Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009 Et kriminalitetsforebyggende program.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009 Et kriminalitetsforebyggende program."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009 Et kriminalitetsforebyggende program

2 Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009 Kan alle dra nytte av å delta i i de programmer som benyttes i kriminalomsorgen?

3 Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009  Hva kreves av et program for at det skal ha effekt? 1. Multimodalt 2. Risiko 3. Behov 4. Responsivitet 5. Forskningsbasert teori

4 Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009  For å bli akseptert som et kognitivt atferdsorientert program, bør programmet ha ulike kombinasjoner av teknikker som:  kognitiv restrukturering  trening i selvkontroll  trening i selvinstruksjon  trening i problemløsningsteknikker  rolleveksling og rollerotasjon  modellering  rollespill  utviklingsøvelser med tilbakemelding  håndtering av uforutsette hendelser

5 Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009  Hvilke faktorer skal programmet ha fokus på? Statiske:Dynamiske - Kriminell historik - Antisosialt nettverk - Personlighet - Prokriminelle holdninger - Personlighetsforstyrelse - Sosial fungering - Intelligens - Tankemønster - Kjønn - Verdier - Neurologiske skader - Missbruk

6 Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009  Brotts – Brytet er i likehet med andre programmer i kriminalomsorgen manualbaserte og bygger på kognitiv atferdsterapeutisk modell  Programmene skal ha en forankring i What works forskning, og rette seg inn mot de dynamiske faktorene som er de som kan endres.

7 Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009  Hvordan jobber vi med kognitiv atferdsterapi i de programmene vi bruker i kriminalomsorgen?

8 Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009 Situasjon – Atferd – Konsekvens Tanke HandlingFølelse Kropp

9 Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009  Så ser vi sammen på en enkelte handling for å finne hva som var til stede i forhold til tanker – følelser – kropp – handling  Dette gjør vi ved å bruke et skjema

10 Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009 TankeFølelseKroppslige reaksjoner Handling Konsekvenser: Alternative tanker Alternative følelse Alternative kroppslige reaksjoner Alternative handling Alternative konsekvenser:

11 Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009  Vårt mål med dette er å endre S – A – K minus til S – AA – K pluss

12 Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009  Hvem kan delta i program? 1. Middels eller høy risiko for tilbakefall 2. Klienter som har problemer med noen av de dynamiske risikofaktorene 3. Klienter som befinner seg i overveielsesfasen eller høyere 4. Klienter som kan fungere akseptabelt i en gruppe

13 Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009  Hvem kan ikke delta i program? 1. Klienter som ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper muntlig og skriftlig 2. Klienter som har psykiske lidelser 3. Klienter som ikke fungerer i en gruppe 4. Andre omstendigheter som krever særskilt vurdering:  Lese og skrivevansker  Omfattende hukommelsesforstyrrelse eller begrenset tankekapasitet  Psykopatiske forstyrrelser

14 Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009  En ofte fremført påstand om kognitiv teori er: ”Kognitiv terapi egner seg bare for begavede, intellektuelle personer”  Er dette riktig? Det er riktig at det kan være lettere og jobbe med denne gruppen. Og dersom personen har vanskelig for å tenke abstrakt bør man legge mer fokus på den konkrete handling enn tanken som ligger til grunn for den.

15 Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009  Hva innebærer dette?  Mange av de som kommer i kontakt med kriminalomsorgen vil ikke kunne benytte seg av kognitive programmer.  Ta mer utgangspunkt i den konkrete handlingen ikke de bakenforliggende årsaker til den.  Strukturert miljøarbeid der strukturen skaper trygghet og den enkeltes atferd er i fokus.

16 Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009  Skal vi bare glemme Brotts – Brytet og lignende tiltak?  Nei  Vi skal ta vare på det som er bra i programmet, og vurdere hver enkelt person ut i fra de ressurser han har!

17 Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009  Brotts – Brytet består av 9 kapitler som i stor grad bygger på What works.  Mye av dette kan brukes også i forhold til personer som ikke har de kognitive ressurser som bør være til stede i forhold til et program.  Velger vi å bruke dette materialet i forhold til en annen tilnærmingsmåte kan vi ikke kalle det Brotts – Brytet eller et program

18 Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009  Brotts – Brytets kapitler:

19 Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009 Et kriminalitetsforebyggende program."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google