Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

5.3. Kontinuerlig forbedring –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "5.3. Kontinuerlig forbedring –"— Utskrift av presentasjonen:

1 5.3. Kontinuerlig forbedring –
Kvalitetsledelse Tema: 5.3. Kontinuerlig forbedring – Introduksjon Modul 5 HiB/TQM Center Improvement-X Versjon

2 Kontinuerlig forbedring
Introduksjon Kartlegging av nå-situasjonen KF-team Valg av riktig oppgave Grunnlegende statistikk Trinn 1. Planlegging Trinn 2. Datainnsamling Trinn 3. Analyse av grunnårsaker Trinn 4. Forbedringstiltak Trinn 5. Gjennomføring av tiltak Trinn 6. Kontroll av resultater Trinn 7. Standardisering og sikring Trinn 8. Oppsummering og nye KF-oppgaver Denne videoen gir en kort introduksjon til kontinuerlig forbedring og følger heftet ”Kontinuerlig forbedring”.

3 Kurs og digitale ressurser
Ressurser Anvendelse Foredrag Tema: Praktiske Case Opplæring Kompetanse forsterkning Evaluering Målingsverktøy Verktøy og maler Læringsnettverk Kobling til utvikling av digitale læringsressurser Nettbasert utviklingsstøtte

4 Kontinuerlig forbedring
Kvalitet Kostnad Kvalitet Leveranse HMS Kostnad Leveranse Kontinuerlig forbedring HMS

5 Redusere tap Kontinuerlig Forbedring for å redusere tap

6 Kontinuerlig forbedring og ISO
Kontinuerlig forbedring av systemet for kvalitetsstyring Kunde krav Kunde Kunde- tilfreds- het Kundens stemme Ledelsens ansvar Analyse og kontinuerlige forbedringer Ressurs- styring Måling Realisering Prosess Leveranse

7 Kontinuerlig forbedring
Introduksjon til KF Kartlegging av nå-situasjonen KF-team Valg av riktig oppgave Grunnleggende statistikk Trinn 1. Planlegging Trinn 2. Datainnsamling Trinn 3. Analyse av grunnårsaker Trinn 4. Forbedringstiltak Trinn 5. Gjennomføring av tiltak Trinn 6. Kontroll av resultater Trinn 7. Standardisering og sikring Trinn 8. Oppsummering og nye KF-oppgaver Denne videoen gir en kort introduksjon til kontinuerlig forbedring og følger heftet ”Kontinuerlig forbedring”.

8 PDSA-hjulet (PUKK) Plan Do Study Act
Arbeidet utføres som planlagt Vi studerer resultatet. Vi handler ut fra hva resultatet forteller oss Vi planlegger arbeidet for å nå resultater PUKK-hjulet beskriver en syklus i forbedring. Fra vi setter oss et mål. finner metodene for å nå dem, gjennomfører og studerer resultatet av handlingene våre. Og til slutt, tiltak basert på resultatet i form av å vedlikeholde løsningen, eller å gjennomføre syklusen på nytt. Fig 1.1.Shewhart/Demings styringssyklus 8

9 Deming`s egen tegning.. Demings egen tegning av PUKK-hjulet

10 Vitenskapelig og uvitenskapelig
Problem Ide Tiltak Abstrakt (Modeller og ideer) Konkret virkelighet Problem ”Brann” Tiltak: Slukking Nytt problem Vi har to ikke vitenskapelige metoder vi bruker ofte. Den ene er basert på tenkning og ideer alene og den andre er umiddelbare reaksjoner på ting som skjer.

11 Vitenskapelig og uvitenskapelig
Abstrakt (Modeller og ideer) Problem Hypotese Løsning En vitenskapelig metodikk går opp og ned fra abstrakt tenkning til virkelighet og fakta og opp igjen. Ned og opp. Opp og ned. Fakta Fakta Konkret virkelighet

12 Proaktiv og reaktiv forbedring
Føl eller an problemet Velg et område som skal forbedres Planlegg løsningen Standardiser løsning Proaktiv Reaktiv Styring Abstrakt nivå Konkret virkelighet Fakta VW modellen til Shoji Shiba illustrerer de ulike forbedringsprosessene. Fra pro-aktiv til re-aktiv og til behandling av avvik. Fakta Fakta

13 5 Trinns oppdagelsesprosess
5. Varsle framtida – Arbeidshypotese og problemformulering 1. Oppdage og føle problemer (observasjon og intuisjon) 4. Lag en modell med en hypotese Abstrakt tenkning Konkret virkelighet 2. Konkretiser ved å gå ned abstraksjonsstigen 3. Lag en syntese i form av grupper Hva er fakta?

