Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Knut Kaasen 1 3. avdeling, 1. semester V-07 Professor dr. jur. Knut Kaasen Nordisk Institutt for Sjørett ( Kontor: Midtbygningen, Søylehallen, til høyre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Knut Kaasen 1 3. avdeling, 1. semester V-07 Professor dr. jur. Knut Kaasen Nordisk Institutt for Sjørett ( Kontor: Midtbygningen, Søylehallen, til høyre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Knut Kaasen 1 3. avdeling, 1. semester V-07 Professor dr. jur. Knut Kaasen Nordisk Institutt for Sjørett ( Kontor: Midtbygningen, Søylehallen, til høyre før Auladøren ) knut.kaasen@jus.uio.no

2 Knut Kaasen 2 Gjeldsordning KONKURSGjeldsforhandling - For private - Endelig gjeldsreduksjon DELING, ikke HELING TvungenFrivillig - For alle - Endelig gjeldsreduksjon Virksomheten fortsetter

3 Knut Kaasen 3 Tingsrett FormuerettPersonrettProsessrettStrafferettStatsforfatn. (+ forvaltn.rett) Arverett Obligasjonsrett (kontraktsrett + pengekravsrett) Straffe- prosess Sivil- prosess Alminnelig del Spesiell del Kjøp…..Leie Tings- rett TF 1995 Statisk tingsrett Dynamisk tingsrett Kon- kurs Pante- rett

4 Knut Kaasen 4 KOLLISJON MELLOM OMSETNINGS- ERVERVERE KOLLISJON KJØPER – SELGERS KONKURSBO KOLLISJON PANTHAVER - OMSETN. ERV. KOLLISJON PANT – KONK. VILKÅR FOR GYLDIG SALGSPANT KONKURS- ÅPNINGS- GRUNNENE Dl. § 8-14 (panthavers dividenderett)

5 Knut Kaasen 5 Gyldig pant Rettsvernet pant Rettslig bindende mellom partene Panteretten er vernet mot tredjemann Krever lov- hjemmel (+ alm. avtale- rettslig gyldighet) Krever at rettsverns- vilkårene er oppfylt (varierer med panteform)

6 Knut Kaasen 6 PANT Panthaver Pantsetter Det interne forhold Panterett

7 Knut Kaasen 7 PANT Panthaver Pantsetter Konkursbeslag? Kjøp uten påheftet pant? KJØPER Pantsetters utleggstager Pantsetters konkursbo Andre rettighets- havere Annen panthaver -samme type - annen type Pante- rettens eksterne forhold PRIORITET? Ekstinksjon? Prioritet? Panterett

8 Knut Kaasen 8 RETTS-VERNRETTS-VERN Koblingsboks VILKÅR: TGL. OVERLEV. SKRIFTLIG AVTALE VARSEL TIL D.C. Etc. VIRKNINGER: FORHOLD TIL KREDITORER (Konk. / utlegg) FORHOLD TIL AVTALEVERV FORHOLD TIL ANDRE ALTSÅ: INTET PRESIST SAGT NÅR MAN HAR SAGT ”RETTSVERN”

9 Knut Kaasen 9 EKSTINKSJON - PRIORITET 12 KOLLISJON MELLOM TO TOTALE RETTIGHETER ( NR. 2 ”DØR”) 1 2 PANTERETT VINNER OVER TOTAL RETT ( BETINGET SKÅR I NR. 2 ) 1 2 PRIORITETS- ORDNING (BEGGE ”OVERLEVER”, MEN NR. 2 FÅR PRIORITET ETTER NR. 1)

10 Knut Kaasen 10 50.000 125.000 75.000 tid Opplånings- rett Pant- haver 2 Pant- haver 1 Pant- haver 3 Nytt lån Forutsatt: - ikke nedkvittert - ikke illojalt (Yousuf) (men rett til å beskytte engasjement) LØSNING: Pant- haver 2 Pant- haver 1 Pant- haver 3 NEDBETALT … i praksis:

11 Knut Kaasen 11 Boets beslagsrett B O E T Ting på vei innTing på vei ut OVERGITT (dl. § 2-2) (lovregulert, f.eks. kjl. § 61) RETTSVERNS- AKT (lovregulert, f.eks. tgl. § 21, eller ulovfestet – interesselæren )

12 Knut Kaasen 12 FORDRINGS- HAVER SKYLDNER NÅ: HANS BO MOTFORDRING HOVED- FORDRING

13 Knut Kaasen 13 KONKURSÅPNING tid PANT for eldre gjeld UTLEGG PANT for eldre gjeld Ekstraordinær betaling 3 mnd. OMSTØTELSE

14 Knut Kaasen 14 Retts- forgjenger H hjemmelsmann Den sentrale B ”De siste dagers heldige?” Retts- forgjenger S suksessor Problem- katalysatoren A ”Mellommannen” SALG

15 Knut Kaasen 15 FORDRINGSHAVER (den som har et krav på noe fra noen basert på avtale etc.) … OG SOM TAR BESLAG ny rett uten debitors hjelp, men med rettsordenens hjelp

16 Knut Kaasen 16 Reglene springer ut av hensynene Altså: Nærliggende å skille mellom - avtaleerverv (godtroekstinksjon) - kreditorbeslag

17 Knut Kaasen 17 Skal erververen få større rett enn avhender hadde, må det ha en særskilt begrunnelse. Det gjelder uansett hvem erververen er og hva som erverves. Men begrunnelsen er forskjellig avhengig av hvem erververen er, og regelen som følger av begrunnelsen er avhengig av hva som erverves.


Laste ned ppt "Knut Kaasen 1 3. avdeling, 1. semester V-07 Professor dr. jur. Knut Kaasen Nordisk Institutt for Sjørett ( Kontor: Midtbygningen, Søylehallen, til høyre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google