Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Husbanken -statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken Regjeringens visjon er: "alle skal kunne bo godt og trygt". For å nå denne visjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Husbanken -statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken Regjeringens visjon er: "alle skal kunne bo godt og trygt". For å nå denne visjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Husbanken -statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken Regjeringens visjon er: "alle skal kunne bo godt og trygt". For å nå denne visjonen har Husbanken tre hovedmål: - tilrettelegge for et velfungerende boligmarked - skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet - øke antallet miljøvennlige og universelt utformede boliger og bomiljøer

2 Viktigste arbeidsområder - boligsosialt arbeid - boligkvalitet’ - med spesiell vekt på boliger for vanskeligstilte - universell utforming - miljøvennlig boligbygging - byggeskikk..

3 Virkemidler Økonomiske virkemidler - Grunnlån, - Startlån - Bostøtte - Boligtilskudd I tillegg forvalter Husbanken statlige kompensasjonsordninger som skal bidra til å fremme opprustning av kommunale skoler og kirker..

4 Organisering 2. Nord Nordland, Troms, Finmark og Svalbard 3. Trondheim Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag 5. Oslo Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold 4. Bergen Rogaland, Hordaland, SF 6. Arendal Buskerud, Vestfold, Telemark, Agderfylkene ”Alle skal kunne bo godt og trygt”

5 Hovedkontoret og de sentrale kontorene flyttet fra Majorstua til nye lokaler i Drammen Vår virksomhet i Drammen omfatter: Hovedkontoret Strategikontoret Forvaltningskontoret Regionkontor Arendal – kontorsted Drammen Tilsammen 140 årsverk Husbankens nye hovedkontor

6 Husbankens forvaltningskapital ”Alle skal kunne bo godt og trygt” Samlet utlånsmasse pr : 94 mrd. kroner

7 Rammer for 2006 ”Alle skal kunne bo godt og trygt” Låneramme mill kr Husbankens fordeling av rammen Grunnlån mill kr Lån til barnehager mill kr Startlån mill kr Lån til omsorgsboliger i syden 500 mill kr

8 ”Alle skal kunne bo godt og trygt” Tilskudd - bevilgninger Boligtilskudd 576 mill kr Kompetansetilskudd 65,8 mill kr Kompensasjon skoleanlegg 322 mill kr Kompensasjon kirkebygg 21 mill kr Kompensasjonstilskudd 1 287,7 mill kr (omsorgsboliger/sykehjem)

9 Bostøtte ”Alle skal kunne bo godt og trygt” For 2006 er det bevilget ca 2,2 milliarder kroner til bostøtte I 2005 mottok ca husstander bostøtte Av disse var ca alders-, uføre eller etterlattepensjonister I 2004 fikk hver husstand i gjennomsnitt utbetalt per år

10


Laste ned ppt "Husbanken -statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken Regjeringens visjon er: "alle skal kunne bo godt og trygt". For å nå denne visjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google