14 Forbedringspyramiden
Lederstyrt Leder- team Oppfølging av KPI-er (3 G) Tverrfaglige KF prosjekter Kroniske problem Selvstyrt Kontinuerlige forbedringer KF-oppgaver i faste team eller arbeidslag Kjent årsak? Hverdagsforbedringer Ja Dags/ukemøter Vi-plan 

15 Muligheter på alle nivåer
Illustrasjon av de ulike forbedringsaktivitetene som foregår i Toyota-konsernet.

16 Kontinuerlig forbedring
Resultatmål P A S D Prestasjonsnivå S A D P Daglig drift Vedlike- hold Forbedring KF Prosjekt

17 Etablere, vedlikeholde og forbedre
Kaos! ”Shake down” Standard Forbedringer Forbedret prestasjon Mål A P D S NTG ØTG Gj.snitt Prestasjons- nivå Innføring av totalproduktivitet (Tid) Prosess uten styring Stiller krav til prosessen Snevrere avvik Etablere prosessen og styre den Prosess- forbedring ved å fjerne årsaker Forbedret prosess Vedlikehold av ny standard

18 LØFT Løsningsfokusert tilnærming: Se muligheter
Bygge videre på positiv atferd Gjøre mer av det du gjør når du er god. Bygge selvbilde og selvtillit

19 Kontinuerlig forbedring
Introduksjon til KF Kartlegging av nå-situasjonen KF-team Valg av riktig oppgave Grunnleggende statistikk Trinn 1. Planlegging Trinn 2. Datainnsamling Trinn 3. Analyse av grunnårsaker Trinn 4. Forbedringstiltak Trinn 5. Gjennomføring av tiltak Trinn 6. Kontroll av resultater Trinn 7. Standardisering og sikring Trinn 8. Oppsummering og nye KF-oppgaver Denne videoen gir en kort introduksjon til kontinuerlig forbedring og følger heftet ”Kontinuerlig forbedring”.

20 Kartlegging

21 Tid Standardisering Effekt Årsaker Virkning ØTG NTG Problem Temperatur
Materialer Miljø Mamn Maskiner Metoder Problem Ideer! Virkning Mennesker Temperatur Før standard Standard ØTG NTG For å gjøre prosessen forutsigbar må vi ta tak i variablene som påvirker: Menneske:-riktig person med riktig kompetanse, Metode: -en bestemt og akseptert fremgangsmåte osv. Tid

22 Kundens stemme og prosessens stemme
Hvordan vi arbeider og bearbeider ressurser Produkt eller tjeneste Forandring av behov og forventninger. Måling av resultatet Mennesker Maskiner Materialer Metoder Miljø Prosessens stemme Kundens stemme Inputt: Tilførsler Prosess/system Leveranse Kunder/ brukere

23 Eksempel aviser Prosessens leveranse Prosessens variabler
Utkjøring av aviser I postkassa min Uskadd (aksept 2%) Oppmøte trykkeri før 04.00 Drivstoff: Minimum ¼ tank på bilen Prosessens variabler

24 Prosesskart Symra Gjester Hovmester Kelner Kjøkken Ankomst Bordsetting
Bestilling Hjemreise Betaling Bespisning Velkomst Tilvisning bord og meny Informasjon og bestilling Samvær/drikke Råvare håndtering Forbehandling råvarer Kok/stek Tilberedning Servering Gjøre opp Adjø Gjester Hovmester Kelner Kjøkken

25 Kontroll (prosessmål)
Makro- og mikronivå mikroflyt Nedbrytning Prosess- Kontroll (prosessmål) B A C D Ankomst Bordsetting Bestilling Hjemreise Betaling Bespisning Velkomst Tilvisning bord og meny Informasjon og bestilling Samvær/drikke håndtering Råvare Forbehandling råvarer Kok/stek Tilberedning Servering Gjøre opp Adjø Gjester Hovmester Servitør Kjøkken 1.

26 Flytskjema arbeidsprosess
4-Apr-17

27 Analyse av arbeidsprosess
Årsaker? Forbedringsmål 4 timer reduksjon 4-Apr-17

28 Resultatmål og prosessmål
HVA Prosessmål HVORDAN Planlegging Innkjøp diverse Kundemottak Bestilling Tilberedning Servering Betaling 1 Delikat måltid Al Dente (riktig kokt) Standard koketid/damping 2 Riktig pris 3 Presis betjening Ventetid servering Maks 25 minutter fra bestilling til servering (+ - 5) 4. Hyggelig atmosfære

29 Lappeteknikk

30 Prosessledelse 2: Kontinuerlig forbedring
Resultatmål P A S D Kvalitetsnivå S A D P Daglig drift Vedlike- hold Forbedring KF Prosjekt

31 TURMAT Tydelig - ingen spørsmål Utfordrende - tvinge frem læring
Realiserbart - ikke i strid med naturlovene Målbart - utviklingskurve Akseptert - at de som skal nå målene – virkelig vil det Tid satt - start – stopp Eksempel beskrevet i side i læreboken

32 Kontinuerlig forbedring
Introduksjon til KF Kartlegging av nå-situasjonen KF-team Valg av riktig oppgave Grunnleggende statistikk Trinn 1. Planlegging Trinn 2. Datainnsamling Trinn 3. Analyse av grunnårsaker Trinn 4. Forbedringstiltak Trinn 5. Gjennomføring av tiltak Trinn 6. Kontroll av resultater Trinn 7. Standardisering og sikring Trinn 8. Oppsummering og nye KF-oppgaver Denne videoen gir en kort introduksjon til kontinuerlig forbedring og følger heftet ”Kontinuerlig forbedring”.

