Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Import av levende dyr – regler og risiko

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Import av levende dyr – regler og risiko"— Utskrift av presentasjonen:

1 Import av levende dyr – regler og risiko
Ingrid Melkild KOORIMP, Animalia, Fagsenteret for kjøtt og egg

2 Hensikt: Regelverk og risiko ved import av levende dyr
Mål: Innblikk i hvordan import av levende dyr fungerer i dag Kjennskap til nødvendige virkemidler innenfor EØS for at norsk husdyrhelsa kan opprettholdes på dagens nivå

3 KOORIMP Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import Endrede offentlige krav og kontrollsystemer ved import av levende dyr og råvarer Ønske om å opprettholde samme nivå for smittebeskyttelse. Næringsorganisasjonene og importører måtte ta større ansvar Husdyrnæringa stiller tilleggskrav. Fastsatt av bøndenes varemottakere og avlsorganisasjoner Mulighet for sanksjoner ved brudd på krav Importørens ansvar

4 Hvem, hva, hvor? Varemottakere melk og kjøtt Gjensidige forsikring
(TINE, private og samvirke på kjøtt) Kontrollutvalget for import av fjørfe (KIF). Magne Hansen, Animalia avd fjørfe Gjensidige forsikring Avlsorganisasjonene (GENO, Norsk Kjøttfeavlslag, Norsvin, Norsk Fjørfelag, Norsk Sau og Geit) Kraftfôrindustrien Storfe, småfe og svin Ingrid Melkild

5 Hvordan vil du karakterisere husdyrhelsa i Norge?
Ikke særlig bra? Grei nok? Verdens beste? Påstand: Helsestatusen til norske produksjonsdyr er en nødvendig forutsetning for en effektiv norsk husdyrproduksjon

6 Dyrehelse - vårt konkurransefortrinn!!!
”Selvfølgeligheter” (i ferd med å glemmes?) Naturgitte fortrinn: Liten intensiv drift, spredde enheter Geografisk ytterkant Klima… enn så lenge Tradisjon med å bekjempe istedenfor å brannslukke Organisert arbeid Samspill næring, myndigheter, bønder og rådgivere Tradisjonelt vært restriktive med import

7 WTO- SPS -95. Sist EU avstemning i -94.
Norge inngikk EØS-avtalen i -94. SPS i -95 Før var det i utgangspkt. forbud. Dersom man fikk disp. fra forbudet - krav om karantene. Karantene eldgammelt prinsipp. Kjent at romerene brukte det. På slutten av 1300-tallet brukt i Venezia for folk som kom med båt til byen. 40 dager for å sikre seg mot pestsmitte. Tankegang karantene: observere dyr over en viss periode mens dyret er isolert fra andre dyr, kan en oppdage tegn på infeksjon. Tester samt med karantenering. Dyrt. Må ha lang karantene for sjukdommer med lang inkubasjonstid. Så øvrige vilkår. Etter -94. Kan ikke ha forbud. Importvern blir f og f i form av tollsatser. Så isolasjon - kommer tilbake til det. Off krav. Husdyrnæringens krav.

8 Off krav

9 Hva styrer handel/forflytning av prod.dyr?
Toll Offentlige krav Forskrifter - EU-direktiver – WTO – SPS Helsesertifikater Tilleggsgarantier Instruks om undersøkelse og isolasjon Nasjonalt regelverk Husdyrnæringens tilleggskrav

10 Krever inn tollavgifter Fører statistikk
Tollsatser: Storfe til avl: 7500,- per stk Storfe ellers: 37,61 per kg Sau til avl: 1000,- per stk Sau ellers: 77,88 per kg Svin til avl: 1500,- per stk Toll….

11 Offentlige krav: EØS-regelverk
Forskrifter om innførsel av levende dyr og avlsmateriale bygger på EU sitt regelverk Krav om fravær av klinisk sjukdom og offentlige restriksjoner - skal attesteres for i helsesertifikater Tilleggsgarantier for enkelte sjukdommer der man kan dokumentere frihet Tar høyde for de ”klassisk alvorlige sjukdommene” (munn- og klauvsjuke, svinepest, tuberkulsoe) Det er en rekke smittestoff som det ikke tas høyde for Heller ikke utfordringen med friske smittebærere

12 Offentlige krav: nasjonalt regelverk
Kompensatoriske tiltak (veterinæravtalen) ”De nasjonale tiltak kommer i tillegg til de rettigheter og forpliktelser som følger direkte av EØS-regelverket. Tiltakene vil bli iverksatt på de områder hvor EØS-bestemmelsene blir vurdert til ikke i tilstrekkelig grad å ivareta Norges dyrehelse eller hensynet til forbrukerne i forhold til dagens system.”

