Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Merverdiavgift på import av tjenester Vurdering av Oppdrag / Bidragsprosjekter Kathrine Levin Asle Bjørndal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Merverdiavgift på import av tjenester Vurdering av Oppdrag / Bidragsprosjekter Kathrine Levin Asle Bjørndal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Merverdiavgift på import av tjenester Vurdering av Oppdrag / Bidragsprosjekter Kathrine Levin Asle Bjørndal

2 Agenda Regelverket Prosess for kvalitetssjekk av 2007/2008
Bakgrunn Merverdiavgift på import av tjenester Regelverket Prosess for kvalitetssjekk av 2007/2008 Fremtidige prosedyrer Vurdering av oppdrag/bidragsprosjekter Prosess for kvalitetssjekk av 2008 Hvordan sikre korrekt kategorisering i fremtiden

3 Bakgrunn Regelverket knyttet til tjenesteimport er vanskelig
Nye krav i departementets regnskapsmal – skille mellom bidrag/oppdrag Prosesser for kvalitetssjekk iverksatt Ønske/behov for bedre opplæring/informasjon vedr. mva

4 Mva på import av tjenester
Fra 1. juli 2001 ble det innført generell mva på omsetning av varer og tjenester. I den forbindelse ble det også vedtatt at det skal betales mva på tjenester som innføres fra utlandet – forskrift nr 121 til mva loven Mva skal ikke ikke være konkurransevridende mellom land på kjøp av tjenester som kan fjernleveres

5 Mva på import av tjenester
Mva loven § 2: ”Med tjeneste forstås alt som kan omsettes og som ikke anses som vare. Som tjeneste anses også begrensede rettigheter til fysiske gjenstander eller fast eiendom, samt hel eller delvis utnyttelse av immaterielle verdier”

6 Mva på import av tjenester
Forutsetning at tilsvarende tjeneste er avgiftspliktig ved innenlands omsetning Det skal kun beregnes avgift på tjenester som kan fjernleveres ”…Tjenester som ikke utføres fysisk eller hvor utførelsen eller leveringen ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt sted…”

7 Mva på import av tjenester
”Avgiftspliktig ved innenlands omsetning” Utenfor mva loven Innenfor mva loven Avgiftspliktig omsetning Avgiftsfri omsetning

8 Mva på import av tjenester
Utenfor mva loven Undervisning Helsetjenester Omsetning og utleie av fast eiendom eller rettigheter til fast eiendom. Unntaket for fast eiendom omfatter også omsetning av varer og tjenester som leveres som ledd i utleien. Innenfor mva loven Avgiftsfri omsetning Eksport av varer og tjenester Bøker i siste omsetningsledd Tidsskrifter under gitte forutsetninger Blod / Blodprodukter

9 Mva på import av tjenester
Innenfor mva loven Avgiftspliktig omsetning Forskningstjenester Konsulent/rådgiving Lab. og felt undersøkelser Trykkeritjenester Kopiering Reklametjenester

10 Mva på import av tjenester
”Kan fjernleveres” Alle tjenester som kan levers elektronisk Konsulenttjenester Forskningstjenester Lab/feltundersøkelser Reklametjenester Edb tjenester og telekommunikasjon Ikke fjernleverbare Arbeid på vare og fast eiendom Utleie av vare Transporttjenester Serveringstjenester Forutsatt at leveringen ikke endrer tjenestens karakter, vil leveringsmåten være nøytral i forhold til leveringsmåten

11 Mva på import av tjenester
Avgiftsplikten oppstår når tjenesten leveres til mottaker Tjenesten må være til bruk i Norge Fradragsrett for inngående avgift For enheter som har virksomhet med omsetning helt eller delvis innenfor avgiftsområdet, er det fradragsrett på lik linje med annen inngående avgift knyttet til denne virksomheten Overføring av tilskudd til utlandet Vurderes på tilsvarende måte som oppdrag / bidrag

12 Mva på import av tjenester
Følgende arten kan det være aktuelt å beregne avgift på import av tjenester:

13 Mva på import av tjenester
PRAKTISK GJENNOMFØRING 2007 OG 2008 Returnere listene innen til Kathrine Levin eller Asle Bjørndal Dersom NEI til tjenesteimport skal dette begrunnes i siste kolonne November/desember 2008: kommer lister senere

14 Mva på import av tjenester
Fra Det skal benyttes avgiftskoder i Basware Nye koder holder på å bli testet ut. I løpet av første del av januar vil det bli sendt ut info om nye koder og bruken av disse Hver enhet er selv ansvarlig for å beregne avgiften Regnskapskontoret vil følge opp og se at dette fungerer

