Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innledning Av Rusbehandling Midt-Norge HF Seminar vurderingsinstansene 25-10.2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innledning Av Rusbehandling Midt-Norge HF Seminar vurderingsinstansene 25-10.2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innledning Av Rusbehandling Midt-Norge HF Seminar vurderingsinstansene 25-10.2005

2 Målsetting Fortsette kulturbygging rus-psykiatri Optimalisering –Prioritering –Vurdering –Samhandling Forståelse for felles utfordringer Gjøre opp status så langt Trivelig sosialt lag

3 Helsedepartementet Volda sjukehus Ålesund sjukehus Molde sjukehus Kristiansund sykehus Sykehuset Namsos Sykehuset Levanger Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nord RHFHelse Øst RHFHelse Vest RHF Helse Sør RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord- Trøndelag HF St. Olavs Hospital HF Rusbehandling Midt-Norge HF Sykehusapotekene Midt-Norge HF Helse Sunnmøre HF Universitetssykehus Psykisk Helsevern Orkdal Andre avd. Ålesund Molde Kristiansund Trondheim Vestmo, Ålesund Veksthuset, Molde Nidarosklinikken og LAR-Midt, Trondheim Midt-Norsk Kompetansesenter for Rusfaget

4 Hva presenteres i dag? RHF’enes prioriteringsretningslinjer –Vurderinger er kompetansebaserte Matching-prosjektet Regionalt Rusprogram – status –Tilbudet til DD-pasienter –Kvalitet, dokumentasjon, brukertilfredshet Rusreformen - Status så langt

5 Visjon: Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Kapasitet Kvalitet Tverrfaglighet –Helse- og sosialfaglig Samhandling –internt og –med kommunene –med barnevern Hovedproblemstillinger

6 Erfaringer så langt Midt-Norge Etablert tverrfaglige henvisnings- og vurderingsrutiner (17 enheter) Behandler dobbelt så mange nå som ved oppstarten 75% økning i midler 2 nye familietiltak Ventetid LAR fra opptil 3 år – nå 6,7 mnd –Passerer 200 pasienter i disse dager (164) Avrusning/avgiftning er tredoblet Egne poster for tvang etter LOST Betydelig økning i gjestepasientkjøp

7 Hva får vi ikke til godt nok ennå? Kvalitet –Dokumentasjon, verifikasjon og systematisk forbedring –Kompetanseheving Bedre samhandling –Internt mellom psykiatri, somatikk og rus –Om tilbudet til barn&unge –Mellom oss og kommunene, inkl ansvarsdeling For lange ventetider –Avrusning og langtidsbehandling Akuttfunksjonen (avrusning innenfor 24t) Pårørendeopplæring

8 Blikk fremover Hvordan måle effekt av øket poliklinisk innsats på behovet for institusjonsplasser? Antallet vurderingsinstanser Hva skal til for at våre ”egne” enheter foretrekkes? –Betydelig endringer på Vestmo BS –Nidarosklinikken i omstilling –Veksthusets målgruppeomdømme –Kvamsgrind, ny ledelse –LAR passerer 200 i disse dager –Lade BS, Byggeperioden over –Tyrili – etablering av et Tyriliteam i Trondheim

9 Følg oss på web sidene våre: www.rus-midt.no


Laste ned ppt "Innledning Av Rusbehandling Midt-Norge HF Seminar vurderingsinstansene 25-10.2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google