Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetsledelse Tema: 5.3. Kontinuerlig forbedring – Introduksjon Modul 5 HiB/TQM Center Improvement-X Versjon 1 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetsledelse Tema: 5.3. Kontinuerlig forbedring – Introduksjon Modul 5 HiB/TQM Center Improvement-X Versjon 1 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetsledelse Tema: 5.3. Kontinuerlig forbedring – Introduksjon Modul 5 HiB/TQM Center Improvement-X Versjon 1 2009

2 Kontinuerlig forbedring Introduksjon Kartlegging av nå-situasjonen KF-team Valg av riktig oppgave Grunnlegende statistikk Trinn 1. Planlegging Trinn 2. Datainnsamling Trinn 3. Analyse av grunnårsaker Trinn 4. Forbedringstiltak Trinn 5. Gjennomføring av tiltak Trinn 6. Kontroll av resultater Trinn 7. Standardisering og sikring Trinn 8. Oppsummering og nye KF-oppgaver

3 Kurs og digitale ressurser Foredrag Tema: Praktiske Case Evaluering Målingsverktøy Verktøy og maler www.ompro-x.no Ressurser www.ompro-x.no Ressurser Nettbasertutviklingsstøtte Opplæring Læringsnettverk Kompetanseforsterkning Anvendelse

4 Kontinuerlig forbedring Kvalitet Kvalitet Leveranse Leveranse HMSHMSKostnad Kostnad Kvalitet Kostnad Leveranse HMS

5 Redusere tap Kontinuerlig Forbedring for å redusere tap Kontinuerlig Forbedring for å redusere tap

6 Kontinuerlig forbedring og ISO Ledelsens ansvar Ressurs- styring Analyse og kontinuerlige forbedringer Analyse og kontinuerlige forbedringer Kunde krav Kunde Kunde- tilfreds- het Kontinuerlig forbedring av systemet for kvalitetsstyring Kundens stemme Realisering Prosess Realisering Prosess Måling Leveranse

7 Kontinuerlig forbedring Introduksjon til KFIntroduksjon til KF Kartlegging av nå-situasjonen KF-team Valg av riktig oppgave Grunnleggende statistikk Trinn 1. Planlegging Trinn 2. Datainnsamling Trinn 3. Analyse av grunnårsaker Trinn 4. Forbedringstiltak Trinn 5. Gjennomføring av tiltak Trinn 6. Kontroll av resultater Trinn 7. Standardisering og sikring Trinn 8. Oppsummering og nye KF-oppgaver

8 PDSA-hjulet (PUKK) Fig 1.1.Shewhart/Demings styringssyklus Plan DoStudy Act Arbeidet utføres som planlagt Vi studerer resultatet. Vi handler ut fra hva resultatet forteller oss Vi planlegger arbeidet for å nå resultater

9 Deming`s egen tegning..

10 Abstrakt (Modeller og ideer) Problem IdeTiltak Konkret virkelighet Problem ”Brann” Tiltak: Slukking Nytt problem Vitenskapelig og uvitenskapelig

11 Abstrakt (Modeller og ideer) Problem Løsning Konkret virkelighet Hypotese Fakta

12 Proaktiv og reaktiv forbedring Føl eller an problemet Velg et område som skal forbedres Planlegg løsningen Standardiser løsning Proaktiv Reaktiv Styring Abstrakt nivå Konkret virkelighet Fakta

13 5 Trinns oppdagelsesprosess Abstrakt tenkning Konkret virkelighet 1. Oppdage og føle problemer (observasjon og intuisjon) 2. Konkretiser ved å gå ned abstraksjonsstigen Hva er fakta? 3. Lag en syntese i form av grupper 4. Lag en modell med en hypotese 5. Varsle framtida – Arbeidshypotese og problemformulering

14 Hverdagsforbedringer Dags/ukemøter Vi-plan  KF-oppgaver i faste team eller arbeidslag Tverrfaglige KF prosjekter Leder- team Lederstyrt Oppfølging av KPI-er (3 G) Kroniske problem Kontinuerlige forbedringer Kjent årsak? Forbedringspyramiden Selvstyrt Ja

