Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bellona-konferansen, 3. juni 2003 Årsmøtet i TRF -Trondheim 10. mars 2006 Miljøstatus i havbruksnæringa Marius Dalen Bellona.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bellona-konferansen, 3. juni 2003 Årsmøtet i TRF -Trondheim 10. mars 2006 Miljøstatus i havbruksnæringa Marius Dalen Bellona."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bellona-konferansen, 3. juni 2003 Årsmøtet i TRF -Trondheim 10. mars 2006 Miljøstatus i havbruksnæringa Marius Dalen Bellona

2 Bellona-konferansen, 3. juni 2003 Fôrspill Ekskre- menter Lakselus Kobberimpregnering Fôrressurser Legemidler og kjemikalier Trusler mot villaks Rømming

3 Bellona-konferansen, 3. juni 2003 Økologiske og genetiske effekter 2005: 731.000 Dårlig start på 2006 Kortsiktig mål: 250.000 NYTEK IK-akvakultur Radarreflektorer Mer rømmingssikre nøter Strengere krav til tekn. standard på røffe lokaliteter Størrelse på merder Steril oppdrettsfisk Rømming

4 Bellona-konferansen, 3. juni 2003 Lakselus Oppdrett gir lusa mange flere verter Fortsatt et problem for villfisk, selv om næringa har blitt flinkere Samordnet avlusning Biologisk rensing med leppefisk Etablere bæreevne for lakselus i fjordområder? Utvikling av vaksine!

5 Bellona-konferansen, 3. juni 2003 Forurensning Organisk materiale Næringssalter Eutrofiering ved dårlig vannutskiftning Dersom bæreevnen ikke overstiges, er dette ikke et miljøproblem!

6 Bellona-konferansen, 3. juni 2003 Antibiotika Resistensutvikling Vaksiner til laksefisk Nye arter – ny økning? 2003: 715 kg 2004: 1159 kg

7 Bellona-konferansen, 3. juni 2003 Miljøgifter Russland Amerikanske artikler Dokumentasjon Sporbarhet

8 Bellona-konferansen, 3. juni 2003 Dioksin og dioksinlignende-PCB 1,7 pg WHO-TEQ/g i norsk oppdrettslaks 8 pg WHO-TEQ/g i grenseverdi 14 pg WHO-TE/kg kroppsvekt pr. uke Regneeksempel (1 porsjon = 200 g og person på 70 kg) 1,7 pg/g x 200 g = 340 pg TE 340 pg TE / 70 = 4,86 pg WHO-TE/kg 3 ganger i uka tilsvarer 14,6 pg WHO-TE/kg Humant konsum: fisk/kjøtt/meieriprod - 40/30/30

9 Bellona-konferansen, 3. juni 2003 Fôrregnestykket Forutsetninger: 40 % fett i fôret 14 % vegetabilsk olje 26 % fiskeolje Forfaktor på 1,2 Hvor mye fisk går med til 1 kg laks?

10 Bellona-konferansen, 3. juni 2003 Fôrregnestykket Hvor mye fisk går med til 1 kg laks? 1 kg laks x 1,2 kg fôr/kg laks = 1,2 kg fôr x 0,26 kg fiskeolje/kg fôr =0,32 kg fiskeolje x 8,4 kg fisk/kg fiskeolje = 2,66 kg fisk

11 Bellona-konferansen, 3. juni 2003

12 Aquafeeds1994 : 963.000 tonn 2003 : 2.936.000 tonn 1994 : 234.000 tonn 2003 : 802.000 tonn 52,6% (2003) 86,8% (2003)

13 Bellona-konferansen, 3. juni 2003 Taket nådd for industrifisk 1/3 av verdens fisk går til mel og olje. Fiskebestandene som nyttes til dette formålet er ifølge FAO i dag fullt ut beskattet. Framtidig vekst må basere seg på andre kilder.

14 Bellona-konferansen, 3. juni 2003 Northeast Atlantic 59% fullt bekattet 23% overbeskattet 18% nedfisket SOFIA 2004 52% fullt bekattet 24% overbeskattet 21% moderat beskattet 3% underbeskattet

15 Bellona-konferansen, 3. juni 2003 2003

16 Bellona-konferansen, 3. juni 2003

17 Foto: Den amerikanske satellitten Aqua den 19. juli 2003

18 Bellona-konferansen, 3. juni 2003 Antartic krill (Euphausia superba) Estimert bestand - 500 mill. tonn? Tillatt fangst - 5 mill. tonn Fordøyelsesenzym, flour, langt til fiskefeltene.

19 Bellona-konferansen, 3. juni 2003 Bestanden av dyreplankton i Norskehavet og Barentshavet er estimert til 350 millioner tonn. Raudåte - Calanus finmarchicus Hvor går grensen for bærekraftig høsting? Viktige nøkkelarter!

20 Bellona-konferansen, 3. juni 2003 Alternative råvarer Bifangst og utkast: 27 millioner tonn globalt Stadig mer vegetabilsk GMO-problematikk Biprodukt fra landbasert husdyr (15 - 30 mill. tonn) Høsting av zooplankton Kultivering av alger Industriell produksjon av proteiner og fettsyrer


Laste ned ppt "Bellona-konferansen, 3. juni 2003 Årsmøtet i TRF -Trondheim 10. mars 2006 Miljøstatus i havbruksnæringa Marius Dalen Bellona."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google