Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| 1 Lenker til lover og forskrifter i denne presentasjonen er markert med understreket skrift! (museklikk for å komme videre, eller piltaster opp/ned for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| 1 Lenker til lover og forskrifter i denne presentasjonen er markert med understreket skrift! (museklikk for å komme videre, eller piltaster opp/ned for."— Utskrift av presentasjonen:

1 | 1 Lenker til lover og forskrifter i denne presentasjonen er markert med understreket skrift! (museklikk for å komme videre, eller piltaster opp/ned for frem/tilbake i presentasjonen)

2 | 2 Lov 1993-04-02 nr 38: • Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven)genteknologiloven • Organismer som har fått endret arvestoffet Organismer som har fått endret arvestoffet ved gen- eller celleteknologi betegnes som genmodifiserte organismer (GMO

3 | 3 • Gjelder dyr, planter og mikroorganismer • Humane celler i kultur er mikroorganismer • Nakent DNA er ikke omfattet • Loven gjelder ikke mennesker Mennesker kan pr. def. ikke genmodifiseres!

4 | 4 GMO er - mikroorganismer - planter (inkl. sopp) - dyr hvor den genetiske sammensetning er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi (Gjelder også plasmid-transformerte bakterier for opparbeidelse av DNA, eller DNA-overføring med bakterier til f. eks. planteceller)

5 | 5 Loven omfatter: Bruk:Fremstilling: - DyrkingAlle ledd i prosessen - Lagringsom konkret fører - Studierfrem til en GMO - Destruksjon - Prosessbruk - Transport - Omsetning

6 | 6 Loven omfatter IKKE: • Naturlige prosesser (formering, rekomb) • Tradisjonelle foredlingsmetoder • Mutagener eller stråling (untatt site dir. mut) • Tradisjonelle celleteknologi metoder • Cellefusjon innen samme art (untatt bakterier) • In vitro fertilisering (kunstig befruktning) • Alt DNA-opptak forutsatt ikke rekomb.DNA • Polyploidi v/kjemisk behandling • Nakent DNA

7 | • Innesluttet bruk omfatter virksomhet med GMO i et lukket system hvor det anvendes fysiske inneslutningstiltak for å begrense organismens kontakt med mennesker og miljø • All innesluttet bruk av GMO skal foregå i lokaler godkjent av Helsedirektoratet • All innesluttet bruk av GMO skal meldes til eller søkes godkjent hos Helsedirektoratet • All bruk av GMO som ikke er innesluttet regnes som utsetting og skal søkes godkjent av Miljøverndepartementet ved Miljødirektoratet

8 | 8 Inneslutning skal tas bokstavlig: GMO skal IKKE ut!!

9 | 9 Alle som driver innesluttet bruk av GMO skal føre INTERNKONTROLL i henhold til FOR 1996-12-06 nr 1127 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)Internkontrollforskriften

10 | 10 Genteknologilovens forskrifter om: • GM mikroorganismer (GMM)mikroorganismer • GM planter(GMP)planter • GM dyr(GMD)dyr • Transport og import av GMO Transport • Undervisning med GMO Undervisning

11 | 11 Godkjenning av aktivitet kreves for: • GMM på inneslutningsnivå 3 og 4 • All innesluttet bruk av GM planter • GM dyr - hvis ikke til forskning eller godkjent etter dyrevernloven § 21 • Overføring av humant genmateriale – hvis ikke forskning for å karakterisere det • Ellers er melding tilstrekkelig (nivå 1 og 2)

12 | 12 Melding / søknad innesluttet bruk skal inneholde risikovurdering basert pårisikovurdering • Biologisk inneslutning • Risikoklasse (GMM) Risikoklasse • Risiko for uhell X konsekvens av uhell Inneslutningstiltak er beskrevet i forskriftene

13 | 13 Til vurdering 1: Vertsorganismen: Risikoklasse Medfølgende skadelige faktorer

14 | 14 Til vurdering 2: Vektoren: Øverførelsesevne Vertsområde Hjelpevirus i vertscellen Antibiotikaresistens

15 | 15 Til vurdering 3: Genmaterialet: Velkarakterisert uten skadelige sekvenser (Genbibliotek: avh. av DNA-kilden) Toksindannelse Biologisk aktive stoffer

16 | 16 Til meldings- og søknadsskjemaer


Laste ned ppt "| 1 Lenker til lover og forskrifter i denne presentasjonen er markert med understreket skrift! (museklikk for å komme videre, eller piltaster opp/ned for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google