Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bærekraftig utvikling Bedre føre var enn etter snar På naturens premisser Forbruksvalg Energibruk Utslipp Drivhuseffekt Forurensing Miljø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bærekraftig utvikling Bedre føre var enn etter snar På naturens premisser Forbruksvalg Energibruk Utslipp Drivhuseffekt Forurensing Miljø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bærekraftig utvikling Bedre føre var enn etter snar På naturens premisser Forbruksvalg Energibruk Utslipp Drivhuseffekt Forurensing Miljø

2 Læreplanen 1.forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette 2.vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg og energibruk 3.gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer 4.gi eksempler på naturforvaltning og endring av naturmiljøer som får konsekvenser for urfolk i Norge og i andre land 5.velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse konfliktene kan få for lokalbefolkning og for verdenssamfunnet

3 Bedre føre-var enn etter-snar Skader biltrafikk miljøet? Hvor skadelig er det å slippe ut klimagasser? Rensetiltak er dyrt. Lønner det seg? Langsiktig tenking gir ofte større utgifter, mer upraktisk hverdag og er det sikkert at det virker? Føre-var prinsipp: ikke gjør noe før en er sikker på konsekvensene Eks: Fiskekvoter, CO 2 -utslipp,hogst av skog

4 Hva er bærekraftig utvikling? Er vi sikre på hvor grensene for bærekraftig utvikling går? Ny teknologi gjør oss i stand til å utnytte jordas ressurser stadig mer effektivt Elektrisk utstyr blir billigere Vi har høyt forbruk. Kan vi ”tømme” jorden for enkelte ressurser? Folketallet på jorden øker, og presset på ressursene blir større. Hva gjør vi når grensen for antall mennesker på jorden er nådd?

5 Energivalg Alternative energikilder Transport Enøk Forbruksvalg Mat – hva velger du å spise ? Jordbær i desember ? Avfall redusere avfallsmengden ved gjenbruk, gjenvinning, energiproduksjon og kompostering

6 Arbeid med globale miljøutfordringer Internasjonale avtaler Rio konferansen 1992 Kyoto-avtalen 1997 København 2009 FNs klimapanel Miljøorganisasjoner Bellona, Greenpeace, Natur og Ungdom Samarbeid mellom land EU, EØS

7 Naturforvaltning Bærekraftig bruk av naturressurser Bevaring av biologisk mangfold Opprettholdelse av natur- og kulturlandskap som kilde til friluftsliv og naturopplevelse. Konsekvenser for urfolk: -Samene -Masaiene i Øst-Afrika -San i Botswana

8 Drivhuseffekten Atmosfærens isolerende virkning Vi hadde ikke kunnet leve på jorda uten drivhuseffekten,da hadde gjennomsnittstemperaturen vært -18 grader Drivhusgasser:vanndamp CO 2 metan lystgass Drivhuseffekten: Drivhusgassene slipper gjennom energi fra sola samtidig som de bremser tilbakestrålingen fra jorda i form av varmestråling. Noe som fører til økt temperatur i troposfæren.

9 Økt drivhuseffekt Økte utslipp av CO 2 kan øke drivhuseffekten, og dermed får vi høyere temperaturer på jorda Konsekvenser: -Økt havnivå -Mer nedbør -Issmelting -Endring av økosystem

10 Globale interessekonflikter I en globale interessekonflikt gjør enkelte land ting som er til deres fordel, men som er til skade for store deler av verden. -Felling av regnskog -Høyt energibruk -Overfiske -Atomkraft


Laste ned ppt "Bærekraftig utvikling Bedre føre var enn etter snar På naturens premisser Forbruksvalg Energibruk Utslipp Drivhuseffekt Forurensing Miljø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google