Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljøstatus i havbruksnæringa

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljøstatus i havbruksnæringa"— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljøstatus i havbruksnæringa
Årsmøtet i TRF -Trondheim 10. mars 2006 Miljøstatus i havbruksnæringa Marius Dalen Bellona Takk for invitasjon Presentasjon Bellonas Havbruksrapport Havbruksweb

2 Fôrressurser Kobberimpregnering Lakselus Rømming Trusler mot villaks Fôrspill Ekskre-menter Legemidler og kjemikalier

3 Rømming Økologiske og genetiske effekter 2005: 731.000
Dårlig start på 2006 Kortsiktig mål: NYTEK IK-akvakultur Radarreflektorer Mer rømmingssikre nøter Strengere krav til tekn. standard på røffe lokaliteter Størrelse på merder Steril oppdrettsfisk Duglighetsbevis og dispansasjoner Allerede rømming i Nordland 3 lokaliteter - minst laks

4 Lakselus Oppdrett gir lusa mange flere verter
Fortsatt et problem for villfisk, selv om næringa har blitt flinkere Samordnet avlusning Biologisk rensing med leppefisk Etablere bæreevne for lakselus i fjordområder? Utvikling av vaksine!

5 Forurensning Organisk materiale Næringssalter
Eutrofiering ved dårlig vannutskiftning Dersom bæreevnen ikke overstiges, er dette ikke et miljøproblem!

6 Antibiotika Resistensutvikling Vaksiner til laksefisk
Nye arter – ny økning? 2003: 715 kg 2004: 1159 kg

7 Miljøgifter Russland Amerikanske artikler Dokumentasjon Sporbarhet

8 1,7 pg WHO-TEQ/g i norsk oppdrettslaks 8 pg WHO-TEQ/g i grenseverdi
Dioksin og dioksinlignende-PCB 1,7 pg WHO-TEQ/g i norsk oppdrettslaks 8 pg WHO-TEQ/g i grenseverdi 14 pg WHO-TE/kg kroppsvekt pr. uke Regneeksempel (1 porsjon = 200 g og person på 70 kg) 1,7 pg/g x 200 g = 340 pg TE 340 pg TE / 70 = 4,86 pg WHO-TE/kg 3 ganger i uka tilsvarer 14,6 pg WHO-TE/kg Humant konsum: fisk/kjøtt/meieriprod - 40/30/30

9 Fôrregnestykket Hvor mye fisk går med til 1 kg laks?
Forutsetninger: 40 % fett i fôret 14 % vegetabilsk olje 26 % fiskeolje Forfaktor på 1,2

10 Fôrregnestykket Hvor mye fisk går med til 1 kg laks? 1 kg laks
x 1,2 kg fôr/kg laks = 1,2 kg fôr 1,2 kg fôr x 0,26 kg fiskeolje/kg fôr = 0,32 kg fiskeolje 0,32 kg fiskeolje x 8,4 kg fisk/kg fiskeolje = 2,66 kg fisk

11

12 52,6% (2003) 86,8% (2003) Aquafeeds 1994 : tonn 2003 : tonn 1994 : tonn 2003 : tonn

13 Taket nådd for industrifisk
1/3 av verdens fisk går til mel og olje. Fiskebestandene som nyttes til dette formålet er ifølge FAO i dag fullt ut beskattet. Framtidig vekst må basere seg på andre kilder.

14 SOFIA 2004 52% fullt bekattet 24% overbeskattet 21% moderat beskattet 3% underbeskattet Northeast Atlantic 59% fullt bekattet 23% overbeskattet 18% nedfisket

15 2003

16

17 Foto: Den amerikanske satellitten Aqua den 19. juli 2003

18 Antartic krill (Euphausia superba)
Estimert bestand mill. tonn? Tillatt fangst - 5 mill. tonn Fordøyelsesenzym, flour, langt til fiskefeltene.

19 Bestanden av dyreplankton i Norskehavet og Barentshavet er
estimert til 350 millioner tonn. Hvor går grensen for bærekraftig høsting? Viktige nøkkelarter! Hvor mye kan høstes og hvor kan de høstes. Viktig nøkkelart Torskeyngel er avhengig av at nok raudåte er på rett sted til rett tid. Raudåte - Calanus finmarchicus

20 Alternative råvarer Bifangst og utkast: 27 millioner tonn globalt Stadig mer vegetabilsk GMO-problematikk Biprodukt fra landbasert husdyr ( mill. tonn) Høsting av zooplankton Kultivering av alger Industriell produksjon av proteiner og fettsyrer


Laste ned ppt "Miljøstatus i havbruksnæringa"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google