Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felt for signatur(enhet, navn og tittel) SAMEIE Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felt for signatur(enhet, navn og tittel) SAMEIE Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felt for signatur(enhet, navn og tittel) SAMEIE Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang

2 Felt for signatur (enhet, navn og tittel) Oversikt Hva sameie er og hvordan det kan oppstå Sameielovens anvendelsesområde Partsforholdet Inntekts- og utgiftsfordelingen Rådighetsfordelingen Oppløsning av sameie

3 Felt for signatur (enhet, navn og tittel) Hva sameie er og hvordan det kan oppstå Definisjon –Deling av eiendomsrett til ting eller andre formuesgoder i forholdstall –Samme kvalitative råderett Eksempler –To familier kjøper hytte sammen på fjellet –Fem oljeselskaper eier en oljerørledning sammen –Ti gårdsbruk eier utmark med skog og beite sammen –Førti eierseksjoner eier utearealene sammen Tilblivelsesmåter Hva sameie ikke er

4 Felt for signatur (enhet, navn og tittel) Sameielovens anvendelsesområde Frie og bundne sameier Grensen mot de bundne sameier –Sameietingen utnyttes i samsvar med individuell rett –Sameietingen innsatsfaktor i felles virksomhet –Sameietingen gjøres inntektbringende i fellesskap –Flertallsvedtak om å untytte sameietingen for felles regning Avgrensning ut fra formuesgodets art

5 Felt for signatur (enhet, navn og tittel) Partsforholdet Betydning Prinsipielt utgangspunkt: Stiftelsesgrunnlaget Varierende eierandeler over tid kan tenkes Deklaratorisk: Delingstallene skal være faste. Spesialregel for grunnvann, vannressl. § 44 Spesialregel for jordfellesskap, sameiel. § 2, 2. Den generelle hovedregel om likedeling, sameiel. § 2, 1., se også tgl. § 20, 2.

6 Felt for signatur (enhet, navn og tittel) Inntekts- og utgiftsfordelingen Deling av inntekter, § 9 andre ledd –Deklaratorisk deling etter partsforholdet –Hva er ”felles inntekt”? –Eksempel fra olje- og gassvirksomheten Deling av kostnader, § 9 første ledd –Fast eller nødvendige utgifter; eksempel –Vanlige kostnader som partene har like stor nytte av; eksempel –Ulik nytte; eksempel –Avdrag og renter på lån

7 Felt for signatur (enhet, navn og tittel) Rådighetsfordelingen - innledning Fire kategorier rådighetsspørsmål –Den enkeltes faktiske rådighet –Flertallets faktiske rådighet –Flertallets juridiske rådighet –Den enkeltes juridiske rådighet

8 Felt for signatur (enhet, navn og tittel) Den enkeltes faktiske rådighet Avtale og særlige rettsforhold Sameielovens §§ 3, 8, 13 og 14 § 3 første ledd –Det formål sameietingen er anskaffet eller laget til –Det sameietingen vanligvis brukes til –Det som passer med tiden og forholdene, se Rt. 67.920 Begrensninger –§ 3 andre ledd –§ 8 Utslag: § 14 Håndheving: § 13

9 Felt for signatur (enhet, navn og tittel) Flertallets faktiske rådighet Avtale eller særskilte rettsforhold Deklaratorisk utgangspunkt: § 4 første og annet ledd Begrensninger i flertallets kompetanse –”etla eller skikka” –Sameieloven –Urimelig kostnad –Gjøre tingen om til noe annet –Ingen kan tvinges til å være med på et fellestiltak Regler om vederlag og erstatning, se § 4 fjerde ledd

10 Felt for signatur (enhet, navn og tittel) Flertallets juridiske rådighet Avtale eller særskilte rettsforhold Deklaratorisk utgangspunkt: § 4 tredje ledd Disposisjoner –Avhendelse –Pantsettelse –Bortleie for mer enn ti år eller til urimelig fortrengsel –Annet? –Nærmere om hva det innebærer at mindretallet bindes, se Rt. 1999 s. 146

11 Felt for signatur (enhet, navn og tittel) Den enkeltes juridiske rådighet Avtale eller særskilt rettsforhold Deklaratorisk utgangspunkt: § 10 Disposisjoner –Avhendelse –Leie –Pantsettelse –Arv Kommentarer til § 10 ellers –Ad ”parten sin” –Ad ”fast eiendom” –Ad første punktum ellers –Ad annet ledd annet punktum

12 Felt for signatur (enhet, navn og tittel) Oppløsning av sameie Behovet for en oppløsningsrett Hovedregelen Når gjelder hovedregelen ikke? Vilkår for naturaldeling Oppløsningssalg som subsidiær løsning

13 Felt for signatur (enhet, navn og tittel) Click to edit Master title style Master title style Click to edit Master text styles –Second level Third level –Fourth level »Fifth level


Laste ned ppt "Felt for signatur(enhet, navn og tittel) SAMEIE Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google