Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Les mer om plan og målarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Les mer om plan og målarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Les mer om plan og målarbeid
Klikk på lysebildefremviseren og klikk deg gjennom presentasjonen

2 Krav: § 4 Plikt til internkontroll
Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten, Og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne.

3 Tips om forpliktelse Ledelsen må : Ta initiativ. Igangsette.
Klargjøre hensikt. Forankre. Organisere.

4 Tips om leders engasjement
Bruk tid og ressurser på internkontrollarbeidet Informer de berørte Aktivt og sterkt personlig engasjement er nødvendig. Får ikke en vellykket innfasing uten et aktivt engasjement.

5 Krav: § 5 punkt 3 Virksomhetene skal fastsette mål for internkontrollarbeidet. Må dokumenteres skriftlig. + definisjon internkontroll; systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes.

6 Hvordan omsette krav til praksis?

7 4. Lag en plan 2. Fastsett mål for internkontrollarbeidet: Eksempel:
1. Få oversikt over akvakulturlovgivningens formål og krav 2. Fastsett mål for internkontrollarbeidet: Eksempel: Vår produksjon skal møte krav fra myndigheter. Internkontrollsystemet skal være på plass i løpet av 2005. Alle våre faste ansatte skal delta på faglig oppdatering i Etc……… 4. Lag en plan 3. Fastsett operasjonelle mål tilknyttet balanse, bærekraft, dyrehelse og dyrevelferd: Eksempel: Fiskedødeligheten skal være mindre enn ..% i sjøfasen. Lus skal telles … Antall tilfeller av rømt fisk skal være 0. etc NB! Mål og planarbeidet må ses i sammenhegn med risikokartlegging hvor en skal kartlegge farer og problemer tilknyttet balanse, bærekraft, dyrehelse og dyrevelferd samt utføre tiltak for å redusere risikoen. Noen steder vil også regelverket stille krav til driftsplaner, beredskapsplaner etc. Disse bør også sees i sammenheng internkontrollens planarbeid.

8 Rett grad av formalisert planlegging og målsetting?
Avveiningsspørsmål. Husk på at det er forskjell på mindre og større virksomheter. Resultatet er det viktigste – opprettholdelse av regelverk……!

9 Tips: Lag SMARTE - mål S = spesifikke M = målbare
A = aksepterte/aktuelle R = realistiske T = tidsbestemte E = evaluerte/ etterprøvbare

10 Et eksempel Et mål – vi skal være verdens beste i forbedringsarbeid.
Et SMART mål – Vi skal innen desember i år innføre et avvikssystem.


Laste ned ppt "Les mer om plan og målarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google