Pilotere: •La de 1000 blomster blomstre •Se muligheter --- ikke begrensninger….. •Bortforklaring med ressursmangel var tabu!

12 FREDRIKSTAD KOMMUNE Elevvurdering •Mappemetodikken henger uløselig sammen med elevsamtalen/ den faglige samtalen.

13 FREDRIKSTAD KOMMUNE Elevvurdering •Viktig med start tidlig i skoleløpet. •Elevene skal ha arbeids- og vurderingsformer i ryggmargen.

14 FREDRIKSTAD KOMMUNE Elevvurdering •Hva er mappa? •Hva drøftes i elevsamtalen? •Hva er utbyttet.

15 FREDRIKSTAD KOMMUNE Elevvurdering

16 FREDRIKSTAD KOMMUNE Elevvurdering

17 FREDRIKSTAD KOMMUNE Elevvurdering

18 FREDRIKSTAD KOMMUNE Elevvurdering •Fra høsten: •Etter 2 års prøving – •Elev- fagsamtalemaler for ulike trinn( likheter-ulikheter) •Maler som bygger på dette for foreldresamtaler.

19 FREDRIKSTAD KOMMUNE Elevvurdering •Ulike mapper barnetrinn •Utvikling i innhold fra 1. – 7.trinn •Fagmapper u.trinn

20 FREDRIKSTAD KOMMUNE Elevvurdering Årsmappe : *Tømmes hvert år og settes i samlemappe. *Elev/foresatte/ lærer ser elevens utviklingen i hele skoleløpet

21 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vurderingsformer Ungdomstrinnet. •Krav til varierte vurderingsformer: •Mappevurdering (erstatter en terminprøve i alle fag) •Tradisjonell prøvevurdering (terminprøver) •Fronter: IKT-basert testing

22 FREDRIKSTAD KOMMUNE

23 Elevvurdering •Mapper forutsetter dialog. •Mapper viser anvendt kunnskap. • - en prøve bør ikke vise det. • - kanskje ikke eksamen heller????

24 FREDRIKSTAD KOMMUNE Elevvurdering •I etterkant av mappeinnlevering: •Stillasbygging- dialog – muntlig-dager. •Faglig samtale med hver faglærer om sin innlevering. •Sluttvurdering. •Læringsstøttende vurdering

25 FREDRIKSTAD KOMMUNE Utfordringer mappe u.trinn •Veilede i det området de ikke kan •-den nærmeste utviklingssonen til eleven •Samtale med grupper av elever •Mye tid på det ”nedre sjikt” jfr læringsstøttende vurdering.

26 FREDRIKSTAD KOMMUNE Utfordringer mappe u.trinn •Mattelærere har en tendens til å melde seg ut av mappetenkingen ( vi forvalter eksakt kunnskap) •Så ikke hos oss……. •Ser stor verdi i dette: •Eks: eleven gjør en prøve til 3. Mappeinnleveringen kan være å greie ut om feilene på prøva og forklare det i samtalen etterpå. Da forstår eleven hva som er feil. •Dialogen i etterkant avslører om oppgaven eller forklaringen er utenfra. •Ved tvil om mappe er foreldrestyrt må elevene lage en støttetekst/vurdering i ”lukkede former.”

27 FREDRIKSTAD KOMMUNE Elevvurdering •Se mappa sammen med •Elevsamtaler •Foreldresamtaler •Daglig dialog i kontaktbok

28 FREDRIKSTAD KOMMUNE Elevvurdering •Da kanskje vi kommer nærmere: •-elevenes opplevelse av medvirkning •- læreren ser meg!

29 FREDRIKSTAD KOMMUNE

30


Laste ned ppt "FREDRIKSTAD KOMMUNE Elevvurdering Begby skole har forsøkt å se på elevvurdering fra 1. – 10.trinn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google