Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bærekraftig bioteknologi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bærekraftig bioteknologi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bærekraftig bioteknologi
Ved Divisjonsdirektør Karin Refsnes

2 Strategiske anbefalinger: Hvordan bør Norge satse?
Bærekraftig bioteknologi En visjon: Bioteknologi i Norge – Samfunnsnytte og lønnsom næring, basert på etiske valg og hensyn til livskvalitet, miljø og biologisk mangfold Strategiske anbefalinger: Hvordan bør Norge satse? ….mot 2020

3 Foresight brukes i dag internasjonalt
et overordnet begrep for de fleste prosessuelle virkemidler rettet mot å gjøre seg tanker om fremtidige hendelser. En systematisk metodikk der deltakerne setter sammen visjoner om fremtiden på middels og lang sikt som underlag for strategiske anbefalinger og felles handling. Forskningsrådet benytter Foresight i form av scenarier, som utgangspunkt for strategiske anbefalinger, for Store programmer Brede forskningstemaer

4 Bioteknologi i Forskningsrådet
2004: 565 mill. NOK Frie prosjekter, strategiske programmer og brukerstyrt forskning. FUGE – functional genomics - er motoren Divisjon for innovasjon Divisjon for store satsinger Divisjon for vitenskap

5 Bærekraftig bioteknologi
Medisin og helse Matproduksjon – Landbruk - Havbruk Prosessindustri Miljø Samfunn – Lovgivning - Etikk Samfunnsnytte og lønnsom næring, basert på etiske valg og hensyn til livskvalitet, miljø og biologisk mangfold

6 Internasjonalt: Føre var-prinsippet
Artsmangfold og genetisk mangfold en ressurs Konvensjonen om bevaring av biologisk mangfold og Cartagena-protokollen: Bærekraftig bruk og en rimelig og likeverdig fordeling av fordelene som følger av utnyttelsen av genressurser. bidra til å sikre tilstrekkelig beskyttelse ved overføring, håndtering og bruk av levende genmodifiserte organismer Føre var-prinsippet til grunn også i Norge

7 Bioteknologi til nytte for miljø
unngå forurensing, f.eks. ved forbedrede produksjonsprosesser oppdage forurensing, f.eks. ved mikroorganismer som har ”rapporteringsgener” som settes i funksjon i nærvær av spesifikke kjemiske stoffer. fjerne forurensing, f.eks. oljespisende bakterier. Men: Spredning av GMO-er til naturmiljøet? Etablering av GMO-er i økosystemer? Konsekvenser for økosystemer av nye gener og organismer?

8 Hva med risiko? Spredning av GMO-er eller gener fra GMO-er kan ha uforutsette og negative konsekvenser. Vi må bygge opp kunnskap om dette: Sannsynlighet for spredning Overvåkning for å oppdage spredning Vurdering av konsekvenser - for økosystemer og mennesker Tiltak for å begrense skader


Laste ned ppt "Bærekraftig bioteknologi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google