Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veterinærinstituttet Seminar for styrene ved UMB, NVH og VI 4.9.2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veterinærinstituttet Seminar for styrene ved UMB, NVH og VI 4.9.2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veterinærinstituttet Seminar for styrene ved UMB, NVH og VI 4.9.2008

2 Veterinærinstituttets samfunnsoppdrag Kunnskapsproduksjon og beredskap innen områdene dyrehelse, fiskehelse og mattrygghet Forvaltningsstøtte: Linjestyrt, landsdekkende organisasjon med oppgaver innen beredskap, diagnostikk, referansefunksjoner, rådgivning mm Forskning og utvikling: Kunnskapsproduksjon og kunnskapsformidling som grunnlag for oppgavene innen forvaltningsstøtte

3

4 VIs økonomimodell FORSKNING DIAGNOSTIKK/ ANALYSER OG UTREDNINGER KJERNEOPPGAVER Kompetanse- oppbygging (NFR) Forvaltningsstøtte (LMD og FKD) PROSJEKTER NFR-prosjekter EU-prosjekter Andre forskningsprosjekter (NFR, EU og andre) NOK-prosjekter Andre overvåkings- og utredningsprosjekter Kommersiell virksomhet (Mattilsynet og andre)

5 Veterinærinstituttet Tromsø Harstad Trondheim Oslo Sandnes Bergen

6 Personell TotaltMennKvinner Totalt350 36% 68% Forskere110 51% 49%

7 Veterinærinstituttets plass i matforvaltningen Vitenskapelig Politisk Operativ

8 Veterinærinstituttets ansvar langs verdikjeden Planter fôr dyr/fisk mat mennesker

9 Ny strategiplan Visjon Sunne dyr, frisk fisk og trygg mat

10

11

12 Strategiske vurderinger overordnede føringer  Arbeidet med å utrede lokalisering av veterinærmiljøene startet med følgende rolleavklaring fra LMD: MatsikkerhetÅs MattrygghetAdamstua Statsråd Lars Sponheim på oppstartskonferansen for Norum- komiteen 1. oktober 2002.

13 Strategiske vurderinger overordede føringer  Etablering av Mattilsynet  Veterinærinstituttets rolle er å gi forskningsbasert forvaltningsstøtte

14 Strategiske vurderinger overordnede føringer  Blå-grønne matalliansen Veterinærinstituttet – forvaltningsrettet institutt  Norges forskningsråd Veterinærinstituttet er et forskningsinstitutt, men basisbevilgningen er ikke avklart

15 Overordnede utfordringer endringer ●organisasjon ●økonomi ●fag

16 Utfordringer hos varmblodige dyr  Mikroorganismer som fører til sykdom hos dyr og mennesker  Antibiotikaresistente bakterier  Ville dyr er smittereservoar for sykdommer hos husdyr og hos mennesker  Internasjonalisering med økt import er en trussel mot norsk dyrehelse  Klimaendringer fører til økt risiko for nye sykdommer

17 Utfordringer innen fiskeoppdrett  Nye sykdommer hos laksefisk  Oppdrett av torsk og kveite fører til nye sykdomsproblemer  Behov for kunnskap som grunnlag for diagnostikk, bekjempelse og forebygging  Norske forskningsmiljøer har hovedansvar for utviklingen av ny kunnskap Pancreas disease (PD) Nakkeknekk torsk

18 Utfordringer innen mattrygghet  Giftstoffer fra bakterier, sopp og alger kan føre til helseproblemer på kort eller lang sikt  Genmodifiserte organismer er en faglig og politisk utfordring  Det blir flere og flere miljøgifter med mulig skadelig langtidseffekt  Matallergi er et økende helseproblem

19 Utfordringer innen forskning  Anvendt forskning med innslag av grunnleggende forskning er viktig, men vanskelig å finansiere  Næringsrettet forskning prioriteres ofte foran forvaltningsrettet forskning  Oppgavene innen beredskap kan være vanskelig å forene med forskning


Laste ned ppt "Veterinærinstituttet Seminar for styrene ved UMB, NVH og VI 4.9.2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google