Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Hva er IK – Akvakultur?  Hva er internkontroll?  Hvem gjelder forskriften for?  Fokusskifte  Arbeidshefte Hva skal vi snakke om?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Hva er IK – Akvakultur?  Hva er internkontroll?  Hvem gjelder forskriften for?  Fokusskifte  Arbeidshefte Hva skal vi snakke om?"— Utskrift av presentasjonen:

1  Hva er IK – Akvakultur?  Hva er internkontroll?  Hvem gjelder forskriften for?  Fokusskifte  Arbeidshefte Hva skal vi snakke om?

2 •Internkontroll innføres på akvakulturområdet •Fastsatt 19.mars. 2004 •Ikrafttredelse 01.01.2005 IK – Akvakultur

3 Internkontroll er  Systematiske tiltak ( f.eks en plan, opplæring, rutine, prosedyre) som skal sikre at bedriftens aktiviteter 1.planlegges 2.organiseres 3.utføres 4.vedlikeholdes og forbedres  I samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter for bedrifter. Først og fremst en arbeidsmetode for å etterleve lover og forskrifter

4 Formålet med IK – akvakulturforskriften (§1) er å •Sikre en systematisk gjennomføring av tiltak for å oppfylle akvakulturlovgivningen •Etablere et verktøy for å sikre samfunnets krav til:  balanse og bærekraft (miljø)  dyrehelse  dyrevelferd lønnsom •Bidra til en lønnsom og livskraftig akvakulturnæring på lang sikt ved å arbeide systematisk med disse kravene

5 Virkeområde – alle virksomheter som omfattes av: •Fiskeoppdrettsloven •Havbeiteloven •Dyrevernloven •Matloven(dyrehelseaspektet)  To tilsynsetater: Fiskeridirektoratet og Mattilsynet

6 Myndighetsfunksjon – Fokusskifte Før:Kontroll Feil og mangler (symptomer) Nå:Revisjon Ledelse og systemer (forebygging) Det er viktig at presisere at myndighetene ikke kun skal gjennomgå virksomhetens IK – systemer. En skal også være på ”merdkanten” for å få bekreftet at IK - systemet fungerer i praksis.

7 Fokus på ledelse og system – et eksempel Utstyret som var brukt på lokaliteten hadde ikke tilstrekkelig kapasitet/styrke til å unngå sammenbrudd/havari.  Resultatet ble rømming av fisk. Sprekker i anlegget var symptomer på at noe var galt. Hva var de tilbakeliggende årsakene til at det gikk galt?

8 Fokus på ledelse og system – et eksempel Den tilbakeliggende årsaken var at ledelsen i bedriften ikke hadde prioritert internkontroll og oppfølging av avvik. Dette var gjenspeilt i manglende systematiske tiltak (rutiner, prosedyrer, opplæring, dokumentasjon etc) for innkjøp, lokalitetsplassering og vedlikehold av anlegg.

9 Hva har vi – Hva er nytt? Styringssystemer Kvalitetsledelse •Kundens og bedriftens egne krav •Lovverk er et minimum Miljøledelse •Kundens, bedriftens og myndigheters krav Internkontroll  Myndighetskrav  Risikoanalyse  Vi har disse forskriftene:  IK MAT  Egenkontroll  IK HMS •IK Akvakultur

10 Samordne styringssystem? •IK forskriften gir i veiledningen en åpning for å samordne styringssystem. IK – HMS IK – MAT Egenkontroll IK-AKVA ISO 9001 ISO 14001 EMAS EUREPGAP

11 Veileder IK-AKVA

12 Arbeidshefte Et praktisk eksempel på hvordan en kan dokumentere IK - Akvakulturarbeidet

13

14 Lover og forskrifter

15 LoverAktuelle forskrifter Fiskeoppdrettsloven1996-02-29 nr 223: Forskrift om produksjonsregulerende tiltak for oppdrett av laks og ørret. 2003-12-11 nr 1490: Forskrift om krav til teknisk standard for anlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet. 2004-12-22 nr 1785: Forskrift om drift av akvakulturanlegg. Etc……….. HavbeitelovenOmfatter ikke vår virksomhet. Dyrevernloven2004-12-22 nr 1785: Forskrift om drift av akvakulturanlegg. Etc…….. Matloven:2000.02.01 nr 0070: Forskrift om bekjempelse av lakselus. 1997.02.20 nr 0193: Forskrift om transport av akvatiske dyr. Etc……

16 Eksempel på overvåking av lovkrav ”Klikk”

17 Mål og planlegging

18 Mål for internkontrollarbeid Internkontrollsystemet skal være implementert innen april 2005 Mer konkrete mål tilknyttet forskriftskrav Antall tilfeller av rømming av fisk skal være 0 i 2005 Dødeligheten skal reduseres med 10% for neste generasjon Mål for internkontrollarbeid Alle driftslederne skal ha kunnskap om IK-Akva forskriften innen januar 2005 Overordnet mål: Vi skal være en ledende akvakulturvirksomhet, med fokus på dyrevelferd og miljø

19 Handlingsplan HANDLINGSPLAN Tiltak/ForbedringerAnsvarlig TidsfristUtført Internkontrollsystemet skal være implementert innen april 2005. Dette skal oppnås ved følgende tiltak: 1. 2. 3.

20 Organisering

21 Kunnskaper og ferdigheter

22 Risikokartlegging

23

24 Forbedringssystem (avviksbehandling)

25 Hvordan utføre en avviksbehandling? Noe går i stykker el. noen gjør en feil pga misforståelse eller manglende kunnskap Avvik ”Brannslokking” Begrens skader Håndtere produksjon Avviksbehandling Registrere avvikFjerne årsakene til avvik med korrigerende tiltak Gjennomgå og analysere avvik for å avdekke trender

26 Systematisk gjennomgang (revisjon)

27 En systematisk gjennomgang av internkontrollen …for å skape grunnlag for forbedring …for å sikre at internkontrollen fungerer i praksis

28

29 Hvordan dokumentere?

30

31

32

33 Oppsummering A Planlegge UtvikleUtføre Vedlikeholde og forbedre


Laste ned ppt " Hva er IK – Akvakultur?  Hva er internkontroll?  Hvem gjelder forskriften for?  Fokusskifte  Arbeidshefte Hva skal vi snakke om?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google