Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag Boligkonferansen 10.-11. mai 2011 Siri Ann Tellevik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag Boligkonferansen 10.-11. mai 2011 Siri Ann Tellevik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag Boligkonferansen 10.-11. mai 2011 Siri Ann Tellevik

2 Bakgrunn for oppgaven Boligprodusentenes forening Bacheloroppgave, Universitetet i Stavanger

3 Metode Gjennomgang av lover og forskrifter Intervjuer Innhenting av priser Samtaler Evalueringsrapporter Media

4 Resultater Økning i utsalgspris inkl. mva Standard enebolig: kr. 444 750,- Toroms-leilighet i tredje etasje: kr. 637 773,-

5 Størst bidrag Energi Universell utforming 69% av økt pris for enebolig 81% av økt pris for toroms-leilighet

6 A lot of a little adds up to a lot! Mange endringer Mange tall STOR sluttsum

7 Energi Romtap som følge av tykkere vegger. Ekstra materialer. Ventilasjon. Dører og vinduer. Vindtetting. Kuldebroer. Energiforsyning. Piper og ildsteder.

8 Universell utforming Arealøkning: - snusirkel gang - snusirkel bad Heis. Trinnfri atkomst. Trinnfritt inngangsparti.

9 Andre årsaker til prisøkning Nye brannkrav Radon Snøfangere Lekkasjevarsler Sikkerhetsglass NEK400 Garantistillelse Uavhengig kontroll Solskjerming Energimerking

10 Indirekte årsaker til prisøkning Vanskelig å konkretisere, blir ofte glemt Gjennomføringsplan Systemkrav Avfallshåndtering Økt prosjektering Kompetanseheving i bedrift Mulig nedsatt produktivitet i en overgangsperiode

11 Synspunkter Media Bransje Departementet

12 Media

13 Påvirkningskraft Endring av søknadsplikt for renovering av våtrom Utsettelse av uavhengig kontroll Opptar mange fordi det stort sett angår alle

14 Bransje Endringene er isolert sett positive Altfor mange endringer – altfor ofte Mangel på dialog Stiller spørsmål ved myndighetenes konsekvensutredning Mangel på en forutsigbar boligpolitikk: 430 kommuner: Mange kokker, mye søl?

15 Samfunnsansvar ”Regjeringen bør fremme et mer troverdig alternativ der man veier økte byggekostnader opp mot gevinstene av energisparing på en helt annen måte enn man gjorde første gang. Dette er også viktig for å beholde troverdigheten i forhold til å hjelpe de svake på boligmarkedet.” Martin Mæland, OBOS nyheter

16 Kommunal- og regionaldepartementet Ønsker å bidra til: Et velfungerende boligmarked. Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet. At byggeprosessen skal være god og effektiv. Flere miljøvennlige og universelt utformede boliger og bygg på attraktive steder. Kvalitetskrav: Energi Universell utforming

17 Ønsker færre byggefeil Byggereformen 1997: Endring i ansvarsforhold Ansvarsreformen ble ikke fulgt som tiltenkt SAK10: Uavhengig kontroll (Utsatt til 2012)

18 Boligpolitikk - KRD Plan- og bygningsloven omtaler regionalplaner, men er ikke bindende Husbankens rolle Politiske valg Forslag legges ut til høring i forkant – sikrer at bransjen blir hørt

19 Kostnader + kvalitet = kvalitetskostnader Kvalitet koster

20 Diskusjon: Hvem eller hva driver priser? Hva skjer med de svake på boligmarkedet?

21 Videre arbeid

22 Minimere prisdrivende effekter Statlige føringer på kommunal boligpolitikk Regulering av flere tomter Mer helhetlige konsekvensutredninger Insentivbaserte krav Raskere saksbehandling Bedre dialog mellom departement og bransje

23 Konklusjon Betydelig økning i utsalgspris til forbruker Enebolig: + kr. 444 750,- Toroms-leilighet i tre etasjes bygg: + kr. 637 773,-

24 Oppgaven Utfyllende informasjon og beregning

25 Takk for meg! Siri Ann Tellevik Nyutdannet byggingeniør og jobbsøker


Laste ned ppt "Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag Boligkonferansen 10.-11. mai 2011 Siri Ann Tellevik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google