Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norske erfaringer med regelverksutvikling og utvikling av bevaringsverdige sorter Jon Magne Holten Fagsjef landbruk Oikos – Økologisk Norge www.oikos.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norske erfaringer med regelverksutvikling og utvikling av bevaringsverdige sorter Jon Magne Holten Fagsjef landbruk Oikos – Økologisk Norge www.oikos.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norske erfaringer med regelverksutvikling og utvikling av bevaringsverdige sorter Jon Magne Holten Fagsjef landbruk Oikos – Økologisk Norge

2 Historikk • Inntil 2004 – Bønder kunne fritt bytte og bruke såvarer (enten beskyttet av planteforedlerrettigheter eller ikke) • 2004 – Ble forbudt å bytte, selge og gi bort såvare som ikke er sertifisert i Norge (tilpassing til ei rekke EØS-direktiv) • Kun autoriserte såvareforretninger • Forbudt å omsette såvare fra plantesorter som ikke sto på norsk offisiell sortsliste (strenge kriterier – DUS-test og sertifisert såvare) --> I praksis umulig å ta vare på plantemangfold på gårdene • Bøndene brøt reglene og myndighetene så gjennom fingrene med praksis

3 Bakgrunnen for forbudene av 2004 • Formålet med Forskrift for såvare var plantehelse • Motsetning mellom plantehelse på lang sikt og kort sikt • På lang sikt: plantehelse avhengig av et genetisk mangfold • På kort sikt: forskriften eliminerte grunnlaget for å ta vare på plantemangfoldet • Norge: ingen sterk privat såvareindustri (sammenlignet med EU), men Mattilsynets hovedfokus var trolig på konvensjonelt landbruk

4 Mer historikk 2004 – Plantetraktaten trådte i kraft – Norge var en aktiv pådriver 2005 – LMD forkastet forslag om norsk tilslutning til UPOV 1991 (UPOV 1978 ble beholdt) 2007 – Mye debatt om regelendringen av 2004 • Brev til LMD om at det må være lov å gi bort såfrø • LMD tok initiativ til endringer 2008 – Nytt EU-regelverk om bevaringsverdige sorter (2008/62/EF) April 2010 – ny norsk forskrift om prøving og godkjenning av plantesorter, forskrift om såvarer og forskrift om settepoteter (bevaringsverdige sorter mm.)

5 Aktører • Bred allianse av norske landbruks-, miljø- og utviklingsorganisasjoner • Felles høringsbrev til Mattilsynet 1. desember 2009 • Tre felles møter hvor Mattilsynet orienterte om prosessen og mottok innspill • Forskning ved Fridtjof Nansens institutt (FNI) om Farmers´ Rights • Mattilsynet – lett å være i dialog med, men tok ikke hensyn til høringsforslagene (des. 2009), fordi: • Ville stride mot EU-direktivet • Ikke Mattilsynets mandat å trekke inn Plante-traktaten og Konvensjonen om biologisk mangfold

6 Vurdering av ny norsk såvareforskrift av april 2010 Forbudslinjen er myket opp – bevaringssorter • Positive sider: • ikke-kommersiell omsetning av såvare er blitt tillatt • bytting og salg mellom bønder igjen tillatt • distribusjon av frø fra genbanker tillatt • lettere å få godkjent plantesorter • lettere å etablere såvareforretninger (kategori C) • Mangler: • videreforedling basert på bevaringssorter ikke tillatt • Opprinnelsesregion, ensartethet, bevaringsverdi etc

7 Status i Norge per november 2010 • Regelverket er ferdiglaget • Mattilsynet holder på å utvikle forvaltningspraksis • Mattilsynet forsøker å få inn søknader om bevaringsverdige sorter • Rom for skjønn

8 Hva gjøres i praksis i Norge: Sortsforedling på gårdsnivå Johan Swärd, Oppland 40 gamle kornsorter i en bruksgenbank

9 Økologisk spesialkorn DA • Ca 10 økologiske bønder er andelshavere • Eneste godkjente såvareforretning i kategori C • Søker om godkjenning av svedjerug – Ligger i løypa for å få godkjent flere sorter – Enda flere sorter de har lyst til å godkjenne, men hvor forutsetningene er mer diskutable

10 Holli Mølle, Østfold • Maling og salg av økologisk mel fra bevaringsverdige sorter

11 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Norske erfaringer med regelverksutvikling og utvikling av bevaringsverdige sorter Jon Magne Holten Fagsjef landbruk Oikos – Økologisk Norge www.oikos.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google