Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Technology for a better society HAVBRUK I NORGE Harnøsand 15. mai 2013. Roar Solbakken SINTEF Fiskeri og havbruk AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Technology for a better society HAVBRUK I NORGE Harnøsand 15. mai 2013. Roar Solbakken SINTEF Fiskeri og havbruk AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Technology for a better society HAVBRUK I NORGE Harnøsand 15. mai 2013. Roar Solbakken SINTEF Fiskeri og havbruk AS

2 Technology for a better society • SINTEF • Norsk havbruk • Forvaltning • Framtid

3 Technology for a better society SINTEF

4 Technology for a better society Organisation

5 Technology for a better society We are among Europe’s largest contract research organisations

6 Technology for a better society SINTEF offers unique prospects for people with ability and drive to develop their potential. • 2100 employees • 1400 researchers • 46 percent of our researchers hold doctorates. • Colleagues from 67 countries • 33 percent of our staff are women • One of the most attractive workplaces in Norway

7 Technology for a better society Marin ressursteknologi SINTEF Fiskeri og havbruk: FiskeriteknologiProsessteknologi HavbruksteknologiInternasjonale prosjekter og rådgivning

8 Technology for a better society 1975:531 t 2012:1.26 mill t (99% laks og ørret) 9700 t torsk 2000 t kveite 2000 t blåskjell 2004 – 2013 årlig vekst i produksjon av laks/ørret på 8% dobbling av produksjonen Eksportverdi 2012:33 mrd NOK Verdiskaping:15.3 mrd NOK 27.2 mrd NOK inkludert ringvirkninger 22 000 årsverk (ringvirkninger inkludert) Norsk havbruk: 16 mill sjømatmåltider /dag fra norsk havbruk (6 mrd /år )

9 Technology for a better society

10 Fra 2000 til 2013:40% reduksjon av selskaper fra 1500 til 975 lokaliteter (ca 600 i bruk til enhver tid) 2013:Største eier:21% av konsesjonene 5 største:53% 10 største:65% MTB = 780 tonn/konsesjon (erstattet av fôrkvoter i 2005) Snittproduksjon 2012: 1500 tonn/konsesjon Strukturendringer

11 Technology for a better society Dybde: 20 m 40 000 m3 x 25kg = 1000 tonn/merd Dybde: 30 m 60 000 m3 x 25kg = 1500 tonn/merd 200 000 laks i hver merd Krav: maks 25kg/m3 Diameter = 160 m

12 Technology for a better society

13 Areal til begjær? Norges kystlinje: 100 000 km Sjøareal: 76 000 km2 Oppdrett: 490 km2 Tilsvarer arealet av Andøya Snitt produksjon i Norge: 16.5 kg/km2

14 Technology for a better society 14 1972: 2012: 40 års utvikling:

15 Technology for a better society 15

16 Technology for a better society Havbruksforvaltning:

17 Technology for a better society Tidsfristforskriften gjeldene fra 1. September 2010

18 Technology for a better society – genetisk påvirkning /rømming – forurensning/utslipp – sykdom, medregnet parasitter – areal – fôrressurser

19 Technology for a better society 19

20 Technology for a better society • Etablere strømkatalog for hele kysten og fjordene • Bedre kartverktøy for å planlegge kystsoner (hydrografi, topografi, bunnforhold osv) • Produksjonsområder – koordinert utsett og brakklegging • Indukatorutvikling og terskelverdier – lus og genetisk påvirkning av villfisk • Forsterket miljøovervåking av store lokaliteter ( > 3600 t) 20

21 Technology for a better society 21

22 Technology for a better society 22

23 Technology for a better society 23 • Det åpnes for å kreve obligatorisk merking av oppdrettsfisk • Det åpnes for en ordning der havbruksnæringa dekker kostnadene for utfisking av rømt oppdrettsfisk i prioriterte vassdrag • Det kan kreves inn en avgift for myndighetenes miljøovervåking • Det blir innført klarere og til dels strengere sanksjoner • Fiskeridirektoratet skal lettere kunne utveksle opplysninger med andre forvaltningsorgan som har tilsyn med oppdrettsnæringa Regjeringa foreslår å endre akvakulturloven på en rekke områder:

24 Technology for a better society

25

26 http://www.sintef.no/upload/Fiskeri_og_havbruk/Publikasjoner/Verdiskaping%20basert%20p%C3%A5%20produktive%20hav%20i%202050.pdf

27 Technology for a better society Vision • Creating sustainable aquaculture technology 27

28 Technology for a better society Strategic instruments – ZITE 2020 • Internal strategic R&D program 2009 -2013 28

29 Technology for a better society

30 Råvarer: • Proteiner – FM – Ensilasje – Hydrolysater – Yest – Bakterier – Alger – By-produkter fra fisk og andre dyr (max 10 000 dalton) 30 FISKEFÔR • Oljer: • EPA/DHA fra planter (GMO) • GM yeast • Algae • Krill, andre arter på lavere trofisk nivå

31 Technology for a better society Tusen takk for oppmerksomheten!!

32 Technology for a better society 32


Laste ned ppt "Technology for a better society HAVBRUK I NORGE Harnøsand 15. mai 2013. Roar Solbakken SINTEF Fiskeri og havbruk AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google