Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SARPSBORG.  Ligger mellom Sarpsborg og Fredrikstad  Ca.950 elever Skoleåret 2009-10 følgende programområder:  Bygg- og anleggsteknikk  Design og håndverk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SARPSBORG.  Ligger mellom Sarpsborg og Fredrikstad  Ca.950 elever Skoleåret 2009-10 følgende programområder:  Bygg- og anleggsteknikk  Design og håndverk."— Utskrift av presentasjonen:

1 SARPSBORG

2  Ligger mellom Sarpsborg og Fredrikstad  Ca.950 elever Skoleåret 2009-10 følgende programområder:  Bygg- og anleggsteknikk  Design og håndverk  Helse- og sosialfag  Musikk, dans og drama  Service og samferdsel  Studiespesialisering  TAF - Tekniske og allmenne fag

3

4  ha kompetanse på tilrettelegging og opplæring for blinde og svaksynte elever  være fysisk tilrettelagt for blinde og svaksynte  gi tilbud til voksne blinde og svaksynte som har rett til videregående opplæring  kunne ta inn elever fra andre fylker med forbehold om gjesteelevsgaranti

5  opplæring i punktskrift og punktskriftsnoter, for elever og lærere  opplæring i tekniske hjelpemiddel, IKT  opplæring i å ta seg fram på skolen, til og fra skolen og i hjemmemiljøet, mobilitet  ADL trening  Gi tilbud til andre skoler (alle skoleslag), i eget fylke og eventuelle henv. fra andre

6 Eleven settes i sentrum: Hvordan kan vi legge tilbudet best mulig til rette etter elevens behov og ønsker? og ikke: Hvordan kan vi på best mulig måte putte eleven inn i våre eksisterende tilbud?  Greåker videregående skole - en vanlig skole tilrettelagt for blinde og svaksynte elever.

7  Undervisningen er tilrettelagt for blinde og svaksynte elever og organiseres i ordinære klasser.  For at blinde og svaksynte elever skal fungere og være inkludert i en ordinær klasse, trengs det kunnskap om deres situasjon, om undervisning av elever med denne funksjonshemningen, et godt planlagt samarbeid og tilrettelegging av undervisningsstoffet.

8  Skolen har hatt flere blinde og svaksynte elever de siste årene, og flere av skolens lærere har god kunnskap om elevenes læringsbetingelser og behov for tilrettelegging.  Ved behov vil skolen være behjelpelig med å skaffe hybel.

9 Eleven med behov for tilrettelegging Samarbeid • Møter med kontaktlærer • Faglærer • Avklare roller Planlegging • Langtid • Korttid • Ukeplan • Prøver • Eksamen Kontakt med • Huseby • PPT • Nav • Hj.middelsentr • Datafirmaer • Andre sam.part. Tilrettelegging av materiell • Bøker • Datautstyr • Ressyn • Redigering Ha undervisning • Etter behov • Forberede vanskelig stoff med eleven • Sekretær Info/Kurs til/av • Personalet • Elever og klasser ved skolen Rettlede/veilede og samarbeide med assistenter • Mobilitet • ADL • Punkt • IKT • Samtaler med elevene Lede ansvarsgruppe -møter Ressurser • Timer • Rom • Hjelpemidler • Personer

10 Samarbeidsmodellen skal være et verktøy for å resultere i følgende målsetning: Eleven skal: • Ha funksjons- og mestringsevne • Oppleve selvstendighet • Være inkludert

11  Starte tidlig (1 – 1 ½ år i forveien)  Delta på ansvarsgruppemøter i ungdomsskolen, opprette samarbeidsgruppe  Avklare IKT situasjonen  Bygge opp arbeidsplassen på skolen før sommerferien  Håndplukke lærere til undervisningen  Gjennomføre minikurs med lærerne

12  Tenke på sammensetningen av klassen  Rombehov  Lærebøker  Ressurser til planlegging  Utvidet skolegang

13  Sørge for mobilitetsopplæring uken før skolestart, veien til/fra skolen, til/fra klasserommet osv. Øve noen ganger før første skoledag?  Sjekke at arbeidsplassen fungerer  Legge inn alle bøker  Informere i klassen (hvis eleven vil)  Legge inn all nødvendig info til eleven

14  Serve elevene og lærerne  Gjennomføre egen undervisning  Gjennomføre ansvarsgruppemøter, to stk. i året, mer ved behov  Gjennomføre møter med lærerne  Holde kontakt med eksterne instanser  Forberede neste skoleår  Være endringsorientert

15


Laste ned ppt "SARPSBORG.  Ligger mellom Sarpsborg og Fredrikstad  Ca.950 elever Skoleåret 2009-10 følgende programområder:  Bygg- og anleggsteknikk  Design og håndverk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google