Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ELIN-k-prosjektet Utvikling av helsefaglige krav til elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene HIT-konferanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ELIN-k-prosjektet Utvikling av helsefaglige krav til elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene HIT-konferanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 ELIN-k-prosjektet Utvikling av helsefaglige krav til elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene HIT-konferanse Bodø 30.03.06 v/Merete Lyngstad prosjektleder

2 NSF engasjement Fokus på pleie- og omsorgstjenesten i S@mspill 2007 80.000 sykepleiere som medlemmer –medlemstjeneste Nasjonalt faglig krav til elektroniske meldinger Ansvarlig helsepolitisk aktør Dokumentasjonsplikt Tilgang på nødvendig informasjon – en forutsetning for faglig forsvarlig helsetjeneste

3 NSF strategi for IKT i sykepleie og helsetjenesten 2005 - 2007

4 Faktatall SSB 2004 162 851 personer mottok hjemmetjenester pr. 31.12.2004 40 961 personer på institusjonsopphold pr. 31.12.2004 – antall opphold i løpet av året er langt høyere 341 355 heldøgnsopphold i somatiske sykehus for personer over 60 år – utgjør 44% av alle heldøgnsopphold

5 Økende behov for mer og bedre samhandling Befolkningsprognosene viser en økning i antall personer over 67 år på 60 % fra 2010 til 2030 Gjennomsnittlig liggetid i sykehus går ned Pasienter blir overført tidligere i sitt behandlingsforløp til pleie- og omsorgstjenesten

6 Samhandlingspartnere for pleie- og omsorgstjenesten

7 Overordnete mål for ELIN-k- prosjektet Bidra til bedre og mer samhandling for å sikre pasientene helhetlige forløp helse- og omsorgkjeden. Bidra til rett informasjon til rett tid og til rett person. Være premissleverandør og samarbeidspart i forhold til IKT-leverandørene for å sikre faglig forsvarlig innhold og struktur i de elektroniske løsningene.

8 Prosjektets forankring Prosjektet er initiert av og ledes av Norsk Sykepleierforbund. Prosjektet er forankret under Kommuneprogrammet i S@mspill 2007 som er myndighetenes strategi for informasjonsteknologi i helsesektoren. Sosial- og helsedirektoratet og Innovasjon Norge har bidratt til opprettelsen av prosjektet samt finansiering.

9 Organisering forprosjektet Styringsgruppe –Norsk sykepleierforbund, Sosial- og helsedirektoratet, KS, Innovasjon Norge, Nasjonal IKT, Legeforeningen, Stavanger kommune Prosjektgruppe –Kommunene; Stavanger, Tromsø, Trondheim, Bergen, Nes i Akershus –Sykehusene; UNN, SUS og St. Olavs hospital –Fastlegene; Regin Hjertholm og Odd Lauvskar

10 Organisering forprosjektet Rådgivningsgruppe –Annebeth Askevold, KITH, Heidi Jacobsen, NST, ELIN- prosjektet v/Tom Christensen, NSF v/Ragnhild Hellesø og Egil Rasmussen, Stavanger kommune Redaksjonskomité –Magnus Alsaker, KITH, Ragnhild Hellesø, NSF, Sissel Skarsgaard, Stavanger kommune, Ivar Halvorsen, Stavanger kommune, Ove Nordstokke, SUS og Merete Lyngstad, NSF

11 BIT-prosjektmetodikk -Målgruppen er aktører med relativt like funksjonsbehov -Brukerstyrte prosjekter -Stort lønnsomhetspotensial ved å samordne funksjonsforbedringer og utvikling -Finansiering: spleiselag mellom aktørene

12 Leverandører - utvikling av løsninger Brukere - definerer og beskriver behovene Behov Løsninger

13 Tilpasset BIT-prosjektmetodikk Start/forprosjekt, kartlegging av leverandører og funksjonskravsspesifikasjon Hovedprosjekt, utvikling, implementering, test/godkjenning og pilotering

14 Meldingskonvolutt Standard for hodemelding Applikasjons- kvittering Standard for pleie- og omsorgsmeldinger Standard for dialogmelding Standard for epikrisemelding Den gode samhandlings- melding mellom spesialisthelsetjenesten og pleie- og omsorgs- tjenesten Den gode samhandlingsmelding mellom fastleger og PLO Den gode samhandlingsmelding mellom pleie- og omsorgstjenesten og legevakttjenesten Hvilke meldinger skal prosjektet jobbe med?

15

16

17

18

19 Kravspesifikasjoner -Bygger på myndighetskrav, etablerte nasjonale standarder og kravspesifikasjoner. -Vil gjenbruke mye av ELIN-kravene for ikke å komme med motstridende krav til samme type funksjonalitet -Vil også ta hensyn til krav i fyrtårnsprosjektene -Blir kvalitetssikret av redaksjonsutvalget

20 Høring Høringen skal bidra til omforente løsninger. De gode meldingene er sendt ut på høring til helsepersonell Kravspesifikasjonene sendes ut på høring til helsepersonell med IKT-kompetanse og leverandører og leverandørenes brukerfora Høringsfrist 24.04.06

21 Tentativ tidsplan hovedprosjekt Aktivitet 1591317 Avtaleinngåelse med leverandørene Løsningsforslag fra leverandørene Evaluering av løsningsforslagene Implementering i leverandørsystemene Test og godkjenning av løsningene Skaffe pilotkommuner, utlysning, avtaler Utvikle faglige veiledninger til meldingene Opplæring i de ulike løsningene Pilotutprøving Evaluering og justering

22 Styringsgruppe Prosjektgruppe Prosjektleder Prosjektmedarbeidere Arbeidsgruppe PLO-primærlege/ legevakt Arbeidsgruppe PLO-spesialist Referanse/ rådgivingsgruppe Prosjektorganisering hovedprosjekt

23 IT-leverandørSystemOmråde Tietoenator ASGericaKommune VismaUnique ASProfilKommune Acos ASCosdocKommune Eurosoft Norge ASProsysKommune DIPS ASDipsSykehus Tietoenator ASInfomedixSykehus SiemensDoculiveSykehus Infodoc ASInfodocFastleger Profdoc Norge ASVision og WinmedFastleger Hove Medical Systems ASSystem XFastleger Extensor Fastleger/fysioterapeuter Promed ASPromedFastleger/fysioterapeuter HelseIT ASProMed®Fysioterapeuter Well Diagnostics ASWell CommunicatorAlle DerigaDeriga LinkAlle Communicate Norge ASAmtrixAlle MediLink Software ASMedilinkAlle Aktuelle IT-leverandører

24 Leverandører Formell invitasjon er nylig sendt ut Det vil bli lagt vekt på samarbeid mellom leverandører – hoved- og underleverandør slik at komplette løsninger kan tilbys brukerne Godkjente leverandører blir delfinansiert Må påregne en del egeninnsats Vil likevel få mye tilbake gjennom felles nasjonale krav og oppfølging fra prosjektet

25

26 Tidsramme hele prosjektet Forprosjekt - 01.02.05 – 31.03.06 Hovedprosjekt - 01.04.06 – 31.12.07 Informasjon om prosjektet finnes på www.sykepleierforbundet.no Merete.Lyngstad@sykepleierforbundet.no


Laste ned ppt "ELIN-k-prosjektet Utvikling av helsefaglige krav til elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene HIT-konferanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google