Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdens beste sjømatnæring Geir Ove Ystmark direktør industri, FHL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdens beste sjømatnæring Geir Ove Ystmark direktør industri, FHL."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdens beste sjømatnæring Geir Ove Ystmark direktør industri, FHL

2 FHL mener: To perspektiver - én sjømatpolitikk MATTILFØRSEL Norges rolle som tilførselsland av sjømat til en verden som mangler sjømat ift det helsemessige behovet for fisk VERDISKAPING Fiskeriressursene og kysten som grunnlag for økonomisk vekst, velferd, arbeid og bosetting i Norge

3 Source: UN 2004 projections Vi blir flere! I dag: 7 mrd. 2050: 9 mrd.

4 Verdens matproduksjon

5 37 millioner måltider norsk sjømat hver dag! NORSK SJØMAT

6 Sjømat fra Hålogaland 121.500 tonn 376.000 tonn 220.000 tonn= 717.500 tonn

7 717.500 tonn 34 millioner reinsdyr 1.305.000 storfe 7,8 million måltid hver dag!

8 Hvorfor øke produksjonen? 1.Behov for økt mattilførsel globalt 2.Sjømat er en viktig del av løsningen  Under 2% av matproduksjonen kommer fra havet. Andelen må økes.  Helsemyndighetene anbefaler økt sjømatkonsum (et apropos: WHO advarer mot å ikke spise sjømat) 3.Norge har mulighet til å øke sjømattilførselen

9 Hva skal til? •Størst potensial i havbruk. Krever mer areal og en mer hensiktsmessig forvaltning. •En sterk fiskeindustri. Krever bedre lønnsomhet for å utløse innovasjon og investeringsvilje. •Lønnsomme verdikjeder (inkl 100% utnyttelse også av all villfisk som tas opp) og effektiv høsting av ressursene.

10 Bærekraft

11 Klimavennlig mat

12 God forvaltede fiskerier •Vurderes av University of British Colombia. •Norge vurderes som verdensledende. •Miljøsertifiserte fiskeri – Torsk, hyse, sei, reker, nvg sild, nordsjøsild, makrell MSC-sertifisert – Kolmule, tobis, lodde og øyepål IFFO r/s

13 Bruk hele fisken

14 Fôr og fôrressurser •Klok ressursanvendelse •Fra brensel til mat •Bruk av avskjær •Råstoff fra bærekraftige fiskerier •Sertifisering av mel- og oljeindustrien •Utkast et globalt problem

15 Havbruksnæringen har en nullvisjon når det gjelder rømming. Rømmingstallene er redusert betydelig de siste årene samtidig med at det er produsert mer oppdrettslaks

16 Lusenivåene i anleggene om våren er redusert samtidig med at produksjonen har økt Mai

17 Næringssaltutslipp fra havbruk •Konklusjon fra ekspertutvalg: Gode miljøforhold i norsk havbruk: Utslipp av næringssalter og organisk materiale utgjør generelt sett ikke et miljøproblem •En kyst som skapt for havbruk •Full åpenhet om miljøstatus

18 Hårete mål! •At Norge klarer å levere så mye sjømat som vi har kapasitet til •at produksjonen skjer innenfor rammene av miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft •at økt produksjon bidrar til vekst og utvikling for regionene og nasjonaløkonomien

19 •Areal må være tilgjengelig for matproduksjon •Lønnsom og kostnadsledende verdikjeder Forutsetninger

20 Lønnsom distriktsnæring •Høyt lønns- og kostnadsnivå. Kun de mest lønnsomme næringer overlever. •Utvikle kostnadsledende verdikjeder. Særlig utfordring for torskefiskesektoren. •Teknologiutvikling som er spisset mot kostnadsreduksjon. •Industrielt tilpasset råvaretilgang

21 Lønnsomhet i hvitfiskindustrien Kilde Nofima

22 Utsikter 2013 •Må ta høyde svak Euro (og sterk krone) i 2013 •Likviditetskrise som i 2009, men i tillegg realøkonomisk krise i våre viktigste markeder •Økte kvoter på torsk, og økt tilførsel av hvitfisk •Virkemidler: GIEK, garantiordning, markedstiltak med mer. •Utfordrende, men med riktig pris en mulighet til å bygge markeder

23 •Arbeidsplasser, økonomi, infrastruktur og bosetting •Lønnsomhet bygger næringsklynger Lønnsom laksenæring

24 Muligheter eller problem?

25 Stolt fortid som fiskerinasjon – lys fremtid som sjømatnasjon


Laste ned ppt "Verdens beste sjømatnæring Geir Ove Ystmark direktør industri, FHL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google