Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva skal vi snakke om? Hva er IK – Akvakultur? Hva er internkontroll?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva skal vi snakke om? Hva er IK – Akvakultur? Hva er internkontroll?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva skal vi snakke om? Hva er IK – Akvakultur? Hva er internkontroll?
Hvem gjelder forskriften for? Fokusskifte Arbeidshefte

2 IK – Akvakultur Internkontroll innføres på akvakulturområdet
Fastsatt 19.mars. 2004 Ikrafttredelse

3 Internkontroll er Systematiske tiltak ( f.eks en plan, opplæring, rutine, prosedyre) som skal sikre at bedriftens aktiviteter planlegges organiseres utføres vedlikeholdes og forbedres I samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter for bedrifter. Først og fremst en arbeidsmetode for å etterleve lover og forskrifter

4 Formålet med IK – akvakulturforskriften (§1) er å
Sikre en systematisk gjennomføring av tiltak for å oppfylle akvakulturlovgivningen Etablere et verktøy for å sikre samfunnets krav til: balanse og bærekraft (miljø) dyrehelse dyrevelferd Bidra til en lønnsom og livskraftig akvakulturnæring på lang sikt ved å arbeide systematisk med disse kravene

5 Virkeområde – alle virksomheter som omfattes av:
Fiskeoppdrettsloven Havbeiteloven Dyrevernloven Matloven(dyrehelseaspektet) To tilsynsetater: Fiskeridirektoratet og Mattilsynet

6 Myndighetsfunksjon – Fokusskifte
Revisjon Ledelse og systemer (forebygging) Før: Kontroll Feil og mangler (symptomer) Det er viktig at presisere at myndighetene ikke kun skal gjennomgå virksomhetens IK – systemer. En skal også være på ”merdkanten” for å få bekreftet at IK - systemet fungerer i praksis.

7 Fokus på ledelse og system – et eksempel
Utstyret som var brukt på lokaliteten hadde ikke tilstrekkelig kapasitet/styrke til å unngå sammenbrudd/havari. Resultatet ble rømming av fisk. Sprekker i anlegget var symptomer på at noe var galt. Hva var de tilbakeliggende årsakene til at det gikk galt?

8 Fokus på ledelse og system – et eksempel
Den tilbakeliggende årsaken var at ledelsen i bedriften ikke hadde prioritert internkontroll og oppfølging av avvik. Dette var gjenspeilt i manglende systematiske tiltak (rutiner, prosedyrer, opplæring, dokumentasjon etc) for innkjøp, lokalitetsplassering og vedlikehold av anlegg.

9 Hva har vi – Hva er nytt? Styringssystemer Kvalitetsledelse
Kundens og bedriftens egne krav Lovverk er et minimum Miljøledelse Kundens, bedriftens og myndigheters krav Internkontroll Myndighetskrav Risikoanalyse Vi har disse forskriftene: IK MAT Egenkontroll IK HMS IK Akvakultur

10 Samordne styringssystem?
IK forskriften gir i veiledningen en åpning for å samordne styringssystem. ISO 9001 ISO 14001 EMAS EUREPGAP IK – HMS IK – MAT Egenkontroll IK-AKVA

11 Veileder IK-AKVA

12 Arbeidshefte Et praktisk eksempel på hvordan en kan dokumentere IK - Akvakulturarbeidet

13

14 Lover og forskrifter

15 Lover Aktuelle forskrifter Fiskeoppdrettsloven
nr 223: Forskrift om produksjonsregulerende tiltak for oppdrett av laks og ørret. nr 1490: Forskrift om krav til teknisk standard for anlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet. nr 1785: Forskrift om drift av akvakulturanlegg. Etc……….. Havbeiteloven Omfatter ikke vår virksomhet. Dyrevernloven Etc…….. Matloven: nr 0070: Forskrift om bekjempelse av lakselus. nr 0193: Forskrift om transport av akvatiske dyr. Etc……

16 Eksempel på overvåking av lovkrav
”Klikk”

17 Mål og planlegging

18 Mål for internkontrollarbeid Mål for internkontrollarbeid
Mer konkrete mål tilknyttet forskriftskrav Antall tilfeller av rømming av fisk skal være 0 i 2005 Dødeligheten skal reduseres med 10% for neste generasjon Mål for internkontrollarbeid Alle driftslederne skal ha kunnskap om IK-Akva forskriften innen januar 2005 Mål for internkontrollarbeid Internkontrollsystemet skal være implementert innen april 2005 Overordnet mål: Vi skal være en ledende akvakulturvirksomhet, med fokus på dyrevelferd og miljø

19 Handlingsplan HANDLINGSPLAN 1. 2. 3.
Tiltak/Forbedringer Ansvarlig Tidsfrist Utført Internkontrollsystemet skal være implementert innen april Dette skal oppnås ved følgende tiltak: 1. 2. 3.

20 Organisering

21 Kunnskaper og ferdigheter

22 Risikokartlegging

23

24 Forbedringssystem (avviksbehandling)

25 Hvordan utføre en avviksbehandling?
Noe går i stykker el. noen gjør en feil pga misforståelse eller manglende kunnskap Avviksbehandling ”Brannslokking” Begrens skader Håndtere produksjon Registrere avvik Fjerne årsakene til avvik med korrigerende tiltak Gjennomgå og analysere avvik for å avdekke trender

26 Systematisk gjennomgang (revisjon)

27 Systematisk gjennomgang (revisjon)
En systematisk gjennomgang av internkontrollen …for å skape grunnlag for forbedring …for å sikre at internkontrollen fungerer i praksis

28

29 Hvordan dokumentere?

30

31

32

33 Oppsummering A Vedlikeholde og forbedre Planlegge Utføre Utvikle


Laste ned ppt "Hva skal vi snakke om? Hva er IK – Akvakultur? Hva er internkontroll?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google