Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endringsprosess som har ført til arbeidsglede

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endringsprosess som har ført til arbeidsglede"— Utskrift av presentasjonen:

1 Endringsprosess som har ført til arbeidsglede
Stabæktunet bo og beh. senter Tjenesteledersamling

2 Ramme 3 avd. spl. + tjenesteleder Stab
Møte hver uke - planlegging, gjennomføring og evaluering. Uformelle samtaler hver dag. Trygge relasjoner Stab Møte hver 14. dag. Enighet om at vi må ha systemet i fokus (til enhver tid) – HMS, bygning, utstyr, personell, prosedyrer, kultur, ressurser og økonomi. Forankring i denne gruppen er viktig for å oppnå målene som er god ledelse - trivsel, kvalitet og økonomi

3 Rutiner Personalmøter hver 14 dag i alle avd.
Pårørende møter, 2g pr år pr avd., kveldstid Studenter og lærlinger 2 g pr år gjennomgang av prosedyrer og rutiner 2 g pr risikokartlegging 2 g pr år møte m NAV Hver mnd henges opp statusliste på Helios Seminar

4 Ledelse er en kunst Jeg mener den utøves best ved at lederen kjenner seg selv og sitt eget reaksjonsmønster. ”Vi må ha kunnskap om oss selv, det er kjernen i all kunnskap” (Sokrates) Kommunikasjon, samspill, tilstedeværelse og ikke minst glede er forutsetninger.

5

6 HMS årshjul for Stabæktunet bo- og behandlingssenter Sykefavær,evaluering av skade og avviksmeldinger er fast agenda på MBM - Verneombud frigitt 1dag til verneombudsarbeid -HMS plan utarbeides -MBM - Personalmøte i alle avd. -Stabsmøte Youga Haccp prosjekt (norsktimen) Måndlig tema iht oppl.2011 - Etikk -MBM - Oppfølging av hms-plan Oppfølgingsmøte med NAV Miljøfyrtårn Stabsmøte Julebord Etikk -MBM - Oppfølging av HMS - Plan - Oppfølging med NAV Stabsmøte Norsktimen Etikk -MBM - Oppfølging NAV Personalmøter i avd. Stabsmøte Oppfølging av belastingsskader Norsktimen -Etikk - Lokal HMS-plan -Samarbeismøter NAV -MMB -Haccp -Vernerunde -Stabsmøte -tema iht oppl.2011 -personalmøte i avd -Youga -Etikk -MBM - Personalmøte i alle avd. - Hvordan går fra rødt tilgrønt Prosjekter Miljøfyrtårn Stabsmøte Norsktimen Etikk -Brann oppfølging -MBM -Personalmøte i avd. -Haccp -miljø fyrtårn -Risikovurdering -Youga -Etikk HMS Hjul for Stabæktunet bo og behandlingsenter. Januar : Det blir foretatt vernerunder i alle avdelinger. Og utarbeides en HMS-plan ut fra dette i prioritert rekkefølge. Verneombud innformerer på MBM om vernerundene på huset, og hvike kommentarer som er kommet frem på de enkelte avdelinger, i sammarbeid med avd, leder med forslag til tiltak. Det skjekkes ut i MBM at vi har gjennomført det som står på HMS-planen for januar i forhold til tiltak. Evetuelle skademeldinger og avvik behandles i MBM. Sykefravær er fast agenda i alle MBM. Er det noe som skal tas tak i nå? Verneombud eller vara deltar på ett personal møter i 2, 3 og 4 etg. Informerer om at det skal foretas en vernerunde i avdelingen og dato for denne. Det er åpent for innspill fra de ansatte om hva er det som ikke fungerer. Verneombudet deltar på Stabsmøte hver 14 dag. Verneombud har frigitt en dag pr. måned til verneombuds arbeid. Februar :Verneombudet eller vara deltar på ett personalmøte i 2, 3 og 4 etg. Og innformerer om hva som ble kommentert under vernerunden, og hvilke tiltak som skal/bør settes i gang . Lokal HMS-plan gjennom gås og skal være ferdig i løpet av februar for alle avdelinger. Lokal HMS-plan behandles i MBM. Eventuelle skademeldinger og avvik behandles i MBM. Sykefravær er fast agenda i alle MBM. Verneombudet deltar i brannvern og risikovurderingskurs. Verneombudet deltar på sammarbeids møte med NAV. Verneombudet deltar på stabsmøte hver 14 dag. Verneombudet har frigitt tid 1 dag pr. måned til verneombuds arbeid Mars : Verneombud eller vara deltar på ett personalmøte i 2 , 3 og 4 etg. Oppfølging av lokal HMS-plan i forhold til frister. Verneombud deltar i MBM. Eventuelle skademeldinger og avvik behandles i MBM Bannkurs for alle faste ansatte. Verneombudet deltar på samarbeids møte med NAV. Verneombudet har frigitt tid 1 dag pr. måned til verneombuds arbeid. April : Verneombudet eller vara deltar på et personalmøte i 2, 3 og 4etg. 1 gang pr. måned. - Informerer om skademeldingsskjema, Hvor finner vi disse, om nødvendigheten for å fulle ut et slikt skjema. Og hvordan det fylles ut. - Hvorfor å fylle ut avvikskjema. Verneombudet deltar på MBM. Individuelle oppfølgings samtaler med NAV. med de aktuelle avdelingsledere og ansatte. Møte med Hovedverneombud (halv dag). Verneombudet deltar på Stabsmøter hver 14 dag. Verneombudet har frigitt 1 dag pr. måned til verneombudsarbeid. Mai : Verneombudet eller vara deltar på personalmøte i 2, 3 og 4etg. 1 gang pr. måned. Hvordan har vi det?. Er det noe vi trenger å ta tak i. Verneombud deltar på MBM. Oppfølgingsmøte med Asker og Bærum brannvesen i forhold til brannøvelse for ansatte. Individuelle oppfølgings samtaler med NAV. Og de aktuelle avdelingledere og ansatte. Juni: Verneombudet deltar på personalmøte i 2, 3 og 4etg. Brannvern, hvordan var øvelsen, hva trenger vi å øve mer på? Våre rutiner i forhold til brann. Eventuelt. Heldags samling for Verneombudet og vara Brannøvelse i alle avdelinger. Verneombudet deltar i personalmøte for renhold og vaskeri. Verneombudet deltar i personalmøte for kjøkken, samme agenda som personal møte i avdelingen. Verneombudet deltar på stabsmøte. Allmøte på huset før avvikling av ferie. Verneombud har frigitt 1 dag pr.måned til verneombudsarbeid. Juli: Ferie August: Verneombudet deltar på personalmøter i 2,3 og 4etg. 1 gang pr.måned Hvordan har sommeren vært. Verneombudet deltar på Stabsmøte Eventuelle skademeldinger og avvikmeldinger behandles. Sykefravær er fast agenda på MBM. Hvordan har sommeren vært? Hvor er vi i HMS-planene Verneombudet deltar på personalmøte for kjøkken, vaskeri og renhold. Oppfølgingsmøte med NAV. September: Verneombudet deltar på personalmøte i 2,3 og 4etg. 1 gang pr. måned. Innkomnesaker Hvordan går det med forflyttingsprosjektene i 2 og 3etg. Hvordan har vi det i en stressene hverdag. Verneombudet deltar på MBM Eventuelle skademeldinger og avviksmeldinger behandles Førstehjelpskurs tilbud til alle fast ansatte. Oktober: Verneombudet deltar på personal møte i 2,3 og 4etg. 1 gang pr. måned. Forflyttingsprosjekt i 2 og 3 etg Oppfølging av eventuelle belastings skader, hva gjør vi? November: Verneombudet deltar på personalmøte i 2, 3 og 4etg. 1 gang pr.måned. Nytt fra HMS Eventuelle skademeldinger og avviksmeldinger behandles. Desember: Verneombudet deltar på personalmøte i alle avdelinger 1 gang pr. måned. Eventuelle skademeldinger og avviksmeldinger behandles . Oppfølging av HMS-plan Verneombudet har frigitt 1dag pr. måned til verneombudsarbeid. Er da på kontoret og tilgjengelig for personalet. Personalet melder saker til verneombudet i lukke konvolutt i VO sin hylle. -MBM - Evaluering av sommer Hvor er vi i HMS plan - Personalmøter i avd. -Stabsmøte -Etikk - Samarbeidsmøte med Nav -MBM Personalmøte i avd. Haccp -Etikk -MBM - Personalmøte alle avd - Rutiner i forhold til brann/vikarer/eksravakter - Heldagssamling for verneombud og vara -Haccp -Miljøfyrtårn Sommerfest -Etikk -MBM - Samarbeismøte NAV Haccp -Brannoppfølging -personalmøte -Etikk Ferie

