Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

4. okt. 2006 1 Nytt fra Husbanken Aina Tjosås, seniorrådgiver 28. oktober 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "4. okt. 2006 1 Nytt fra Husbanken Aina Tjosås, seniorrådgiver 28. oktober 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 4. okt Nytt fra Husbanken Aina Tjosås, seniorrådgiver 28. oktober 2011

2 14. jul Bilder og tekst er hentet fra utstillingskatalogen BOLIGER FOR FOLK FLEST Den Norske Stats Husbank stiftes 1.mars 1946 for å bidra til gjenoppbygging av landet Husbanken - en boligbank for folk flest Boligen er sikkerheten for lånet.

3 St.meld. Nr Om boligpolitikken: Husbanken er det sentrale organ for gjennomføring av statens boligpolitikk. Husbanken skal utvikle sin rolle som tilrettelegger og veileder overfor kommunal og privat sektor. Husbanken skal være et viktig kunnskapssenter for boligkvalitet

4 Husbanken 2011 Fra volum til kvalitet Fra generell til selektiv innretning Fra personmarked til kommune Fra boligpolitikk til velferd Fokus på kompetanseutvikling

5 14. jul Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger til vanskeligstilte og unge i etableringsfasen Økt satsing på universell utforming og miljø/energi i ny og eksisterende bebyggelse

6 14. jul Bakgrunn for nye kvalitetskriterier: Nye føringer – nasjonalt og internasjonalt Ny plan - og bygningslov og antidiskrimineringslov Nye norske standarder

7 14. jul Nytt lovverk: Plan- og bygningslov § 1-1. Lovens formål: -Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Antidiskrimineringslov § 1. Formål Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne

8 14. jul Nye standarder

9 Energi og miljø 14. jul Redusere energibehovet Redusere klimagassutslipp Øke bruk av fornybar energi Kilde: Passivhus i Hardanger

10 Husbankens energikriterier for grunnlån Kriteriene omfatter både småhus og boligblokker og kan oppfylles på tre måter: A) Energitiltak i samsvar med skjerpet tiltaksmodell B) Varmetapstall som ikke er større enn i skjerpet tiltaksmodell C) NS 3700 Lavenergihus klasse1 Alternativ A er basert på et utvalg av energitiltak i tiltaksmodellen i byggeforskriftene av 2010, TEK § 14-3, og er på 4 punkter strengere enn denne. Alternativ B gir mulighet for å bruke andre tiltak enn i alternativ A forutsatt at bygningens varmetall ikke blir større enn for skjerpet tiltaksmodell Det vil senere bli vurdert å kun bruke NS 3700 som grunnlag for Husbankens energikriterier

11 Universell utforming - innebærer at alle, uansett alder og funksjonsevne, på en likeverdig måte skal kunne bruke de bygde omgivelsene uten spesielle tilpassinger

12 14. jul Universell utforming - kriterier: Boliger finansiert med grunnlån skal tilfredsstille kravene i NS del 2 Boliger (Der kravene i standarden ligger under TEK, skal TEK følges) Boenhet i bygning med krav til heis: Som NS Del 2 Universelt utformet bolig Boenhet på eitt eller flere plan med alle hovudfunksjoner på inngangsplan Som NS Del 2 Livsløpsbolig Boliger over flere plan uten alle hovedfunksjoner på inngangsplan Som NS Del 2 Forberedt for universell utforming

13 14. jul Universell utforming Et verdigrunnlag og menneskesyn Basis for det inkluderende samfunn Nødvendig for demokratiet Samfunnsutvikling Samfunnsøkonomisk lønnsomt Godt for folkehelsen

14 14. jul Utformingen skal være tilgjengelig og brukbar for alle. Tilgjengelighet til….. Brukbar for……..

15 14. jul Tilgjengelig – ja brukbart - ?

16 14. jul Tilgjengelig, brukbart og TRIVELIG

17 14. jul tallet 2000-tallet

18 14. jul «I Lindås kommune er nær alle garasjar tilrettelagd i tråd med tanken bak UNIVERSELL UTFORMING Det er verd å merka seg at dette har skjedd utan lovverk, retningsliner eller anna påtrykk frå offentlig mynde. Vi nyttar høvet til å gi honnør til alle dei framsynte arkitektane og entreprenørane» Sitat Svein Gjerstad

19 14. jul

20 14. jul Mulig eller ikke mulig?

21 14. jul De fysiske omgivelsene lager rammer for folks liv Foto Karin Høyland

22 14. jul

23 14. jul Utfordringer Manglende forståelse Manglende vilje Mange krav og mangelfullt lovverk

24 14. jul forståelse regler

25 14. jul Takk for meg For meir info


Laste ned ppt "4. okt. 2006 1 Nytt fra Husbanken Aina Tjosås, seniorrådgiver 28. oktober 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google