Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 Husbanken Besøk av statssekretær Roger Iversen 18. april Om retningslinjene for det nye grunnlånet Besøk av statssekretær Roger Iversen 18. april.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 Husbanken Besøk av statssekretær Roger Iversen 18. april Om retningslinjene for det nye grunnlånet Besøk av statssekretær Roger Iversen 18. april."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 Husbanken Besøk av statssekretær Roger Iversen 18. april Om retningslinjene for det nye grunnlånet Besøk av statssekretær Roger Iversen 18. april Om retningslinjene for det nye grunnlånet Strategidirektør Bård Øistensen

2 Side 2 Husbanken Skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet Øke antall miljøvennlige og universelt utformede boliger og boområder Et supplement til det private kredittmarked Distriktene skal sikres finansiering

3 Side 3 Husbanken Om prosessen så langt: F Ny forskrift trådte i kraft 1. Januar (marginal endring 21.mars) ”Husbankens hovedstyre kan gi nærmere retningslinjer om lån og låneutmåling” F Ny retningslinje utkast drøftet i hovedstyret i februar legges opp til vedtak i hovedstyret 18. og 19. april begrenset høring i bransjen (NBBL og BNL v/Boligprod.forening) F Veiledningsmateriell: under arbeid i banken - avsluttes primo juni 05

4 Side 4 Husbanken Føringer for utarbeidelse av retningslinjene : F Oppfølging av boligmelding, forskrifter og tildelingsbrev – tydeligere målstyring – kundene skal tydelig oppleve forenkling – oppheve kostnadsgrenser – oppheve arealgrenser – oppheve minstestandard – Friere låneutmåling- ingen basislån eller lånetillegg F Omtale av betydningen av forhåndsvurdering og intensjonsavtaler

5 Side 5 Husbanken Retningslinjenes faktiske utforming F Forenklet ca 3 sider. Mye overført til veiledning (vises til i retn.linjene) gml ”Blåboka” ca 40-50 sider. F Bygd opp omkring formål, sikkerhet og kvalitet tydelige formål prosjekter som tilfredsstiller kvalitet i det bygde miljø får velge låneutmåling inntil 80% seriøse aktører (oppbygd tillit) skal kunne prioriteres samarbeidsavtaler kan gi anledning til å øke låneutmåling

6 Side 6 Husbanken Kvalitetsområdene F God helhetlig kvalitet bygd opp omkring tre kvalitetsområder: F Universell utforming: – tilrettelegging av tilnærmet livsløpsstandard; planlegge og utforme boligen og omgivelsene slik at de kan brukes av så mange som mulig – veiledning legger opp til trinnfritt inn i boligen i boligens funksjoner : kjøkken/soverom/oppholdsrom/toalett

7 Side 7 Husbanken Miljø og byggeskikk F Miljø og bærekraft – redusert energibehov som går utover gjeldende forskriftskrav (lavenergihus) – inneklima, radontiltak, gjenbruk/ombruk F Byggeskikk antikvariske og kulturhistoriske hensyn F ”Kompensatoriske” forhold” vektlegges

8 Side 8 Husbanken Vanskeligstilte og distrikten F Kvalitetskravene vil kunne fravikes – Behov for rimelige boliger – særskilte behov i enkelte distrikter

9 Side 9 Husbanken Intensjonsavtaler F Kommunisere våre mål med kundene i en tidlig fase – Har allerede blitt kommunisert og etterspurt av våre kunder F Styrker kontakten med bransjen uavhengig av konkrete prosjekt - felles arenaer og innsalg av kvalitetsmål F Kan bidra i forhold til produktutvikling og i konkrete gjennomføring F Gjennomgår likevel ordinære sikkerhetsvurderinger

10 Side 10 Husbanken Avveininger og tolkninger av retningslinjene F Supplement til det private kredittilbud; hva er kvalitet hvem er vanskeligstilt kostnader –vi vil ikke finansiere prosjekter hvor høye kostnader relaterer seg til stort areal, men har få kvaliteter. For å få lån til boliger over 120 kvm så skal det stilles høye kvalitetskrav –Er likevel innstilt på å tolke retningslinjene på å si ja til en konkret søknad om et kostbart eneboligprosjekt i Bærum ( ca 5 mill. kr).


Laste ned ppt "Side 1 Husbanken Besøk av statssekretær Roger Iversen 18. april Om retningslinjene for det nye grunnlånet Besøk av statssekretær Roger Iversen 18. april."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google