13 Offentlige krav: nasjonale regler
Kompensatoriske tiltak (veterinæravtalen) Kontroll- og overvåkningsprogram Tilleggsgarantier Isolasjon av dyr Overvåking - ryggrad i å bekjempe sjukdommer Viktig fordi: oppdage sjukdom som ikke er påvist så snart som mulig beskrive mønster i sjukdomsopptreden og danne grunnlag for bekjempelsestiltak vise effekt av et bekjempelsesopplegg oppfylle internasjonale forpliktelser Forutsetn for at det virker: kompetent veterinærer (jf italia og skrapesjuke) og oppmerksomme bønder

14 Offentlige krav: nasjonalt regelverk
Nasjonale kontroll og overvåkningsprogram ”De nasjonale overvåknings- og kontrollprogrammene vil hjemle krav om at dyr med ukjent helsestatus for de spesifikke sykdommene som programmene omfatter, skal isoleres under offentlig tilsyn inntil prøver er tatt og helsestatus er fastlagt. (…). Programmene vil bidra til at innførsel av dyr, og omsetning av dyr innenlands, ikke skal øke risikoen for spredning av smittsomme sykdommer.”

15 Nasjonale OK-programmer - NOK’ene
§ 8. Overvåkning, isolasjon og undersøkelse Mattilsynet utarbeider og gjennomfører programmer for overvåkning av: 1) paratuberkulose og bovin virusdiare (BVD) hos storfe 2) skrapesjuke hos sau og geit 3) mædi hos sau 4) porcine respiratory and reproductive syndrome (PRRS), svineinfluensa og smittsom gastroenteritt/transmissible gastroenteritis (TGE) hos svin 5) paratuberkulose hos lama 6) tuberkulose hos hjort 7) infeksiøs laryngotrakeitt (ILT) hos høns, kalkuner, rapphøns, fasaner, vaktler og perlehøns 8) aviær rhinotrakeitt (ART) hos høns, kalkuner, perlehøns, fasaner og strutsefugler. Hva har disse sjukd til felles - svært sjelden i N. Rel vanl i andre land. Ikke dekket av EU regelverket i utgspkt . Nok tankegang - isolasjon - instruks… Dette opplegget … en av forutsetn for at stortinget stemte for utvidelse av EØS avtalen

16 1999 importforbud småfe oppheves Skrapesjuke nasjonalt kontrollprgr
Første importør av sau klager isolasjon inn til ESA for ikke å være i tråd med EØS-avtalen Så langt alt vel… Men - bakgr. Første imp av sau i Fra Dk… Fulgte prinsippet i paragraf mnd isolasjon. Dokumentasjon for skrapesjuke- overvåking i eksportbesetning EU får øynene opp for skrapesjuke pga BSE-trusslen

17 ER DET SÅ FARLIG MED DENNE IMPORTEN DA?
DET HAR JO GÅTT BRA I OVER 10 ÅR NÅ!!! Prinsipper Nok - vanl EU Sjelden i N / vi bekjemper/overvåker… Hva hadde skjedd i EU siden -97… og fremover… Skrapesjuke - hvorfor viktig i EU… Mædi - næringa eget progr… Importør klager til ESA. I strid med EØS-prinsippene at han må isolere dyra sine…. ESA kastet øyne på norsk isolasjonspraksis...

18 Jarp, J. , Larssen, RB. , Lillehaug, A. , Bredal, W. , og Skjerve, E
Jarp, J., Larssen, RB., Lillehaug, A., Bredal, W., og Skjerve, E. Norsk Veterinærtidsskrift 1996; 108 (10):

19 Antall innførte storfe, svin og småfe fra 1992
Antall innførte storfe, svin og småfe fra Feltene markert med grått er perioder med offentlig importforbud. År STORFE SVIN SAU GEIT 1992 141 21 12 1993 197 2 1994 375 41 1995 276 55 38 1996 129 24 1997 101 30 1998 13 (8) 1 1999 (3) 2000 48 16 2001 14 2002 33 2003 19 90 2004 11 26 2005 49 39 53 2006 8 71 20 2007 31 (4) (5) 2008 7 46

20 357 000 storfe ble importert til Nederland i perioden januar-april 2008

21 Avlsmateriale og smittsomme sjukdommer
Risiko Eksempler forutsatt at gjeldene regler og retningslinjer følges Kun noen uutvalgte smittestoff som illustrasjon Parasitter – innvollsnylter, saueskabb Fotråte Skrapesjuke Paratuberkulose Lentivirus Smittsom melkemangel Munn- og klauvsjuke Border disease (Smittsom abort) Risiko kan aldri bli null, men kan reduseres betydelig! Livdyr Fersk sæd Frossen sæd Embryo

22 Import av sæd

23 Sjukdom på importerte dyr
Siden 1990 er det påvist paratuberkulose, ringorm og BVD på importert storfe. Ringorm oppdaget i isolat våren 2006 Mædi, Nematodirus battus og skrapesjuke har kommet til Norge ved import av småfe

24 Til sist: EU regelverket og WTO – løser frihandel alle problemer?
Risikofri import finnes ikke Handlingsrommet må ivaretas – stadig mer utfordrende innefor Mattilsynets budsjettrammer og EU regelverk EUs nye dyrehelsepolitikk viktig – Norske posisjoner må identifiseres og følges opp

25 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Import av levende dyr – regler og risiko"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google