15 Muligheter på alle nivåer

16 Kontinuerlig forbedring PA SD Prestasjonsnivå Resultatmål KF Prosjekt SA SD PA SD PA SD SA SD SA SD Daglig drift Vedlike- hold Vedlike- hold Vedlike- hold Forbedring

17 Etablere, vedlikeholde og forbedre Kaos! ”Shake down” Standard Forbedringer Forbedret prestasjon Mål AP DS NTG ØTG Gj.snitt Prestasjons- nivå Innføring av totalproduktivitet (Tid) Prosess uten styring Stiller krav til prosessen Snevrere avvik Etablere prosessen og styre den Prosess- forbedring ved å fjerne årsaker Forbedret prosess Vedlikehold av ny standard

18 LØFT Løsningsfokusert tilnærming: Se muligheter Bygge videre på positiv atferd Gjøre mer av det du gjør når du er god. Bygge selvbilde og selvtillit

19 Kontinuerlig forbedring Introduksjon til KF Kartlegging av nå-situasjonenKartlegging av nå-situasjonen KF-team Valg av riktig oppgave Grunnleggende statistikk Trinn 1. Planlegging Trinn 2. Datainnsamling Trinn 3. Analyse av grunnårsaker Trinn 4. Forbedringstiltak Trinn 5. Gjennomføring av tiltak Trinn 6. Kontroll av resultater Trinn 7. Standardisering og sikring Trinn 8. Oppsummering og nye KF-oppgaver

20 Kartlegging

21 Standardisering Temperatur Tid Før standard Standard ØTG NTG EffektÅrsaker Materialer Miljø Mamn Maskiner Metoder Problem Ideer! VirkningÅrsaker Materialer Miljø MenneskerMaskiner Metoder

22 Kundens stemme og prosessens stemme Hvordan vi arbeider og bearbeider ressurser Hvordan vi arbeider og bearbeider ressurser Produkt eller tjeneste Produkt Forandring av behov og forventninger. Måling av resultatet Mennesker Maskiner Materialer Metoder Miljø Prosessens stemme Kundens stemme Inputt: Tilførsler Prosess/system Leveranse Kunder/ brukere

23 Utkjøring av aviser Prosessens leveranse Eksempel aviser I postkassa 05.30 + 30 min Uskadd (aksept 2%) Oppmøte trykkeri før 04.00 Drivstoff: Minimum ¼ tank på bilen Prosessens variabler

24 Prosesskart Symra Ankomst Bordsetting Bestilling Hjemreise Betaling Bespisning Velkomst Tilvisning bord og meny Tilvisning bord og meny Informasjon og bestilling Informasjon og bestilling Samvær/drikke Råvare håndtering Forbehandling råvarer Kok/stek Tilberedning Servering Gjøre opp Adjø GjesterHovmester KelnerKjøkken

25 Makro- og mikronivå mikroflyt Nedbrytning Prosess- Kontroll (prosessmål) B A C D A B C D Ankomst Bordsetting Bestilling Hjemreise Betaling Bespisning Velkomst Tilvisning bord og meny Tilvisning bord og meny Informasjon og bestilling Informasjon og bestilling Samvær/drikke Råvare håndtering Forbehandling råvarer Kok/stek Tilberedning Servering Gjøre opp Adjø Gjeste r Hovmest er Servit ør Kjøkke n 1.

