Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen ! 3. avdeling, 1. semester V-07

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen ! 3. avdeling, 1. semester V-07"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen ! 3. avdeling, 1. semester V-07
Professor dr. jur. Knut Kaasen Nordisk Institutt for Sjørett  Introduksjon til tredjemannsfagene ( Kontor: Midtbygningen, Søylehallen, til høyre før Auladøren ) Velkommen ! Knut Kaasen

2 Gjeldsordning KONKURS Gjeldsforhandling DELING, ikke HELING Tvungen
Frivillig - For private Endelig gjeldsreduksjon - For alle DELING, ikke HELING Endelig gjeldsreduksjon Virksomheten fortsetter Virksomheten fortsetter Knut Kaasen

3 (kontraktsrett + pengekravsrett)
PRIVATRETT OFFENTLIG RETT Personrett Arverett Formuerett Prosessrett Strafferett Statsforfatn. (+ forvaltn.rett) Obligasjonsrett (kontraktsrett + pengekravsrett) Sivil-prosess Straffe-prosess Tingsrett Alminnelig del Spesiell del Alminnelig del Spesiell del Tings-rett Pante-rett Kon-kurs Kjøp Leie ….. Statisk tingsrett Dynamisk tingsrett Knut Kaasen TF 1995

4 Dynamisk tingsrett Panterett Konkursrett KOLLISJON MELLOM OMSETNINGS-
ERVERVERE KOLLISJON PANTHAVER - OMSETN. ERV. KOLLISJON KJØPER – SELGERS KONKURSBO KOLLISJON PANT – KONK. VILKÅR FOR GYLDIG SALGSPANT Dl. § 8-14 (panthavers dividenderett) KONKURS- ÅPNINGS- GRUNNENE Konkursrett Panterett Knut Kaasen

5 Gyldig pant Rettsvernet pant Rettslig bindende mellom partene
Krever lov- hjemmel (+ alm. avtale-rettslig gyldighet) VILKÅR Forut-setter Krever at rettsverns-vilkårene er oppfylt (varierer med panteform) Rettsvernet pant VILKÅR Panteretten er vernet mot tredjemann Knut Kaasen

6 Det interne forhold PANT Pantsetter Panterett Panthaver Knut Kaasen

7 Pantsetters utleggstager Pantsetters konkursbo Andre rettighets-havere
KJØPER Pantsetters utleggstager PRIORITET? Kjøp uten påheftet pant? Konkursbeslag? Pante-rettens eksterne forhold PANT Pantsetters konkursbo Pantsetter Panterett Ekstinksjon? Prioritet? Panthaver Annen panthaver -samme type - annen type Andre rettighets-havere HAR PANTERETTEN RETTSVERN? PRIORITET? Knut Kaasen

8 RETTS- VERN VIRKNINGER: VILKÅR: FORHOLD TIL TGL. KREDITORER
OVERLEV. SKRIFTLIG AVTALE VARSEL TIL D.C. Etc. VIRKNINGER: FORHOLD TIL KREDITORER (Konk. / utlegg) AVTALEVERV ANDRE RETTS- VERN Koblingsboks ALTSÅ: INTET PRESIST SAGT NÅR MAN HAR SAGT ”RETTSVERN” Knut Kaasen

9 EKSTINKSJON - PRIORITET
1 2 1 2 1 2 KOLLISJON MELLOM TO TOTALE RETTIGHETER ( NR. 2 ”DØR”) PANTERETT VINNER OVER TOTAL RETT ( BETINGET SKÅR I NR. 2 ) PRIORITETS- ORDNING (BEGGE ”OVERLEVER”, MEN NR. 2 FÅR PRIORITET ETTER NR. 1) Knut Kaasen

10 … i praksis: LØSNING: Nytt lån Opplånings-rett 125.000 Pant-haver 1
Forutsatt: ikke nedkvittert ikke illojalt (Yousuf) (men rett til å beskytte engasjement) LØSNING: NEDBETALT … i praksis: 75.000 50.000 Knut Kaasen tid

11 Boets beslagsrett B O E T Selger Kjøper Stansningsretten Rettsvern
OVERGITT RETTSVERNS-AKT Selger B O E T Ting på vei inn Ting på vei ut Kjøper (dl. § 2-2) Stansningsretten Rettsvern (lovregulert, f.eks. kjl. § 61) (lovregulert, f.eks. tgl. § 21, eller ulovfestet – interesselæren) Knut Kaasen

12 Motregning? MOTFORDRING HOVED-FORDRING SKYLDNER FORDRINGS-HAVER
NÅ: HANS BO HOVED-FORDRING Knut Kaasen

13 OMSTØTELSE 3 mnd. UTLEGG UTLEGG KONKURSÅPNING Ekstraordinær betaling
PANT for eldre gjeld UTLEGG PANT for eldre gjeld KONKURSÅPNING tid 3 mnd. Knut Kaasen

14 S H A B Retts-forgjenger suksessor Retts-forgjenger
hjemmelsmann Problem-katalysatoren A ”Mellommannen” SALG Den sentrale B ”De siste dagers heldige?” Knut Kaasen

15 KREDITOR Viktig i 3m-fagene! Viktig i 3m-fagene! FORDRINGSHAVER
(den som har et krav på noe fra noen basert på avtale etc.) KREDITOR … OG SOM TAR BESLAG ny rett uten debitors hjelp, men med rettsordenens hjelp Viktig i 3m-fagene! Knut Kaasen

16 VINNER B ? Betyr i tilfelle at han må EKSTINGVERE
Hs rett eller Ss rett. Hensynene som taler for ekstinksjon avhenger av hvem B er: B avtaleerverver: > Legitimasjonshensynet B kreditor: -> Notoritetshensynet Reglene springer ut av hensynene Altså: Nærliggende å skille mellom avtaleerverv (godtroekstinksjon) kreditorbeslag Knut Kaasen

17 BÆREBJELKEN i DT Skal erververen få større rett enn avhender hadde, må det ha en særskilt begrunnelse. Det gjelder uansett hvem erververen er og hva som erverves. Men begrunnelsen er forskjellig avhengig av hvem erververen er, og regelen som følger av begrunnelsen er avhengig av hva som erverves. Knut Kaasen


Laste ned ppt "Velkommen ! 3. avdeling, 1. semester V-07"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google