Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tromsø, den 23. oktober 2012 Reidar Nilsen Norges Fiskarlag Bør næringa selv ta ansvaret for en effektiv fiskeriforvaltning?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tromsø, den 23. oktober 2012 Reidar Nilsen Norges Fiskarlag Bør næringa selv ta ansvaret for en effektiv fiskeriforvaltning?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tromsø, den 23. oktober 2012 Reidar Nilsen Norges Fiskarlag Bør næringa selv ta ansvaret for en effektiv fiskeriforvaltning?

2 Fiskeri en stor næring Norge forvalter et havområde 6 –7 ganger større enn fastlandsnorge Sentral aktør i det internasjonale markedet –Eksporterer sjømat til om lag 150 land Høster i et rent og kaldt hav Har dyktige fiskere Har en differensiert flåte Godt forvaltningssystem

3 Norsk sjømatnæring Næringa har blitt slik den er i dag fordi –Dyktige fiskere har Satset penger og arbeidskraft Vært med i gode og dårlige tider Bidratt til å bygge kystsamfunn –Lovverk som har sikret Eierskap til fiskeflåten Kontroll over råstoffet

4 Næring og myndigheter Har alltid vært nært samarbeid mellom næringa og myndighetene Historisk –Et arbeid for å styrke kystens og landets interesser –Kombinasjon av næringsutvikling og disktriktspolitikk

5 Næringa er involvert Ressursforskning –Systemet med bruk av referanseflåte –Deltar i ulike rådgivingsforum Forskning og Utvikling –Deltar i styrings- og referansegrupper Markedsarbeidet –Deltar i styrings- og referansegrupper –Deltar i sertifiseringsarbeid

6 Næringa er involvert Internasjonale ressursforhandlinger –Næringa er en del av norske delegasjoner Har en sentral rolle i ressurskontrollen –Gjennom eierskap i fiskesalgslagene Norges Fiskarlag har foretatt nasjonal fordeling av ressursene mellom flåtegruppene –Er blitt fulgt opp av myndighetene

7 Norges Fiskarlag Arbeider kontinuerlig for –Stabilitet i rammebetingelser for næringa –Økt lønnsomhet i flåten –Økt sikkerhet – HMS

8 Fiskernes erfaringer Erfaringene må tas større hensyn til i ressursforskningen –Fiskerne er på havet hele året og registrerer endringer i Vandringsmønster Størrelsessammensetning Matinntak Interaksjon mellom ulike arter Foto: John F. Haraldsen via Nordlysid.fo

9 Konsekvens av lovendring Tidligere: Saltvannsfiskeriloven –Alt fiske var forbudt inntil tillatelse ble gitt Nå: Havressursloven –Kunnskap for å sikre bærekraftig forvaltning før tillatelse blir gitt En konsekvens –Av økonomiske forhold prioriterer forskningen de store fiskebestandene på bekostning av de marginale bestandene

10 Framtidig forvaltning Næringa –Har stor innflytelse –Vil ha stor innflytelse –Vil være sterkt involvert –Vil arbeide for stabile rammebetingelser –Vil bli hørt –Vil at fiskernes erfaringer skal tillegges ytterligere betydning

11 Framtidig forvaltning Innen Norden –Sjømatnæringa må bli enda mer synlig og få sin fortjente oppmerksomhet –De nordiske landene bør på en bedre måte bygge en felles forståelse om forvaltningsmessige spørsmål –Det nordiske fiskerisamarbeidet bør få et nytt løft –Denne konferansen kan være en ny start

12 Avslutning Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Tromsø, den 23. oktober 2012 Reidar Nilsen Norges Fiskarlag Bør næringa selv ta ansvaret for en effektiv fiskeriforvaltning?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google