Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 Husbanken Nytt boliglån Hvor går Husbanken ? av adm. dir. Geir Barvik Boligkonferansen Trondheim 7. september 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 Husbanken Nytt boliglån Hvor går Husbanken ? av adm. dir. Geir Barvik Boligkonferansen Trondheim 7. september 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 Husbanken Nytt boliglån Hvor går Husbanken ? av adm. dir. Geir Barvik Boligkonferansen Trondheim 7. september 2005

2 Side 2 Husbanken Husbankens Grunnlån ble introdusert den1. juli 2005 med et overordnet mål Øke antall miljøvennlige og universelt utformede boliger og boområder

3 Side 3 Husbanken Fra volum til kvalitet i boligforsyningen  Husbankens konjunkturstabiliserende rolle dempes  Husbanken supplerer markedet der kvalitetene ellers ikke ville blitt frambrakt. Denne rollen blir styrket  Husbanken supplerer markedet der risikovegring forhindrer produksjon. Denne rollen blir opprettholdt

4 Side 4 Husbanken Stortinget: Et fellesforlik om hovedlinjen:  forenkle låneproduktene  slå sammen oppførings- og utbedringslån  sidestille ny og eksisterende boligmasse  låneformålet med fokus på kvalitet  samvirke med øvrige virkemidler

5 Side 5 Husbanken Omfattende forbedringer  mindre detaljerte retningslinjer  oppheving av definitive kostnadsgrenser  oppheving av definitive arealgrenser  forenklet utmålingssystem  gunstig låneutmåling hvis kvalitet  åpner for bruk av intensjonsavtaler

6 Side 6 Husbanken F.eks retningslinjene  Forenklet  3 sider. Henvisning til veiledning  Gml ”Blåboka” ca 45 sider.  Sikkerhet og kvalitet  prosjekter som har etterspurte kvaliteter får velge låneutmåling inntil 80%  seriøse aktører (opparbeidet tillit) skal prioriteres; intensjonsavtaler gir anledning til økt låneutmåling utover 80 %

7 Side 7 Husbanken Hva mener vi så med ”kvaliteter”  God helhetlig kvalitet med fokus på de tre kvalitetsområdene Universell utforming - Miljø og energi - Byggeskikk Klosterenga miljøboliger, OsloRoråstoppen barneskole, Re kommune. Vinner av årets byggeskikpris

8 Side 8 Husbanken Universell utforming

9 Side 9 Husbanken Universell utforming At produkter, byggverk og uteområder utformes for alle, er demokratisk og god samfunnsøkonomi Boligen og omgivelsene skal være brukbare for:  Bevegelseshemmederullestolsbrukere med mer  Orienteringshemmedesynshemmede, hørselshemmede, kognitiv svikt  Miljøhemmedeallergi, astma med mer

10 Side 10 Husbanken Universell utforming Universell utforming  Grunnlånet skal gi økt tilgjengelighet for alle: trinnfri adkomst til boligen, kjøkken, soverom, oppholdsrom og toalett  Livsløpsstandard” gir rett til grunnlån

11 Side 11 Husbanken Miljø Miljø Energi  Redusert energibehov som går utover gjeldende forskriftskrav (teknisk byggeforskrift)  Redusert energibruk

12 Side 12 Husbanken Miljø Miljø  Biologisk mangfold  Økt gjenbruk, redusert avfall  Inneklima  Miljøvennlige materialer  Miljøvennlig forvaltning, drift og vedlikehold

13 Side 13 Husbanken Byggeskikk Gode planløsninger Effektiv arealbruk God tilpassing til sted, tomt og klima

14 Side 14 Husbanken Byggeskikk Byggeskikk Antikvariske og kulturhistoriske hensyn

15 Side 15 Husbanken Forhåndsvurdering og Intensjonsavtaler  Store prosjekter skal forhåndsvurderes  Prosjekter som er forhåndsgodkjente vil bli prioritert  Intensjonsavtaler inngås og etterspørres av våre kunder  Kan bidra ytterligere i forhold til produktutvikling og i konkrete gjennomføring  Også prosjekter med intensjonsavtaler sikkerhetsvurderes

16 Side 16 Husbanken Søknadsprosess  I en overgangsperiode kan det søkes etter to ordninger  Gamle oppførings- og utbedringslån  Grunnlån (etter 1. juli 2005)  Søknadsskjemaer – og prosedyrer er forenklet

17 Side 17 Husbanken Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Side 1 Husbanken Nytt boliglån Hvor går Husbanken ? av adm. dir. Geir Barvik Boligkonferansen Trondheim 7. september 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google