Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang
SAMEIE Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang

2 Oversikt Hva sameie er og hvordan det kan oppstå
Sameielovens anvendelsesområde Partsforholdet Inntekts- og utgiftsfordelingen Rådighetsfordelingen Oppløsning av sameie

3 Hva sameie er og hvordan det kan oppstå
Definisjon Deling av eiendomsrett til ting eller andre formuesgoder i forholdstall Samme kvalitative råderett Eksempler To familier kjøper hytte sammen på fjellet Fem oljeselskaper eier en oljerørledning sammen Ti gårdsbruk eier utmark med skog og beite sammen Førti eierseksjoner eier utearealene sammen Tilblivelsesmåter Hva sameie ikke er

4 Sameielovens anvendelsesområde
Frie og bundne sameier Grensen mot de bundne sameier Sameietingen utnyttes i samsvar med individuell rett Sameietingen innsatsfaktor i felles virksomhet Sameietingen gjøres inntektbringende i fellesskap Flertallsvedtak om å untytte sameietingen for felles regning Avgrensning ut fra formuesgodets art

5 Partsforholdet Betydning
Prinsipielt utgangspunkt: Stiftelsesgrunnlaget Varierende eierandeler over tid kan tenkes Deklaratorisk: Delingstallene skal være faste. Spesialregel for grunnvann, vannressl. § 44 Spesialregel for jordfellesskap, sameiel. § 2, 2. Den generelle hovedregel om likedeling, sameiel. § 2, 1., se også tgl. § 20, 2.

6 Inntekts- og utgiftsfordelingen
Deling av inntekter, § 9 andre ledd Deklaratorisk deling etter partsforholdet Hva er ”felles inntekt”? Eksempel fra olje- og gassvirksomheten Deling av kostnader, § 9 første ledd Fast eller nødvendige utgifter; eksempel Vanlige kostnader som partene har like stor nytte av; eksempel Ulik nytte; eksempel Avdrag og renter på lån

7 Rådighetsfordelingen - innledning
Fire kategorier rådighetsspørsmål Den enkeltes faktiske rådighet Flertallets faktiske rådighet Flertallets juridiske rådighet Den enkeltes juridiske rådighet

8 Den enkeltes faktiske rådighet
Avtale og særlige rettsforhold Sameielovens §§ 3, 8, 13 og 14 § 3 første ledd Det formål sameietingen er anskaffet eller laget til Det sameietingen vanligvis brukes til Det som passer med tiden og forholdene, se Rt Begrensninger § 3 andre ledd § 8 Utslag: § 14 Håndheving: § 13

9 Flertallets faktiske rådighet
Avtale eller særskilte rettsforhold Deklaratorisk utgangspunkt: § 4 første og annet ledd Begrensninger i flertallets kompetanse ”etla eller skikka” Sameieloven Urimelig kostnad Gjøre tingen om til noe annet Ingen kan tvinges til å være med på et fellestiltak Regler om vederlag og erstatning, se § 4 fjerde ledd

10 Flertallets juridiske rådighet
Avtale eller særskilte rettsforhold Deklaratorisk utgangspunkt: § 4 tredje ledd Disposisjoner Avhendelse Pantsettelse Bortleie for mer enn ti år eller til urimelig fortrengsel Annet? Nærmere om hva det innebærer at mindretallet bindes, se Rt s. 146

11 Den enkeltes juridiske rådighet
Avtale eller særskilt rettsforhold Deklaratorisk utgangspunkt: § 10 Disposisjoner Avhendelse Leie Pantsettelse Arv Kommentarer til § 10 ellers Ad ”parten sin” Ad ”fast eiendom” Ad første punktum ellers Ad annet ledd annet punktum

12 Oppløsning av sameie Behovet for en oppløsningsrett Hovedregelen
Når gjelder hovedregelen ikke? Vilkår for naturaldeling Oppløsningssalg som subsidiær løsning

13 Click to edit Master title style Master title style
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level


Laste ned ppt "Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google