7 Medbestemmelse Avd. spl. drøfter saker med sitt personalet.
Personalet opplever dette som rettferdig (hver enkelt føler de blir hørt) Alt dette opplever vi er med å skape en trygg arena og forutsigbarhet, som igjen er med å skape trygge og tette relasjoner. Da får man også stor tilhørighet til arbeidsstedet.

8 Lagspill Vi jobber med holdninger - jo, mer vi skjønner det jo bedre bli det. Arbeidsglede handler om holdninger. Enkeltmenneskets styrke Taus kunnskap Alle må kjenne seg trygge og GODTATT. Stabæktunet er et VI lag ,ikke du og jeg.

9 Fruktbart arbeid Case sept 2011: 1 organisasjon ønsket ny turnus.
De fikk. 2 dager. 3 organisasjoner og VO. Avd. spl. var sekretær. Alle parter skrevet under og er fornøyd.

10 Vår kjære medarbeider. Kos med felles misnøye er ut. Ikke bruk tiden til energitapping. Systemet kan vi ikke gjøre noe med. Fokus og energi på innovasjon og strategi. Tenk fremover, ikke snu seg. Hvem er til for hvem og hvem er til for hva? Viktig at lederen kjenner hver enkelt medarbeider

11 Medarbeideren må myndiggjøres. Det handler om verdighet og respekt.

12 Hva er vår motivasjon? Kompetanseutvikling skaper motivasjon
Utviklingssamtaler 2 g pr år er grunnlag Strategisk kompetanseplan-kunnskapsbasert praksis . Ansvar og anerkjennelse for det man gjør Pilotprosjekt - legge inn formell og uformell kompetanse i LØP

13 Status nå Gjennomgående svært høyt score på medarbeiderundersøkelse i alle avd. Ansatte stort sett fornøyd Ingen turnover Lavt sykefravær Pågang fra fagpersonell Ingen klagesaker Helios er alltid oppdatert

14 Ingen er best på alt, men vi er god nok.


Laste ned ppt "Endringsprosess som har ført til arbeidsglede"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google