Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lenker til lover og forskrifter i denne presentasjonen er markert med understreket skrift! (museklikk for å komme videre, eller piltaster opp/ned for frem/tilbake.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lenker til lover og forskrifter i denne presentasjonen er markert med understreket skrift! (museklikk for å komme videre, eller piltaster opp/ned for frem/tilbake."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lenker til lover og forskrifter i denne presentasjonen er markert med understreket skrift!
(museklikk for å komme videre, eller piltaster opp/ned for frem/tilbake i presentasjonen)

2 Lov nr 38: Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven) Organismer som har fått endret arvestoffet Organismer som har fått endret arvestoffet ved gen- eller celleteknologi betegnes som genmodifiserte organismer (GMO

3 Gjelder dyr, planter og mikroorganismer
Humane celler i kultur er mikroorganismer Nakent DNA er ikke omfattet Loven gjelder ikke mennesker Mennesker kan pr. def. ikke genmodifiseres!

4 GMO er - mikroorganismer
- planter (inkl. sopp) - dyr hvor den genetiske sammensetning er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi (Gjelder også plasmid-transformerte bakterier for opparbeidelse av DNA, eller DNA-overføring med bakterier til f. eks. planteceller)

5 Loven omfatter: Bruk: Fremstilling: - Dyrking Alle ledd i prosessen - Lagring som konkret fører - Studier frem til en GMO - Destruksjon - Prosessbruk - Transport - Omsetning

6 Loven omfatter IKKE: Naturlige prosesser (formering, rekomb) Tradisjonelle foredlingsmetoder Mutagener eller stråling (untatt site dir. mut) Tradisjonelle celleteknologi metoder Cellefusjon innen samme art (untatt bakterier) In vitro fertilisering (kunstig befruktning) Alt DNA-opptak forutsatt ikke rekomb.DNA Polyploidi v/kjemisk behandling Nakent DNA

7 Innesluttet bruk omfatter virksomhet med GMO i et lukket system hvor det anvendes fysiske inneslutningstiltak for å begrense organismens kontakt med mennesker og miljø All innesluttet bruk av GMO skal foregå i lokaler godkjent av Helsedirektoratet All innesluttet bruk av GMO skal meldes til eller søkes godkjent hos Helsedirektoratet All bruk av GMO som ikke er innesluttet regnes som utsetting og skal søkes godkjent av Miljøverndepartementet ved Miljødirektoratet |

8 Inneslutning skal tas bokstavlig:
GMO skal IKKE ut!!

9 Alle som driver innesluttet bruk av GMO skal føre
INTERNKONTROLL i henhold til FOR nr 1127 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

10 Genteknologilovens forskrifter om:
GM mikroorganismer (GMM) GM planter (GMP) GM dyr (GMD) Transport og import av GMO Undervisning med GMO

11 Godkjenning av aktivitet kreves for:
GMM på inneslutningsnivå 3 og 4 All innesluttet bruk av GM planter GM dyr - hvis ikke til forskning eller godkjent etter dyrevernloven § 21 Overføring av humant genmateriale – hvis ikke forskning for å karakterisere det Ellers er melding tilstrekkelig (nivå 1 og 2)

12 Melding / søknad innesluttet bruk skal inneholde risikovurdering basert på
Biologisk inneslutning Risikoklasse (GMM) Risiko for uhell X konsekvens av uhell Inneslutningstiltak er beskrevet i forskriftene

13 Til vurdering 1: Vertsorganismen: Risikoklasse Medfølgende skadelige faktorer

14 Til vurdering 2: Vektoren: Øverførelsesevne Vertsområde Hjelpevirus i vertscellen Antibiotikaresistens

15 Til vurdering 3: Genmaterialet: Velkarakterisert uten skadelige sekvenser (Genbibliotek: avh. av DNA-kilden) Toksindannelse Biologisk aktive stoffer

16 Til meldings- og søknadsskjemaer


Laste ned ppt "Lenker til lover og forskrifter i denne presentasjonen er markert med understreket skrift! (museklikk for å komme videre, eller piltaster opp/ned for frem/tilbake."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google