Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nagoya-protokollen om tilgang til og fordeling av goder ved bruk av genetiske ressurser NordGen miljøkoordineringsgruppe Stockholm, 14. april 2011 Nina.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nagoya-protokollen om tilgang til og fordeling av goder ved bruk av genetiske ressurser NordGen miljøkoordineringsgruppe Stockholm, 14. april 2011 Nina."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nagoya-protokollen om tilgang til og fordeling av goder ved bruk av genetiske ressurser NordGen miljøkoordineringsgruppe Stockholm, 14. april 2011 Nina Vik Utdrag fra et foredrag av Birthe Ivars, avdelingsdirektør, Miljøverndepartementet

2 2 Foto: Erling Svendsen Foto:Earth Negotiation Bulletin Nagoya protokollen om tilgang til genressurser og rettferdig fordeling

3 3 Verdiskapning fra genressurser Foto: Inger Holten Naturen er gull verdt Fordeler rettes inn mot bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold Naturen er gull verdt Fordeler rettes inn mot bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold

4 4 Hovedinnholdet Utgangspunktet – suverenitet – avtaler om tilgang mellom to parter (bilateralt) Regler om tilgang til genressurser (ikke - kommersiell forskning, haste situasjoner, spesialavtaler som for eksempel plantetraktaten) Prinsippet om deling av fordeler Krav til etterlevelse i brukerland – hva skjer når genressursen forlater leverandørlandet? Tradisjonell kunnskap til urfolk og lokalsamfunn

5 5 Protokollen anerkjenner at: biologisk mangfold i landbruket er et spesielt område, med særtrekk og problemer som krever egne løsninger viktig område for matvaresikkerhet og for en bærekraftig utvikling i landbruket, sett i sammenheng med fattigdomsbekjempelse og klimaendringer plantetraktaten har en avgjørende rolle i denne forbindelse Protokollen har en bilateral tilnærming, mens plantetraktaten har en multilateral tilnærming

6 6 Forholdet til andre internasjonale avtaler, herunder plantetraktaten protokollen ikke til hinder for at partene utvikler og gjennomfører andre spesifikke avtaler om tilgang og utbyttefordeling ikke hierarki protokollen skal utfylle andre relevante avtaler når et annet spesifikt internasjonalt instrument får anvendelse, og ikke er i strid med CBD eller protokollen, skal protokollen ikke gjelde for parter til dette instrumentet mht. den bestemte genressursen

7 7 Protokollen og plantetraktaten danner en helhet Foto: Inger Holten

8 8 Hvordan skal man vite hvilke regler som gjelder i hvert enkelt land? Hver part utpeker et nasjonalt kontaktpunkt som kan opplyse om prosedyrer for tilgang i det aktuelle landet Kompetent nasjonal myndighet: skal ha som oppgave å gi tilgang, eller evt. utstede et bevis (sertifikat) på at vilkårene for tilgang er oppfylt samt gi råd knyttet til prosedyren for å innhente samtykke

9 9 Benefit-sharing multilateral mekanisme Art. 10 Partene skal vurdere detaljene for en global multilateral mekanisme for utbyttefordeling Materiale som finnes på tvers av landegrensene eller der det ikke er mulig å innhente forhåndssamtykke Evt. fordeler fra en slik mekanisme skal brukes til bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold

10 10 Regler om etterlevelse Krav om etablering av relevante sjekkpunkt Innhenting og formidling av informasjon Krav om tiltak ved ulovlig innhentet materiale Krav om etablering av relevante sjekkpunkt Innhenting og formidling av informasjon Krav om tiltak ved ulovlig innhentet materiale Foto: Inger Holten

11 11 Forskrift om tilgang til land og til havs Nagoya protokollen, Naturmangfoldloven og Havressursloven danner en ramme for å regulere uttak og bruk av norske genressurser Foto: Inger Holten


Laste ned ppt "Nagoya-protokollen om tilgang til og fordeling av goder ved bruk av genetiske ressurser NordGen miljøkoordineringsgruppe Stockholm, 14. april 2011 Nina."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google