Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HAVBRUK I NORGE Harnøsand 15. mai 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HAVBRUK I NORGE Harnøsand 15. mai 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 HAVBRUK I NORGE Harnøsand 15. mai 2013.
Roar Solbakken SINTEF Fiskeri og havbruk AS

2 SINTEF Norsk havbruk Forvaltning Framtid

3 SINTEF

4 Organisation

5 We are among Europe’s largest contract research organisations
SINTEF is one of the four largest research and technology institutes (RTOs) in Europe. The four largest are: Fraunhofer (Germany): 17,000 employees. Turnover: EUR 1600 mill (2009) TNO (The Netherlands): 4,50 employees. Turnover: EUR 576 mill (2009) VTT (Finland): 2,700 employees. Turnover: EUR 269 mill SINTEF (Norway): 2009: 2,100 employees. Turnover: EUR 350 mill (2009) Other logos in the foil from leading research institutes in Europe: AIT (Austria) SP (Sweden) Technalia (Spain) DI (Denmark) CEA (France)

6 SINTEF offers unique prospects for people with ability and drive to develop their potential.
2100 employees 1400 researchers 46 percent of our researchers hold doctorates. Colleagues from 67 countries 33 percent of our staff are women One of the most attractive workplaces in Norway People: The title is taken from SINTEF’s general strategy. Foreign staff: France and Germany are the two most highly represented countries. Last bullet point: For many years, the well-known Universum study has elected SINTEF as Norway’s third most attractive workplace for technology students.

7 SINTEF Fiskeri og havbruk:
Marin ressursteknologi Fiskeriteknologi Havbruksteknologi Prosessteknologi Internasjonale prosjekter og rådgivning 1 Marin ressursteknologi:modellering av biomarine systemer, nye arter i oppdrett, marin bioprospektering. Leppefisk, tare, modellering 2 Fiskeriteknologi: fartøy- og redskapsforskning, HMS i fiskeflåten 3 Havbruksteknologi: havbrukskonstruksjoner, landbaserte anlegg, drift og operasjon samt sporbarhet av marine produkter 4 Prosessteknologi: prosessteknologisk bearbeiding av marint råstoff til konsumprodukter, fòr og ingredienser. 5 Internasjonale prosjekter og rådgivning: Internasjonale bistandsporsjekter, nasjonal og internasjonal rådgiving for bedrifter og offentlig forvaltning.

8 Norsk havbruk: 1975: 531 t 2012: 1.26 mill t (99% laks og ørret) 9700 t torsk 2000 t kveite 2000 t blåskjell 2004 – 2013 årlig vekst i produksjon av laks/ørret på 8% dobbling av produksjonen Eksportverdi 2012: 33 mrd NOK Verdiskaping: 15.3 mrd NOK 27.2 mrd NOK inkludert ringvirkninger årsverk (ringvirkninger inkludert) 16 mill sjømatmåltider /dag fra norsk havbruk (6 mrd /år )

9

10 Strukturendringer Fra 2000 til 2013: 40% reduksjon av selskaper fra 1500 til 975 lokaliteter (ca 600 i bruk til enhver tid) 2013: Største eier: 21% av konsesjonene 5 største: 53% 10 største: 65% MTB = 780 tonn/konsesjon (erstattet av fôrkvoter i 2005) Snittproduksjon 2012: 1500 tonn/konsesjon

11 Diameter = 160 m laks i hver merd Krav: maks 25kg/m3 Dybde: 20 m m3 x 25kg = 1000 tonn/merd Dybde: 30 m m3 x 25kg = 1500 tonn/merd

12

13 Areal til begjær? Norges kystlinje: 100 000 km Sjøareal: 76 000 km2
Oppdrett: km2 Tilsvarer arealet av Andøya Snitt produksjon i Norge: 16.5 kg/km2

14 40 års utvikling: 1972: 2012:

15

16 Havbruksforvaltning:

17 Tidsfristforskriften gjeldene fra
1. September 2010

18 – genetisk påvirkning /rømming
– forurensning/utslipp – sykdom, medregnet parasitter – areal – fôrressurser

19

20 Etablere strømkatalog for hele kysten og fjordene
Bedre kartverktøy for å planlegge kystsoner (hydrografi, topografi, bunnforhold osv) Produksjonsområder – koordinert utsett og brakklegging Indukatorutvikling og terskelverdier – lus og genetisk påvirkning av villfisk Forsterket miljøovervåking av store lokaliteter ( > 3600 t)

21

22

23 Regjeringa foreslår å endre akvakulturloven på en rekke områder:
Det åpnes for å kreve obligatorisk merking av oppdrettsfisk Det åpnes for en ordning der havbruksnæringa dekker kostnadene for utfisking av rømt oppdrettsfisk i prioriterte vassdrag Det kan kreves inn en avgift for myndighetenes miljøovervåking Det blir innført klarere og til dels strengere sanksjoner Fiskeridirektoratet skal lettere kunne utveksle opplysninger med andre forvaltningsorgan som har tilsyn med oppdrettsnæringa

24

25

26

27 Vision Creating sustainable aquaculture technology

28 Strategic instruments – ZITE 2020
Internal strategic R&D program

29

30 FISKEFÔR Råvarer: Proteiner Oljer: EPA/DHA fra planter (GMO) GM yeast
FM Ensilasje Hydrolysater Yest Bakterier Alger By-produkter fra fisk og andre dyr (max dalton) Oljer: EPA/DHA fra planter (GMO) GM yeast Algae Krill, andre arter på lavere trofisk nivå

31 Tusen takk for oppmerksomheten!!

32


Laste ned ppt "HAVBRUK I NORGE Harnøsand 15. mai 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google