Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE • Presentasjon av virksomheten ved Salten regionråds møte fredag 11. november 2008 • v/ styreleder Jan Arild Ellingsen og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE • Presentasjon av virksomheten ved Salten regionråds møte fredag 11. november 2008 • v/ styreleder Jan Arild Ellingsen og."— Utskrift av presentasjonen:

1 SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE • Presentasjon av virksomheten ved Salten regionråds møte fredag 11. november 2008 • v/ styreleder Jan Arild Ellingsen og daglig leder Lars Hansen

2 SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE 1.Om Salten kontrollutvalgservice (SKU) 2.Litt historikk 3.Status for virksomheten: a)Drift og økonomi b) Bemanning c) Styring, vedtekter

3 1. Om Salten kontrollutvalgservice (SKU) • Sekretariat for kontrollutvalgene i Salten- kommunene • Interkommunalt samarbeid, kommunelovens § 27

4 2. Litt historikk • Arbeidsgruppe 2004 Salten regionråd • Etablering og iverksetting fra 1. januar 2005 ? • 2005: Rekruttering • 2006-2007:Tjenestekjøp • 2007: Tilsetting

5 3.Status for virksomheten a) Drift og økonomi • Budsjettramme 2008: ca kr 1 mill • Drift skal evalueres – ser ut til å fungere som forutsatt

6 3.Status for virksomheten a) Drift og økonomi • Samordning • Effektiv utnyttelse av ressurser

7 3.Status for virksomheten b) Bemanning • Fra 1,5 til 1,0 årsverk • Med virkning fra og med 2008 • 2007: avklaring daglig leder-stilling • Prosess nedbemanning i 2008

8 3.Status for virksomheten c) Styring, vedtekter • Vedtektsendring: arbeidsutvalg • Gjennomgang og fortolkning: – Behov for revisjon av vedtekter – Mot slutten av perioden, eller nå?

9 3.Status for virksomheten c) Styring, vedtekter • § 1: Navn – organisering: interkommunalt samarbeid lov om kommuner og fylkeskommuner § 27

10 3.Status for virksomheten c) Styring, vedtekter • §3: Kontorsted ”kontorsted i NN kommune” – Fortolkning: Styret bestemmer ut fra bemannings- og rekrutteringssituasjonen. • § 5: Innskudd og eierandel ”Vertskommunen stiller kontor til disposisjon” – Fraveket: leier i dag kontorplass hos Sjøfossen næringsutvikling på Inndyr

11 3.Status for virksomheten c) Styring, vedtekter • § 7-9: Styre, arbeidsutvalg, sekretariatsleder – Innbyrdes sammenheng – ”Eierne dekker selv sine egne representanters utgifter i forbindelse med styremøtene

12 Veien videre • Oppsummering • Veien videre


Laste ned ppt "SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE • Presentasjon av virksomheten ved Salten regionråds møte fredag 11. november 2008 • v/ styreleder Jan Arild Ellingsen og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google