Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Import av levende dyr – regler og risiko Ingrid Melkild KOORIMP, Animalia, Fagsenteret for kjøtt og egg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Import av levende dyr – regler og risiko Ingrid Melkild KOORIMP, Animalia, Fagsenteret for kjøtt og egg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Import av levende dyr – regler og risiko Ingrid Melkild KOORIMP, Animalia, Fagsenteret for kjøtt og egg

2 Hensikt: Regelverk og risiko ved import av levende dyr Mål: Innblikk i hvordan import av levende dyr fungerer i dag Kjennskap til nødvendige virkemidler innenfor EØS for at norsk husdyrhelsa kan opprettholdes på dagens nivå

3 KOORIMP Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import Endrede offentlige krav og kontrollsystemer ved import av levende dyr og råvarer Ønske om å opprettholde samme nivå for smittebeskyttelse. Næringsorganisasjonene og importører måtte ta større ansvar Husdyrnæringa stiller tilleggskrav. Fastsatt av bøndenes varemottakere og avlsorganisasjoner Mulighet for sanksjoner ved brudd på krav Importørens ansvar

4 Hvem, hva, hvor? Varemottakere melk og kj ø tt (TINE, private og samvirke p å kj ø tt) Kontrollutvalget for import av fjørfe (KIF). Magne Hansen, Animalia avd fjørfe Gjensidige forsikring Avlsorganisasjonene (GENO, Norsk Kjøttfeavlslag, Norsvin, Norsk Fjørfelag, Norsk Sau og Geit) Kraftfôrindustrien Storfe, småfe og svin. Ingrid Melkild

5 Hvordan vil du karakterisere husdyrhelsa i Norge? Ikke særlig bra? Grei nok? Verdens beste? –Påstand: Helsestatusen til norske produksjonsdyr er en nødvendig forutsetning for en effektiv norsk husdyrproduksjon

6 Dyrehelse - vårt konkurransefortrinn!!! ”Selvfølgeligheter” (i ferd med å glemmes?) Naturgitte fortrinn: –Liten intensiv drift, spredde enheter –Geografisk ytterkant –Klima… enn så lenge Tradisjon med å bekjempe istedenfor å brannslukke –Organisert arbeid –Samspill næring, myndigheter, bønder og rådgivere Tradisjonelt vært restriktive med import

7

8 Off krav

9 Hva styrer handel/forflytning av prod.dyr? Toll Offentlige krav –Forskrifter - EU-direktiver – WTO – SPS –Helsesertifikater –Tilleggsgarantier –Instruks om undersøkelse og isolasjon –Nasjonalt regelverk Husdyrnæringens tilleggskrav

10 Krever inn tollavgifter Fører statistikk Tollsatser: Storfe til avl: 7500,- per stk Storfe ellers: 37,61 per kg Sau til avl:1000,- per stk Sau ellers:77,88 per kg Svin til avl: 1500,- per stk

11 Offentlige krav: EØS-regelverk Forskrifter om innførsel av levende dyr og avlsmateriale bygger på EU sitt regelverk Krav om fravær av klinisk sjukdom og offentlige restriksjoner - skal attesteres for i helsesertifikater Tilleggsgarantier for enkelte sjukdommer der man kan dokumentere frihet Tar høyde for de ”klassisk alvorlige sjukdommene” (munn- og klauvsjuke, svinepest, tuberkulsoe) Det er en rekke smittestoff som det ikke tas høyde for Heller ikke utfordringen med friske smittebærere

12 Offentlige krav: nasjonalt regelverk Kompensatoriske tiltak (veterinæravtalen) ”De nasjonale tiltak kommer i tillegg til de rettigheter og forpliktelser som følger direkte av EØS- regelverket. Tiltakene vil bli iverksatt på de områder hvor EØS-bestemmelsene blir vurdert til ikke i tilstrekkelig grad å ivareta Norges dyrehelse eller hensynet til forbrukerne i forhold til dagens system.”

