Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTSIKT – utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT Forskningsrådets foresight for IKT-forskningen Oppstartsmøte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTSIKT – utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT Forskningsrådets foresight for IKT-forskningen Oppstartsmøte."— Utskrift av presentasjonen:

1 UTSIKT – utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT Forskningsrådets foresight for IKT-forskningen Oppstartsmøte

2 Agenda Velkommen - v/divisjonsdirektør Karin Refsnes Planlegging under usikkerhet – fremtidstenking som nytenking. UTSIKT – hvorfor og hvordan - v/prosjektleder Hilde Erlandsen Om bruken av scenariemetodikk i UTSIKT - v/ prosessfasilitator Tom Karp Pause Invitert foredrag: ” Eksempler fra norsk næringsliv på fremtidige IKT satsinger” - v/CTO Bjørn Olstad Debatt – v/Tom Karp Oppsummering og spørsmål - v/ Hilde Erlandsen

3 Formål med møtet Skape felles forståelse og oppslutning om scenarieprosessen. Sette prosessen inn i en større sammenheng. Bli kjent.

4

5 UTSIKT - Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT Mål: Utvikle beslutningsgrunnlag for hvordan IKT forskningen skal struktureres og prioriteres i Forskningsrådet, samt gi grunnlag for best mulig utnyttelse av mulighetene i og rundt VERDIKT og dets samspill med de øvrige virkemidlene. Tidshorisont ~ 15 år.

6 Hva er UTSIKT? Prosjektets oppgaver: Planlegge og gjennomføre Forskningsrådets nasjonale foresight for IKT-forskningen Frambringe programplanutkast for VERDIKT. Verdikt vil ikke dekke all IKT-forskning. Relaterte pågående interne oppgaver: Starte opp VERDIKT (programstyre, samt programplan basert på foresight og annen relevant informasjon). Foreslå struktur for forskningsrådets IKT-satsing (basert på foresight og annen relevant informasjon).

7 Programmene: IKT2010 IKTSoS BeMatA IKT PULS KIM KUNSTI KUL IKT i medisin og helsetjeneste FIFOS Annet: Fri prosjektstøtte SFF SIP SUP SOP SHP YFF Storforsk Tungregning/tungt utstyr Nordic Data Grid Facility EU 6RP IST Simulasenteret SKATTEFUNN/FORNY Kommer: SFI, VERDIKT, eScience/eVITa…

8 Internt: Vilje til satsing på IKT (internt policynotat) Strategi for IKT-forskningen i Norge (IKT-forum) Evaluering og fagplan for IKT-fagene i UoH-sektoren Eksternt: e-Norge – NHDs strateginotat fra 2003 og ny versjon Strategi for IKT i offentlig sektor (AAD) InfoSam – Foresight hos NTNU Foresight hos IKT-Norge? Trådløs framtid – innspill fra Telenor Kommer: Nordisk InnovasjonsCenter, ny e-Norge strateginotat Internasjonalt: Egen oversikt under utarbeidelse Norden

9 Tidsplan for UTSIKT Mars04Prosjektstart Sept04Oppstartsmøte foresight Sept04Første scenariesamling Okt04Andre scenariesamling NovBearbeiding Des04Programplan styrebehandles Programstyret oppnevnes Feb05Første søknadsfrist for VERDIKT Vår05Konferanse om foresightene

10 Prosjektgruppen Kristin Braa Birte Holst-Jørgensen Arne Sølvberg Jostein Håøy Frank Eliassen Tom Karp Tron Espeli Harald Holm Simonsen Morten Ween Jan Dietz Hilde Erlandsen Halvdan Buflod Berit Nygaard Anne Lise Knebel

11 Scenariegruppen Alle som står på deltagerlisten UoH, institutter, næringsliv, gründere, investorer, offentlig sektor, norden, IKT-kjennere, brukere, foresight-erfarne, noviser, kvinner, menn, unge, eldre…. Oppgave: Utvikle og diskutere scenariene

12 Spilleregler for scenariegruppen Du representerer kun deg selv Vi bruker energien på å være positive, kreative og fremtidsrettede Fokus er på fremtiden for IKT-forskningen. Ikke på penger, organisering, kjepphester og daglige bekymringer. Det er lov å ha det gøy!

13 Fremtidstenking som nytenking Tradisjonell planlegging vs foresight Prognoser og fremskriving vs bilder av fremtiden, mangfold av innfallsvinkler Navigere i usikkerhet, lære av fremtidig usikkerhet slik at vi kan handle klokere i dag. Gi oss strategisk fleksibilitet Scenarier er egnet som metode innefor felt med rimelig stor usikkerhet. Gjort på havbruk. I gang på bioteknologi, materialteknologi og renere energi.


Laste ned ppt "UTSIKT – utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT Forskningsrådets foresight for IKT-forskningen Oppstartsmøte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google