Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknisk forskrift (TEK 10) og universell utforming

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknisk forskrift (TEK 10) og universell utforming"— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknisk forskrift (TEK 10) og universell utforming
Rudolph Brynn

2 Et viktig virkemiddel TEK 10 er en forskrift til plan- og bygningsloven, som består av en plandel og en bygningsdel TEK 10 har en viktig «operativ» veiledning som viser hvilke krav som gjelder for universell utforming Kommunal- og Moderniseringsdepartementet skal gjennomgå reglene mhp. forenkling

3 Universell utforming i TEK 10
Universell utforming er stilt som krav i byggverk for publikum og arbeidsbygning med tilhørende uteområder. uteområder for allmennheten uteområder for boligbygg med krav om heis uteområder for større boligområde. Krav om tilgjengelighet er gitt for boenhet i bygning med krav om heis boenhet i bygning uten krav om heis der alle hovedfunksjoner er på inngangsplanet. Veiledning viser bl.a. til standarder for universell utforming av offentlige bygninger og av boliger

4 Hvor nevnes universell utforming?
Kapittel 5 Grad av utnytting – gir sammen med arealformål og planbestemmelser viktige premisser for utvikling av et område - universell utforming stiller krav til atkomst, plassering av bygg og uteoppholdsareal (bruk og utnyttelse av tomt) Kapittel 8 Uteareal og plassering av byggverk - gir krav til plassering av byggverk, uteoppholdsareal og kriterier for brukbar gangatkomst - krav til universell utforming av ulike uteområder og uteområder for allmennheten er gjengitt her

5 Hvor nevnes universell utforming?
Kapittel 11 Sikkerhet ved brann - i forbindelse med brannsikkerhet og rømning er det en rekke krav som inngår i universell utforming Kapittel 12 Planløsning (her er det flest krav om universell utforming og tilgjengelighet) - tydeliggjør når det er krav om universell utforming til byggverk og når det er krav til tilgjengelig boenhet, samt hvilke krav som gjelder Kapittel 13 Miljø og helse - Universell utforming omfatter godt inneklima og gode lydforhold

6 Hvor nevnes universell utforming?
Kapittel 15 Installasjoner og anlegg - omfatter krav til universell utforming av heisstol, løfteplattformer osv. De bygningstekniske kravene til universell utforming og tilgjengelighet i TEK10 er stort sett angitt ved funksjonskrav og kvantitative ytelser

7 Når gjelder TEK 10? Det er krav om tilgjengelige boliger dersom boenheten er i bygning med krav om heis, eller dersom alle hovedfunksjonene ligger på inngangsplanet. Dette gjelder også sokkeleiligheter som har egen separat hovedinngang. Hovedfunksjoner = stue, kjøkken, soverom og bad/toalett (§12-2) Krav til hoteller og overnattingsbygg: 1/10 av rommene skal være universelt utformet ihht. TEK 10 (§12-7 pkt. 5)

8 Noen viktige områder

9 Bad og toalett Kravene gjelder for alle boenheter uavhengig hvor toalettet er plassert og om det er krav til tilgjengelig bolig. Minst ett bad/toalett i boenheten må tilfredsstille kravene. Bestemmelsen i § 12-9 førte ledd medfører ikke krav om installering av rullestolheis eller liknende. Det er ikke krav om at badet må bygges i inngangsplanet, med mindre det er krav om tilgjengelig boenhet.

10 Heis Eneboliger: Det er ikke krav om heis dersom det ikke er mer enn en trapp opp eller ned til boligen inngangsdør fra inngangsplan (bakkenivå). Dette gjelder selv om boenheten har flere etasjer. Det kan bygges vertikaldelte og horisontaldelte tomannsboliger uten krav om heis. Forutsetningen er at atkomst fra inngangsparti til boenheten ikke går over mer enn én etasje.

11 Relevante standarder NS :2009 Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger NS :2009 Universell utforming av byggverk – Del 2: Boliger NS 11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger NS 8175 Lydforhold i bygninger (revidert 2012) NS Universell utforming - Automater for allmenn bruk - Krav til fysisk utforming og brukerdialog

12 Hva skjer med TEK10? I løpet av sommeren sender regjeringen forenklinger av TEK10 ut på høring. Tema: Tilgjengelighet og universell utforming Krav til snusirkel Krav til sideplass til dør Krav om stigning til adkomst til bolig Støy og lydkrav Generelt på uteområder innen universell utforming Unntak for tilgjengelighetskrav for en viss andel av boligene i et prosjekt Men: prinsippene for universell utforming ligger fast.

13 Mer info Direktoratet for byggekvalitet: http://dibk.no/no/
Standard Norge:


Laste ned ppt "Teknisk forskrift (TEK 10) og universell utforming"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google