Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Husbanken -statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken Regjeringens visjon er: "alle skal kunne bo godt og trygt". For å nå denne visjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Husbanken -statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken Regjeringens visjon er: "alle skal kunne bo godt og trygt". For å nå denne visjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Husbanken -statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken Regjeringens visjon er: "alle skal kunne bo godt og trygt". For å nå denne visjonen har Husbanken tre hovedmål: - tilrettelegge for et velfungerende boligmarked - skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet - øke antallet miljøvennlige og universelt utformede boliger og bomiljøer

2 Viktigste arbeidsområder - boligsosialt arbeid - boligkvalitet’ - med spesiell vekt på boliger for vanskeligstilte - universell utforming - miljøvennlig boligbygging - byggeskikk..

3 Virkemidler Økonomiske virkemidler - Grunnlån, - Startlån - Bostøtte - Boligtilskudd I tillegg forvalter Husbanken statlige kompensasjonsordninger som skal bidra til å fremme opprustning av kommunale skoler og kirker..

4 Organisering 2. Nord Nordland, Troms, Finmark og Svalbard 3. Trondheim Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag 5. Oslo Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold 4. Bergen Rogaland, Hordaland, SF 6. Arendal Buskerud, Vestfold, Telemark, Agderfylkene ”Alle skal kunne bo godt og trygt”

5 Hovedkontoret og de sentrale kontorene flyttet fra Majorstua til nye lokaler i Drammen 01.08.05. Vår virksomhet i Drammen omfatter: Hovedkontoret Strategikontoret Forvaltningskontoret Regionkontor Arendal – kontorsted Drammen Tilsammen 140 årsverk Husbankens nye hovedkontor

6 Husbankens forvaltningskapital ”Alle skal kunne bo godt og trygt” Samlet utlånsmasse pr 01.01.06: 94 mrd. kroner

7 Rammer for 2006 ”Alle skal kunne bo godt og trygt” Låneramme13 500 mill kr Husbankens fordeling av rammen Grunnlån 7 670 mill kr Lån til barnehager 1 560 mill kr Startlån 3 770 mill kr Lån til omsorgsboliger i syden 500 mill kr

8 ”Alle skal kunne bo godt og trygt” Tilskudd - bevilgninger Boligtilskudd 576 mill kr Kompetansetilskudd 65,8 mill kr Kompensasjon skoleanlegg 322 mill kr Kompensasjon kirkebygg 21 mill kr Kompensasjonstilskudd 1 287,7 mill kr (omsorgsboliger/sykehjem)

9 Bostøtte ”Alle skal kunne bo godt og trygt” For 2006 er det bevilget ca 2,2 milliarder kroner til bostøtte I 2005 mottok ca. 120 000 husstander bostøtte Av disse var ca. 84 000 alders-, uføre eller etterlattepensjonister I 2004 fikk hver husstand i gjennomsnitt utbetalt 19 000 per år

10


Laste ned ppt "Husbanken -statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken Regjeringens visjon er: "alle skal kunne bo godt og trygt". For å nå denne visjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google