Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bærekraftig bioteknologi Ved Divisjonsdirektør Karin Refsnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bærekraftig bioteknologi Ved Divisjonsdirektør Karin Refsnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bærekraftig bioteknologi Ved Divisjonsdirektør Karin Refsnes

2 Bioteknologi i Norge – Samfunnsnytte og lønnsom næring, basert på etiske valg og hensyn til livskvalitet, miljø og biologisk mangfold Hvordan bør Norge satse? Strategiske anbefalinger: ….mot 2020 Bærekraftig bioteknologi En visjon:

3 Foresight  brukes i dag internasjonalt  et overordnet begrep for de fleste prosessuelle virkemidler rettet mot å gjøre seg tanker om fremtidige hendelser.  En systematisk metodikk der deltakerne setter sammen visjoner om fremtiden på middels og lang sikt  som underlag for strategiske anbefalinger og felles handling.  Forskningsrådet benytter Foresight i form av scenarier, som utgangspunkt for strategiske anbefalinger, for  Store programmer  Brede forskningstemaer

4 Bioteknologi i Forskningsrådet Divisjon for store satsinger Divisjon for innovasjon Divisjon for vitenskap 2004: 565 mill. NOK Frie prosjekter, strategiske programmer og brukerstyrt forskning. FUGE – functional genomics - er motoren

5 Bærekraftig bioteknologi Medisin og helse Matproduksjon – Landbruk - Havbruk Prosessindustri Miljø Samfunn – Lovgivning - Etikk Samfunnsnytte og lønnsom næring, basert på etiske valg og hensyn til livskvalitet, miljø og biologisk mangfold

6 Internasjonalt: Føre var-prinsippet Artsmangfold og genetisk mangfold en ressurs Konvensjonen om bevaring av biologisk mangfold og Cartagena-protokollen:  Bærekraftig bruk og en rimelig og likeverdig fordeling av fordelene som følger av utnyttelsen av genressurser.  bidra til å sikre tilstrekkelig beskyttelse ved overføring, håndtering og bruk av levende genmodifiserte organismer Føre var-prinsippet til grunn også i Norge

7 Bioteknologi til nytte for miljø unngå forurensing, f.eks. ved forbedrede produksjonsprosesser oppdage forurensing, f.eks. ved mikroorganismer som har ”rapporteringsgener” som settes i funksjon i nærvær av spesifikke kjemiske stoffer. fjerne forurensing, f.eks. oljespisende bakterier. Men: Spredning av GMO-er til naturmiljøet? Etablering av GMO-er i økosystemer? Konsekvenser for økosystemer av nye gener og organismer?

8 Hva med risiko? Spredning av GMO-er eller gener fra GMO-er kan ha uforutsette og negative konsekvenser. Vi må bygge opp kunnskap om dette: Sannsynlighet for spredning Overvåkning for å oppdage spredning Vurdering av konsekvenser - for økosystemer og mennesker Tiltak for å begrense skader


Laste ned ppt "Bærekraftig bioteknologi Ved Divisjonsdirektør Karin Refsnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google