Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldresamarbeid Kan vi gjøre det enda bedre ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldresamarbeid Kan vi gjøre det enda bedre ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldresamarbeid Kan vi gjøre det enda bedre ?
Spørreskjema til alle zippylærere i 1.klasse

2 Foreldresamarbeid Zippy - Foreldresamarbeid Spørsmål til lærer :
1. Hvordan er foreldre blitt informert om Zippy før igangsetting og underveis i programmet ? 2. Har du noen tanker /ideer om hvordan foreldresamarbeidet kan forbedres ? 3. Hvordan kan foreldrene bidra og evt forsterke effekten av programmet ? 4. Kommentarer

3 1.Hvordan er foreldre blitt informert om Zippy før igangsetting og underveis i programmet ?
Muntlig informasjon på første foreldremøte i høst. Skriftlig informasjon gjennom ukeplan. Foreldreinformasjonsbrosjyre Powerpoint presentasjonen fra Zippy

4 1.Foreldresamarbeid forts
Lagt ut link til sidene Voksne for barn og lagt ut annen informasjon på skolens side It's learning. På foreldremøte etter jul snakket jeg om hvordan arbeidet med Zippy gikk, og ga et eksempel på hvordan en time kan forløpe

5 2.Har du noen tanker /ideer om hvordan foreldresamarbeidet kan forbedres ?
Ha egne temakvelder for de voksne der de selv kan få prøve seg på utfordringer fra Zippy. Brukes bevisst i forhold til foreldre-elevkonferanser for å belyse en elevs sosiale kompetanse. Gi enkelte elever/foreldre tettere oppfølging/veiledning

6 2.Forbedre foreldresamarbeide forts
Snakke om effekten av programmet – om de merker noe som foreldre..? Ukelekse der elevene blir utfordret til å bruke problemløsningsmetoder fra Zippy hjemme, på skolen og i fritida… der foreldre kunne ha gitt en tilbakemelding i slutten av uken??

7 2. Forbedre foreldresamarbeid forts
Kafedialog kunne nok vært brukt her. Hvert bord har hvert sitt kapittel fra Zippy. Legge vekt på ord , begreper som brukes i Zippy og skape en felles forståelseramme. Bevisstgjøre foreldrene i at det er riktig og viktig å ta ungenes følelser på alvor. Ha en Zippytime med foreldrene på foreldremøtet.

8 2.Forbedre foreldresamarbeidet forts
Kanskje foreldrene kunne ha fått kopi av historiene som innleder hver modul. Dette tror jeg ville gitt dem en bredere forståelse av hva delene handler om, kunne vært en hjelp til å få til samtaler om det hjemme. Kunne ha et lite utdrag fra modul 1 på første foreldremøte slik man gjør det på work-shop. Kunne skrive litt i månedsbrevet til hjemmene.