Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer ved dagens gjeldsforhandlingsinstitutt Få åpnede gjeldsordninger 2008 15 2009 18 201020 Ikke statistikk på vellykkede.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer ved dagens gjeldsforhandlingsinstitutt Få åpnede gjeldsordninger 2008 15 2009 18 201020 Ikke statistikk på vellykkede."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Utfordringer ved dagens gjeldsforhandlingsinstitutt Få åpnede gjeldsordninger 2008 15 2009 18 201020 Ikke statistikk på vellykkede

3 Uønskede konsekvenser? Kanskje går noen konkurs som kunne vært reddet Flere utenrettslige forhandlinger. Egnet der man forhandler med få kreditorer

4 Nesten ingen «frie midler» •Mulig å pantsette nesten alle eiendeler •Lite verdier igjen til å danne grunnlag for dividende Man kunne tenke seg begrensinger i adgangen til å pantsette

5 Store prioriterte krav •Lønnskravene (og lønnsgarantiens regresskrav) er prioritert klasse I •Skatt og merverdiavgift prioritert klasse II •Klasseløs konkurs innført i flere land – foreslått i NOU 1993:16 og NOU 1972:20

6 Ingen avdragsordning for prioriterte krav •Kan ikke låne penger av lønnsgarantien under gjeldsforhandling •Ingen hjemmel for å få betalingsutsettelse med prioritert skatte gjeld etter stadfestet akkord

7 Ingen lemping av ansattes rettigheter •Det er ingen hjemmel for å under gjeldsforhandlinger å lempe på ansatte rettigheter etter avtaler eller arbeidsmiljøloven •Mens under konkurs (og oppkjøp av innmat) har de ansatte få rettigheter (kun fortrinnsrett til ansettelse)

8 Finansiering av drift •Ingen regler i konkurslovgivningen som muliggjøre opptak an ny driftsfinansiering med «superprioritet» •Har bare kkl § 17 om rett til å avhende pantsatt varelager og driftstilbehør – forutsatt at «panthaverens sikkerhet ikke blir vesentlig forringet»

9 KKL § 30 minimum 25 % dividende •Ble foreslått i NOU 1993:16 at man kunne gå under 25 % dersom det var åpenbart at den tilbudte dividende likevel var bedre for kreditorene enn en konkurs. •En slik regel er det flere land som har.

10 Ingen hjemmel for å gi aksjer som dividende •Loven hjemler kun betaling av dividende i form av penger (med mindre vedkommende kreditor godtar noe annet)

11 Krav om likebehandling kkl §§ 23 og 28 •De som samtykker kan få en dårligere løsning enn de andre •Men ingen hjemmel for å gi forskjellige typer kreditorer forskjellige løsninger •Slik forskjellsbehandling er ganske vanlig i utenrettslige løsninger

12 Manglende selskapsrettslige hjemler •Ingen hjemmel for til å binde aksjonærer til å godta emisjoner (som f. eks kan gi kreditorer aksjer i selskapet)

13 Bør vurderes egne regler for små selskap •Loven sondrer ikke mellom prosessen for store og små selskap. •Prosessen for kostbar for de små

14 I dag er derfor konkurs den beste form for gjeldsforhandling


Laste ned ppt "Utfordringer ved dagens gjeldsforhandlingsinstitutt Få åpnede gjeldsordninger 2008 15 2009 18 201020 Ikke statistikk på vellykkede."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google