33 Team

34 Forbedringspyramiden
Leder- team Oppfølging av KPI-er (3 G) Tverrfaglige KF prosjektteam Kroniske problem Kontinuerlige forbedringer Faste KF-team Kjent årsak? Hverdagsforbedringer Ja Dags/ukemøter Vi-plan 

35 Utvikling av sterke team
Individuell frihet Kollektiv disiplin mot Dialog i laget! Felles spilleregler

36 Hva er gruppeavtale? Felles standard for atferd og samspill.
Det viktigste med gruppeavtalen er at de lages av de som skal leve etter dem. Ingen kan påtvinge en gruppe eller et team bestemte regler. De fire viktigste grunnene:

37 De fire viktige grunnene
Lager kjøreregler for problemer vi vet kan oppstå. Lage regler som bidrar til at hver enkelt medlem får gjort en god jobb Lage regler for å utvikle samspillet i prosjektet og arbeidslaget Lage regler for hvordan vi retter opp uønsket oppførsel

38 Klima for gjensidig læring
Lære av hverandre: Det du er god på, kan også andre bli god på! Finne frem til best mulige løsninger og beste praksis. Bedre benytte hverandres kompetanse og erfaringer

39 Tre skjær i sjøen Disiplin, Spillerom -spillereglene for ulikheter
blir ikke fulgt Spillerom for ulikheter Kommunikasjons skjæret

40 Opplæring i metodikken

41 Kontinuerlig forbedring
Introduksjon til KF Kartlegging av nå-situasjonen KF-team Valg av riktig oppgave Grunnleggende statistikk Trinn 1. Planlegging Trinn 2. Datainnsamling Trinn 3. Analyse av grunnårsaker Trinn 4. Forbedringstiltak Trinn 5. Gjennomføring av tiltak Trinn 6. Kontroll av resultater Trinn 7. Standardisering og sikring Trinn 8. Oppsummering og nye KF-oppgaver Denne videoen gir en kort introduksjon til kontinuerlig forbedring og følger heftet ”Kontinuerlig forbedring”.

42 Valg av riktig oppgave KF-oppgave Bedriftens overlevelse
Kvalitet KF-oppgave Kostnad Viktig for kundene Bedriftens overlevelse Passe stor (liten nok) Lett å skaffe data 2 måneders prosjekt Kontrollerbar Kjøre løpet selv God signaleffekt God læring PR for KF Leveranse HMS

43 Kontinuerlig forbedring
UCL LCL 1 2 3 Problemløsning 1 2 3 4

44 Valg av KF oppgave Graf måloppnåelse Graf over måloppnåelse Mål
Resultyat Mål Resultat

45 Entydig problem Ønsket situasjon (Mål) Når skal målet være nådd?
Nå-situasjonen

46 Prioriteringsvindu Effekt Gjennomføring Stor Liten Sein/ komplisert
Rask/ Lett å gjennomføre

47 Motivasjon / begrunnelse
De viktige få HVA Forbedring HVORFOR Motivasjon / begrunnelse HVORDAN Tiltak HVOR Sted / område HVEM Ansvarlig NÅR Hyppighet / eksakt tid

48 KF-verktøy

49 KF-prosessen Avdeling eller sted Ansvarlig Aktivitet Målet med
Plan Do Study Act Aktivitet Målet med aktiviteten Metoder og verktøy som skal brukes Start/stop (Gantt) HVA HVORFOR HVORDAN HVEM HVOR NÅR 1 2 3 4 5 6 Planlegge oppgaven Samle data om nå-situasjonen Analysere grunnårsak(er) Tiltak Gjennomføring tiltakene Kontrollere resultater 7 Standardisere løsninger 8 Oppsummere lærdommer Actions Study Do PLAN 6

50 3 G Rapporten og forbedringsprosessen
Definer Mål 1 Tregenerasjonsrapport MÅL: Avdeling Beskriv problemet Ansvarlig 2 Problem: Dato: Planlagte tiltak Utført Resultat Nye tiltak Analyser og finn grunnårsakene 3 Problemer (Hva skal vi gjøre) Mål Virke-midler (Hva er utført?) (Graf som viser resultatene (Årsaker til dårlige resultater) (Tiltak for å korrigere) Hvorfor avvik? Finn korrigerende tiltak 4 Gjennomfør tiltakene som planlagt 5 Studer resultatene 6 Dokumenter og velg ny oppgave Bra resultat? Ja 7 8 Nye tiltak 5 Standardiser Ny analyse Nei Hvorfor Nådde vi ikke målet? 3 4 Beskriv nå-situasjonen


Laste ned ppt "5.3. Kontinuerlig forbedring –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google