Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver Sandnessjøen 17. oktober 2011

2 Formål: Hevet kvalitet Hevet effektivitet Husholde godt med de knappeste ressursene (høyproduktive fagfolk)

3 Samhandlingsreformen Pasienter har kortere liggetid på sykehus Pasienter overføres raskere til pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Oppgaver flyttes til kommunehelsetjenesten

4 Helsedirektoratet: Nasjonalt Meldingsløftet – Meldingsløftet i kommunene Flere satsingsområder innenfor helse –E-resept –Kjernejournal –Helsenorge.no –Velferdsteknologi –E-helse

5 Meldingsløftet i kommunene - MiK MiK etablert våren 2010 Delprogram tilknyttet Nasjonalt meldingsløft Implementere elektroniske meldinger i kommunehelsetjenesten PLO – Legekontor PLO – Helseforetak Helseforetak – Helsestasjon

6 Prosjekt FUNNKe Organiserer det nasjonale prosjektet Meldingsløftet i kommunene (MiK) i region nord Det nasjonale prosjektet – inviterer 8 kommuner i region nord FUNNKe vil ha med alle 88 kommuner Og fire helseforetak

7 HOD –finansiering FUNNKe region nord 2011-2013 Helse Nord har fått 7,5 mill pr år i 3 år, til sammen 22,5 mill. Under forutsetning av framgang i prosjektet

8 Historie FUNNKe* NST: Pilot: Troms – Ofoten 2009 –Kr 600 000 RDA midler NST: Troms – Ofoten 2010-11 –4 mill fra Helsedirektoratet Helse Nord: Region nord 2011-13 –22,5 mill fra HOD * Fastleger-UNN hf-Kommuner-elektronisk= FUNNKe

9 FUNNKe 2011-13 Regional kompetanseorganisasjon som: –Forankrer og formidler kompetanse om iverksetting av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten til alle kommuner i region nord –Tildeler tilskudd til kommuner –Kr 200 000 til samarbeidskommuner i 2011-2012 –Kr 50 000 til øvrige kommune i 2012-2013 –Tildeler tilskudd til helseforetak –4 mill i 2012-2013

10 | 10 Oppgaver for samarbeidskommunene Etablere elektronisk meldingsutveksling mellom PLO og legekontorene PLO og helseforetak Helsestasjoner og helseforetak Være motor og inspirator i egen region Dele kompetanse og erfaring med omliggende kommuner Deltaker i prosjekt FUNNKe

11 Samarbeidskommuner Finnmark –2011: Alta –2012: Hammerfest, Sør-Varanger, Tana Troms-Ofoten –2011 Tromsø, Lenvik, Harstad, Nordreisa, Dyrøy, Narvik Nordland –2011: Bodø, Vågan –2012: Fauske, Sortland Helgeland –2011: Rana –2012: Alstahaug, Brønnøy

12 Status Meldingsutveksling mellom PLO – fastleger Alta Tromsø, Lenvik, Dyrøy, Harstad Rana, Saltdal Helsepersonell meget fornøyd Bedre dokumentasjon Sikrere INR(blodfortynning) dosering Færre telefonhenvendelser fra PLO til legekontor Mer effektiv tidsbruk, bedre arbeidsflyt

13 Status Oppstart meldingsutveksling mellom PLO – fastleger Tana, Kirkenes, Hammerfest Salangen, Gratangen, Lavangen Narvik, Vågan, Bodø Meldingsutveksling mellom PLO – HF Tromsø – UNN HF Oppstart meldingsutveksling mellom PLO – HF Alta – Helse Fm HF Dyrøy – UNN HF Bodø – NLSH HF

14 Statistikk

15

16 Utfordringer Nye arbeidsrutiner i PLO Ta i bruk hele EPJ Få samarbeid med fastlegene Samarbeid med HF Avsett ressurser Personer –økonomi En dedikert person - prosjektleder Tett samarbeid PLO-IKT Få teknikken til å fungere Før man starter opplæring og ROS analyser Uferdig programvare er en realitet

17

18 www.telemed.no/FUNNKe Faglige råd: Starthjelp Hvordan komme i gang? Drift av meldingsutveksling Juridiske avklaringer fra helsedirektoratet Nyttige dokumenter og lenker Leverandører Ofte spurte spørsmål (FAQ) Samarbeidskommuner: Planer, presentasjoner og hendelser Alta kommune - dokumenter Lenvik kommune – dokumenter Tromsø kommune – dokumenter Spesialisthelsetjenesten: UNN HF Finnmark HF NLSH HF HLSH HF

19 Nyttige dokumenter FUNNKe-dokumenter Veiledninger –Steg for steg - Hvordan komme i gang Steg for steg - Hvordan komme i gang Alta's steg for steg Alta's prosjektbeskrivelse Alta's ROS-analyse Alta's avtale mellom PLO og fastlege Alta's forberedelse i Profil Alta's kontrollskjema - Sende og motta meldingerAlta's kontrollskjema - Sende og motta meldinger Alta's kontrollskjema med avvik Tromsø's beskrivelse meldingstyper og oppfølgingsansvarTromsø's beskrivelse meldingstyper og oppfølgingsansvar –Tromsø's Autorisasjon i Profil elektroniske meldingerTromsø's Autorisasjon i Profil elektroniske meldinger

20 Samarbeidskommuner: Planer, presentasjoner og hendelser Alta kommune - dokumenter Lenvik kommune – dokumenter Tromsø kommune – dokumenter

21 Hvorfor et felles løft nå? Lettere når flere er i lag Fordeler mot leverandører Tilgang til veiledning fra lokale prosjektledere Tilgang til gratis kompetanse og support fra HN –IKT 2011-13 Tilskudd

22 Hva bør kommunene gjøre? Sette seg inn i saksfeltet www.telemed.no/FUNNKe Søke samarbeid med andre kommuner Planlegge for oppstart – budsjettvedtak Tilskudd i 2012 og 2013 Inviteres til å søke Nyttegjøre seg kompetansen fra FUNNKe 2011-2013 delta i møter og FUNNKe-nettverket Benytte HN-IKT

23 Takk for meg! www.telemed.no/funnke


Laste ned ppt "Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google