15 Oppdrag / Bidragsprosjekter
Fra 2008 er rapporteringsmalen til departementet endret. Det skal skilles mellom oppdrags- og bidragsprosjekter 2 utfordringer: Kvalitetssjekk av 2008 Sikre korrekt kategorisering i 2009

16 Oppdrag / Bidragsprosjekter
2008 Tidligere har dette vært gjennomført med bruk av avgiftskoder 00- utenfor avgiftsområdet - bidragsforskning 03- innenfor avg området – avgiftspliktig - oppdragsforskning 05- Innenfor avg.området -avgiftsfritt – oppdragsforskning 15- omsetning av undervisningstjenester - oppdragsforskning 16- omsetning av helsetjenester - oppdragsforskning 19- omsetning utenfor avg.området - annet- oppdragsforskning

17 Oppdrag / Bidragsprosjekter
Kvalitetssjekk for 2008 Sendt ut lister til enhetene for kontroll Er det brukt riktig kode? Hvordan finne ute om det er korrekt? Bruke skjema og hjelpetekster (trenges ikke fylles ut for 2008) Ta kontakt med regnskap dersom noe er uklart Må returnere lister innen

18 Oppdrag / Bidragsprosjekter
Fra Nytt skjema som skal fylles ut ”Klassifisering av Bidrags- / Oppdragsprosjekter” Skal være mulig å angi på prosjektet om dette er et bidragsprosjekt eller et oppdragsprosjekt som er avgiftspliktig, avgiftsfritt eller utenfor avgiftsområdet Skjemaet skal signeres av kontorsjef Legges inn som vedlegg på prosjektet i PA ”Hjelpetekster til mva vurdering av prosjekter”

19 Oppdrag / Bidragsprosjekter
DEL 1 VURDERING AV OMSETNING Skal det leveres varer eller tjenester mot vederlag til ekstern oppdragsgiver? JA Omsetning, gå videre til del 2 NEI/VET IKKE, Gå videre til tilleggsspørsmålene (spørsmål )

20 Oppdrag / Bidragsprosjekter
1.1 Får oppdragsgiver eiendomsretten til resultatene? JA Omsetning, gå videre til del 2 (spm 2-4) NEI Gå videre til neste spørsmål

21 Oppdrag / Bidragsprosjekter
1.2 Er det noen restriksjoner med hensyn til publisering av resultatene? JA Omsetning, gå videre til del 2, men ta kontakt med Regnskapskontoret ved tvil NEI Gå videre til neste spørsmål

22 Oppdrag / Bidragsprosjekter
1.3 Er arbeidet skreddersydd til finansieringskilden? JA Omsetning, gå videre til del 2, men ta kontakt med Regnskapskontoret ved tvil NEI Bidragsprosjekt - Prosjektet har ikke omsetning. Det er ikke nødvendig å svare på spørsmålene i del 2 PA: Bidrag - Annet Bidrag - EU Bidrag NFR prosjekt Superviktig å velge riktig ved opprettelse av prosjekt. De ulike malene har ulike automatføringer og oppsett som er spesialsydd til hvilket prosjekt man har. Velger man feil her må prosjektet avsluttes og opprettes på nytt!

23 Oppdrag / Bidragsprosjekter
DEL 2 VURDERING AV AVGIFTSTYPE 2 Gjelder dette en vare/tjeneste som kommer inn under følgende kategorier: Eksport, bøker i siste omsetningsledd eller tidsskrifter? JA Oppdragsprosjekt Mva status: Avgiftsfritt NEI Gå videre til neste spørsmål

24 Oppdrag / Bidragsprosjekter
3 Gjelder dette en vare/tjeneste som kommer inn under følgende kategorier: Undervisningstjenester eller helsetjenester? JA Oppdragsprosjekt Mva status: Utenfor avgiftsområdet NEI Gå videre til neste spørsmål

25 Oppdrag / Bidragsprosjekter
4 Gjelder dette en vare/tjeneste som kommer inn under følgende kategorier: Konsulent/rådgivingstjenester, forskningstjenester, lab.- og feltundersøkelser, teknisk bistand, kopieringstjenester, utleie av utstyr eller bøker for videresalg? JA Oppdragsprosjekt Mva status: Avgiftspliktig NEI Ta kontakt med Regnskapskontoret


Laste ned ppt "Merverdiavgift på import av tjenester Vurdering av Oppdrag / Bidragsprosjekter Kathrine Levin Asle Bjørndal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google