13 Offentlige krav: nasjonale regler Kompensatoriske tiltak (veterinæravtalen) –Kontroll- og overvåkningsprogram TilleggsgarantierIsolasjon av dyr

14 Offentlige krav: nasjonalt regelverk Nasjonale kontroll og overvåkningsprogram ”De nasjonale overvåknings- og kontrollprogrammene vil hjemle krav om at dyr med ukjent helsestatus for de spesifikke sykdommene som programmene omfatter, skal isoleres under offentlig tilsyn inntil prøver er tatt og helsestatus er fastlagt. (…). Programmene vil bidra til at innførsel av dyr, og omsetning av dyr innenlands, ikke skal øke risikoen for spredning av smittsomme sykdommer.”

15 Nasjonale OK-programmer - NOK’ene § 8. Overvåkning, isolasjon og undersøkelse Mattilsynet utarbeider og gjennomfører programmer for overvåkning av: 1) paratuberkulose og bovin virusdiare (BVD) hos storfe 2) skrapesjuke hos sau og geit 3) mædi hos sau 4) porcine respiratory and reproductive syndrome (PRRS), svineinfluensa og smittsom gastroenteritt/transmissible gastroenteritis (TGE) hos svin 5) paratuberkulose hos lama 6) tuberkulose hos hjort 7) infeksiøs laryngotrakeitt (ILT) hos høns, kalkuner, rapphøns, fasaner, vaktler og perlehøns 8) aviær rhinotrakeitt (ART) hos høns, kalkuner, perlehøns, fasaner og strutsefugler.

16 1999 importforbud småfe oppheves Skrapesjuke nasjonalt kontrollprgr Første importør av sau klager isolasjon inn til ESA for ikke å være i tråd med EØS-avtalen Dokumentasjon for skrapesjuke- overvåking i eksportbesetning EU får øynene opp for skrapesjuke pga BSE-trusslen

17 ER DET SÅ FARLIG MED DENNE IMPORTEN DA? DET HAR JO GÅTT BRA I OVER 10 ÅR NÅ!!!

18 Jarp, J., Larssen, RB., Lillehaug, A., Bredal, W., og Skjerve, E. Norsk Veterinærtidsskrift 1996; 108 (10): 601 -7

19 ÅrSTORFESVINSAUGEIT 199214121012 1993197200 19943754100 199527655038 19961292400 19971013000 199813(8)01 199913(3)00 2000480216 200114000 200200033 200319(8)090 2004001126 20050493953 2006817120 2007310(4)(5) 2008746 Antall innførte storfe, svin og småfe fra 1992. Feltene markert med grått er perioder med offentlig importforbud.

20 357 000 storfe ble importert til Nederland i perioden januar-april 2008

21 Avlsmateriale og smittsomme sjukdommer Risiko LivdyrFersk sæd Frossen sæd Embryo Parasitter – innvollsnylter, saueskabb Fotråte Skrapesjuke Paratuberkulose Lentivirus Smittsom melkemangel Munn- og klauvsjuke Border disease (Smittsom abort) Eksempler forutsatt at gjeldene regler og retningslinjer følges Kun noen uutvalgte smittestoff som illustrasjon Risiko kan aldri bli null, men kan reduseres betydelig!

22 Import av sæd 1998-2007 2006 35500 170 2005 39500 394 2007 45000 518 200 600 2008 52300 601 178 0

23 Sjukdom på importerte dyr Siden 1990 er det påvist paratuberkulose, ringorm og BVD på importert storfe. Ringorm oppdaget i isolat våren 2006 Mædi, Nematodirus battus og skrapesjuke har kommet til Norge ved import av småfe

24 Til sist: EU regelverket og WTO – løser frihandel alle problemer? Risikofri import finnes ikke Handlingsrommet må ivaretas – stadig mer utfordrende innefor Mattilsynets budsjettrammer og EU regelverk EUs nye dyrehelsepolitikk viktig – Norske posisjoner må identifiseres og følges opp

25 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Import av levende dyr – regler og risiko Ingrid Melkild KOORIMP, Animalia, Fagsenteret for kjøtt og egg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google