Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ELSA: Etiske, juridiske og samfunnsmessige sider ved NorZymeD Roger Strand, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen Morten Walløe Tvedt, Fridtjof.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ELSA: Etiske, juridiske og samfunnsmessige sider ved NorZymeD Roger Strand, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen Morten Walløe Tvedt, Fridtjof."— Utskrift av presentasjonen:

1 ELSA: Etiske, juridiske og samfunnsmessige sider ved NorZymeD Roger Strand, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen Morten Walløe Tvedt, Fridtjof Nansens Institutt

2 ELSA  Hva er ELSA?  ELSA er (nå) en selvskreven del av store bio- og nanoteknologiprosjekter  ELSA ved NorZymeD 1: Bred etisk kartlegging som integrert prosess  ELSA ved NorZymeD 2: Juridiske og samfunnsmessige aspekter ved bioprospektering: rettferdig «benefit sharing»

3 Hva er ELSA?  ELSI/ELSA = Ethical, Legal & Societal Issues/Aspects  «Oppfinner»: James Watson / the Human Genome Project  ELSI: Løse spesifikke etiske og juridiske problemer («hinder»)  «ELSA 1.0»: blanding av ELSI og av nokså frittstående humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning  «ELSA 2.0»/Integrert ELSA: ELSA blir en naturlig del av prosjektet, med toveiskommunikasjon mellom «de to kulturene»  ELSA er (nå) en selvskreven del av store bio- og nanoteknologiprosjekter  BIOTEK2021, NANO2021  Horizon2020: Responsible Research and Innovation

4 Bred etisk kartlegging som integrert prosess  Noen forskningsprosjekter har åpenbare og vanskelige etiske problemer.  All forskning har etiske og samfunnsmessige aspekter  ELSA handler også om positive sider, samfunnsnytte, muligheter  Vitenskapelige valg kan være samfunnsvalg (og vice versa)  ELSA som bindeledd mellom etikk, juss, politikk, offentlighet og forskning/teknologiutvikling  Prosess med gjensidig kompetansebygging og hvor vi «venner oss til hverandre»

5 Juridiske og samfunnsmessige aspekter ved bioprospektering: rettferdig «benefit sharing»  Genressurser er felleseie, og verdiskaping bør komme fellesskapet til gode  Biomangfoldskonvensjonen, Nagoya-protokollen  Norge på vei mot Bioprospekteringsforskrift?  Viktig for NorZymeD (og mange andre aktører i feltet) fordi det kan endre rammebetingelsene

6

7

8

9  Mangfoldet av prosesser fra bioprospektering til produkt  Hvilke kapitaltyper og –mengder som inngår  Hva slags lønnsomhet bioprospektering gir opphav til  Vekselvirkninger (vridninger) mellom forskning og regulering  Kunnskapshull i litteraturen (inkludert policylitteraturen)


Laste ned ppt "ELSA: Etiske, juridiske og samfunnsmessige sider ved NorZymeD Roger Strand, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen Morten Walløe Tvedt, Fridtjof."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google