Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endringsprosess som har ført til arbeidsglede Stabæktunet bo og beh. senter Tjenesteledersamling 25.10.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endringsprosess som har ført til arbeidsglede Stabæktunet bo og beh. senter Tjenesteledersamling 25.10.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Endringsprosess som har ført til arbeidsglede Stabæktunet bo og beh. senter Tjenesteledersamling 25.10.2011

2 Ramme  3 avd. spl. + tjenesteleder –Møte hver uke - planlegging, gjennomføring og evaluering. –Uformelle samtaler hver dag. Trygge relasjoner  Stab –Møte hver 14. dag. –Enighet om at vi må ha systemet i fokus (til enhver tid) – HMS, bygning, utstyr, personell, prosedyrer, kultur, ressurser og økonomi. –Forankring i denne gruppen er viktig for å oppnå målene som er god ledelse - trivsel, kvalitet og økonomi

3 Rutiner  Personalmøter hver 14 dag i alle avd.  Pårørende møter, 2g pr år pr avd., kveldstid  Studenter og lærlinger  2 g pr år gjennomgang av prosedyrer og rutiner  2 g pr risikokartlegging  2 g pr år møte m NAV  Hver mnd henges opp statusliste på Helios  Seminar

4 Ledelse er en kunst  Jeg mener den utøves best ved at lederen kjenner seg selv og sitt eget reaksjonsmønster.  ”Vi må ha kunnskap om oss selv, det er kjernen i all kunnskap” (Sokrates)  Kommunikasjon, samspill, tilstedeværelse og ikke minst glede er forutsetninger.

5

6 HMS årshjul for Stabæktunet bo- og behandlingssenter 2011 -Sykefavær,evaluering av skade og avviksmeldinger er fast agenda på MBM - Verneombud frigitt 1dag til verneombudsarbeid - Utfordringer -Mål -Tiltak DesemberJanuar FebruarMarsAprilMai Juni JuliAugust September OktoberNovember -HMS plan utarbeides -MBM - Personalmøte i alle avd. -Stabsmøte - Youga -Haccp -prosjekt (norsktimen) -Måndlig tema iht oppl.2011 - Etikk - Lokal HMS-plan -Samarbeismøter NAV -MMB -Haccp -Vernerunde -Stabsmøte -tema iht oppl.2011 -personalmøte i avd -Youga -Etikk - Brann oppfølging -MBM -Personalmøte i avd. -Haccp -miljø fyrtårn -Risikovurdering -Youga -Etikk - Samarbeidsmøte med Nav -MBM -Personalmøte i avd. -Haccp --Etikk - MBM - Samarbeismøte NAV -Haccp --Brannoppfølging --personalmøte --Etikk - MBM - Personalmøte alle avd - Rutiner i forhold til brann/vikarer/eksravakter - Heldagssamling for verneombud og vara -Haccp -Miljøfyrtårn Sommerfest -Etikk Ferie -MBM - Evaluering av sommer -Hvor er vi i HMS plan -- Personalmøter i avd. --Stabsmøte --Etikk - MBM - Personalmøte i alle avd. - Hvordan går fra rødt tilgrønt Prosjekter -Miljøfyrtårn -Stabsmøte -Norsktimen -Etikk -MBM - Oppfølging NAV Personalmøter i avd. Stabsmøte Oppfølging av belastingsskader Norsktimen -Etikk -MBM - Oppfølging av HMS - Plan - Oppfølging med NAV -Stabsmøte -Norsktimen -Etikk -MBM - Oppfølging av hms-plan -Oppfølgingsmøte med NAV -Miljøfyrtårn -Stabsmøte -Julebord -Etikk

7 Medbestemmelse  Avd. spl. drøfter saker med sitt personalet.  Personalet opplever dette som rettferdig (hver enkelt føler de blir hørt)  Alt dette opplever vi er med å skape en trygg arena og forutsigbarhet, som igjen er med å skape trygge og tette relasjoner.  Da får man også stor tilhørighet til arbeidsstedet.

8 Lagspill  Vi jobber med holdninger - jo, mer vi skjønner det jo bedre bli det. Arbeidsglede handler om holdninger.  Enkeltmenneskets styrke  Taus kunnskap  Alle må kjenne seg trygge og GODTATT.  Stabæktunet er et VI lag,ikke du og jeg.

9 Fruktbart arbeid  Case sept 2011: –1 organisasjon ønsket ny turnus. –De fikk. 2 dager. 3 organisasjoner og VO. –Avd. spl. var sekretær. –Alle parter skrevet under og er fornøyd.

10 Vår kjære medarbeider.  Kos med felles misnøye er ut. Ikke bruk tiden til energitapping.  Systemet kan vi ikke gjøre noe med.  Fokus og energi på innovasjon og strategi. Tenk fremover, ikke snu seg.  Hvem er til for hvem og hvem er til for hva?  Viktig at lederen kjenner hver enkelt medarbeider

11  Medarbeideren må myndiggjøres. Det handler om verdighet og respekt.

12 Hva er vår motivasjon?  Kompetanseutvikling skaper motivasjon  Utviklingssamtaler 2 g pr år er grunnlag  Strategisk kompetanseplan- kunnskapsbasert praksis.  Ansvar og anerkjennelse for det man gjør  Pilotprosjekt - legge inn formell og uformell kompetanse i LØP

13 Status nå  Gjennomgående svært høyt score på medarbeiderundersøkelse i alle avd.  Ansatte stort sett fornøyd  Ingen turnover  Lavt sykefravær  Pågang fra fagpersonell  Ingen klagesaker  Helios er alltid oppdatert

14 Ingen er best på alt, men vi er god nok.


Laste ned ppt "Endringsprosess som har ført til arbeidsglede Stabæktunet bo og beh. senter Tjenesteledersamling 25.10.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google