Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Morgendagens kompetanse. Strategisk kompetansestyring Er planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre virksomheten og den enkelte medarbeider.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Morgendagens kompetanse. Strategisk kompetansestyring Er planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre virksomheten og den enkelte medarbeider."— Utskrift av presentasjonen:

1 Morgendagens kompetanse

2 Strategisk kompetansestyring Er planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre virksomheten og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse for å nå definerte mål (Linda Lai 2004) For å sikre kommunen kvalitet på tjenestene For å oppnå effektiv ressursutnyttelse For å få et godt omdømme som en attraktiv arbeidsplass. Fordi flere er på vei ut enn inn i arbeidsmarkedet.

3

4 700 utviklingsprosjekter på gang i kommunene 9 av 10 kommuner har satt i gang prosjekter Helseforetakene er involvert i 3 av 4 prosjekter På følgende tre områder er det flest prosjekter: – Øyeblikkelig hjelp døgntilbud 91 – Elektronisk samhandling 69 – Psykisk helse og rus 40 Ytterligere 360 prosjekter planlagt for 2013/14 Prosjektene har klare mål: særlig effektivisering/ bedre ressursutnytting En tredjedel av prosjektene har er knyttet til kompetanseplaner

5 Kompetanseplaner. (Prosent, n=489 prosjekter.) 5

6 Konkrete utfordringer i 2013 Psykisk helse og rus Manglende elektronisk samhandling Kommunal medfinansiering

7 – Jeg tar KS’ syn på stort alvor. Jeg er opptatt av at medfinansiering innføres slik at vi kommer kommunene i møte så godt som mulig, og slik at de får mulighet til å løse oppgavene på en god måte. Mange kommuner er i gang med dette arbeidet, men jeg registrerer at flere ber om nødvendig tid. Brukerorganisasjonene på sin side har et stort engasjement for å komme i gang. Vi må derfor finne en balansert løsning. – Vil du si om det er aktuelt å starte opp neste år eller ikke? – Jeg vil si såpass mye at jeg tar KS sitt syn på alvor. Vi jobber videre med saken. Det må oppfattes som et signal om at regjeringen er innstilt på å lytte til kommunesektoren, og ikke innføre økonomiske virkemidler for rus og psykiatri i statsbudsjettet for neste år. Kjell Erik Øie, statssekretær HOD i Kommunal-rapport.no 14.3.13

8 Temaområder FFFR

9 Evaluering av FFFR ved NIBR Strategisk kompetanseplanlegging – hva er gjort – SWOT-analyser – Analysert kapasitet og kompetansebehov – Utviklet kompetanseplan Fornøyd med deltakelse i nettverk og veiledning fra KS Midler til kommunene = såkorn – «ti-folds igjen»… Kommunenes ønskeliste for styrket kompetanse i fremtiden: Tverrfaglig arbeid Sykepleiekompetanse Ledelse

10 Takk for god innsats så langt! - Send oss din ferdige plan! De strategiske kompetanseplanene som er utarbeidet er viktige ikke bare for kommunene selv, men også for KS: Grunnlag for påvirkning UH Dimensjonering innhold – nye studier praksis – samarbeid kommuner forskning KS vil; Utvikle verktøyet videre Samle alle prosjektledere Systematisere læring


Laste ned ppt "Morgendagens kompetanse. Strategisk kompetansestyring Er planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre virksomheten og den enkelte medarbeider."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google