Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kursdag 5 Ryk og Reis Franchising.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kursdag 5 Ryk og Reis Franchising."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kursdag 5 Ryk og Reis Franchising

2 Hva er francihsing ? Felles navn – egen regning”?
Selvstendige forhandlere – kjøp og salg for egen regning og risiko Alle franchisetakerne framtrer som en enhet

3 Konseptet Felles markedsføring Leverandørrabatter/innkjøpssamarbeid
Detaljerte regler for hvordan virksomheten skal drives (farger/innredning) Streng lojalitetsplikt overfor franchisegiver Konkurranseforbud Franchisetaker betaler vederlag til franchisegiver for bruk av konseptet Utbredt konsept – ca i Norge Eksempel?

4 Hva vil det si at ”innmaten” i et selskap overdras?
Alle aktiva – partsskifte i kontrakter Alternativ: å selge aksjene i selskapet – innebærer ikke partsskifte i kontrakter Alternativ: fusjon av selskaper

5 1 Er Peder bundet til å fortsette som franchisetaker for Ryk og Reis
a) Er han bundet av kontrakten etter at den er overdratt fra Ryk og Reis til Gulliver? Tolkning av kontrakten Her ingen opplysninger om avtale om rett til partsskifte og evt samtykke

6 Er Peder bundet … Bakgrunnsretten
Som hovedregel adgang til å overdra rettigheter etter kontrakt, men mange begrensinger Klar hovedregel ikke adgang til å overdra sine plikter uten samtykke En sammensatt kontrakt (som her) er det som hovedregel ikke rett til å overdra uten samtykke

7 Er Peder bundet… Konklusjon
Overdragelse uten samtykke er et forsettlig kontraktsbrudd. Peder er ikke bundet av kontrakten med Ryk og Reis/Gulliver

8 B) Kan Peder heve kontrakten
Forutsatt at han er bundet av kontrakten med ny franchisegiver Ryk og Reis/Gulliver Nye R&R/Gulliver trer inn i alle forpliktelsene gamle R&R hadde – Peder har samme rettigheter som før Nye vilkår innebærer en vesentlig endring i form av redusert omsetning og redusert markedsområde

9 B) Kan Peder heve kontrakten
Formelt utgangspunkt: Avtalen – om det foreligger ensidig endringsadgang beror på en tolkning av avtalen – siden vi ikke vet noe om den her må vi falle tilbake på en alminnelig vurdering – spørsmålet er da om de nye vilkårene utgjør et vesentlig kontraktsbrudd Konklusjon – relativ klar med tanke på omsetningsnedgangen

10 2 a) Har Peder krav på erstatning
- for overgang til ny kjede? Utgangspunkt: avtalen, den gir ingen informasjon om erstatning ved kontraktsbrudd Alminnelig erstatningsgrunnlag i kontrakt: culpa Her klart forsettlig kontraktsbrudd Konklusjon; erstatningsgrunnlag foreligger

11 2b) Utmåling av erstatning
Utgangspunkt: partene er enige om at tapet er Teoretisk diskusjon: Setter oppsigelsestiden en grense for erstatningsutmålingen? Hva bygger partene sin enighet om /5 år på?

12 3 Har Peder enerett til Ryk og Reis-navnet i Lillevik?
Tolkning av kontrakten fra 1997 så lenge R&R er franchisegiver? så lenge R&R kjeden eksisterer ? Ubetinget enerett –så lenge Peder ønsker? Første del i kontrakten taler for ubetinget rett, andre del for en begrenset periode. Formålet med avtalen, at R&R gikk konkurs med mer At enerett var avtalt allerede taler for utvidet rett Konklusjon –åpen – så lenge Peder ønsker?

13 4 Erstatning pga navnet? Har Peder krav på erstatning for at Ryk og Reis/Gulliver bruker Ryk og Reis-navnet? Forutsetter at Peder har eneretten til R&R-navnet i Lillevik Forsettlig kontraktsbrudd Utvilsomt ansvarsgrunnlag

14 Erstatningsutmålingen
- 5år ok forutsatt at eneretten er ubegrenset Årsakssammenheng mellom brudd og tap: Litt spesielt fordi det ikke er motpartens egen urettmessige bruk av navnet, men en urettmessig disposisjon over navnet, men klar nok årsakssammenheng.

15 Erstatningsutmålingen
Spørsmål om tapet konsumeres av de Hva erstattes? Kundekrets, tapet konsumeres Enerett, tapet konsumeres ikke


Laste ned ppt "Kursdag 5 Ryk og Reis Franchising."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google