26 15-Jul-14Slide 26 Flytskjema arbeidsprosess

27 Analyse av arbeidsprosess 15-Jul-14 Slide 27 Årsaker? Forbedringsmål 4 timer reduksjon

28 Resultatmål HVA Prosessmål HVORDAN PlanleggingInnkjøp diverseKundemottakBestillingTilberedningServeringBetaling 1 Delikat måltid Al Dente (riktig kokt)Standard koketid/damping 2 Riktig pris 3 Presis betjening Ventetid serveringMaks 25 minutter fra bestilling til servering (+ - 5) 4. Hyggelig atmosfære Hyggelig atmosfære Resultatmål og prosessmål

29 Lappeteknikk

30 Prosessledelse 2: Kontinuerlig forbedring PA SD Kvalitetsnivå Resultatmål KF Prosjekt SA SD PA SD PA SD SA SD SA SD Daglig drift Vedlike- hold Vedlike- hold Vedlike- hold Forbedring

31 TURMAT Tydelig- ingen spørsmål Utfordrende- tvinge frem læring Realiserbart- ikke i strid med naturlovene Målbart- utviklingskurve Akseptert- at de som skal nå målene – virkelig vil det Tid satt- start – stopp Eksempel beskrevet i side 31- 36 i læreboken

32 Kontinuerlig forbedring Introduksjon til KF Kartlegging av nå-situasjonen KF-teamKF-team Valg av riktig oppgave Grunnleggende statistikk Trinn 1. Planlegging Trinn 2. Datainnsamling Trinn 3. Analyse av grunnårsaker Trinn 4. Forbedringstiltak Trinn 5. Gjennomføring av tiltak Trinn 6. Kontroll av resultater Trinn 7. Standardisering og sikring Trinn 8. Oppsummering og nye KF-oppgaver

33 Team

34 Hverdagsforbedringer Dags/ukemøter Vi-plan  Faste KF-team Tverrfaglige KF prosjektteam Leder- team Oppfølging av KPI-er (3 G) Kroniske problem Kontinuerlige forbedringer Kjent årsak? Forbedringspyramiden Ja

35 Individuell frihet Kollektiv disiplin mot Dialog i laget! Felles spilleregler Utvikling av sterke team

36 Hva er gruppeavtale? Felles standard for atferd og samspill. Det viktigste med gruppeavtalen er at de lages av de som skal leve etter dem. Ingen kan påtvinge en gruppe eller et team bestemte regler. De fire viktigste grunnene:

37 De fire viktige grunnene Lager kjøreregler for problemer vi vet kan oppstå.Lager kjøreregler for problemer vi vet kan oppstå. Lage regler som bidrar til at hver enkelt medlem får gjort en god jobbLage regler som bidrar til at hver enkelt medlem får gjort en god jobb Lage regler for å utvikle samspillet i prosjektet og arbeidslagetLage regler for å utvikle samspillet i prosjektet og arbeidslaget Lage regler for hvordan vi retter opp uønsket oppførselLage regler for hvordan vi retter opp uønsket oppførsel

38 Klima for gjensidig læring Lære av hverandre: Det du er god på, kan også andre bli god på! Finne frem til best mulige løsninger og beste praksis. Bedre benytte hverandres kompetanse og erfaringer

39 Tre skjær i sjøen -Kommunikasjons skjæret -Spillerom for ulikheter Disiplin, -spillereglene blir ikke fulgt

40 Opplæring i metodikken

41 Kontinuerlig forbedring Introduksjon til KF Kartlegging av nå-situasjonen KF-team Valg av riktig oppgaveValg av riktig oppgave Grunnleggende statistikk Trinn 1. Planlegging Trinn 2. Datainnsamling Trinn 3. Analyse av grunnårsaker Trinn 4. Forbedringstiltak Trinn 5. Gjennomføring av tiltak Trinn 6. Kontroll av resultater Trinn 7. Standardisering og sikring Trinn 8. Oppsummering og nye KF-oppgaver

42 Valg av riktig oppgave Kvalitet Kostnad Leveranse HMS KF-oppgave 1.Viktig for kundene  Bedriftens overlevelse 2.Passe stor (liten nok)  Lett å skaffe data  2 måneders prosjekt 3.Kontrollerbar  Kjøre løpet selv 4.God signaleffekt  God læring  PR for KF

43 Kontinuerlig forbedring Problemløsning 1 2 3 4 UCL LCL 1 23

44 Graf måloppnåelse Graf over måloppnåelse Mål Resultyat Mål Resultat Valg av KF oppgave

45 Entydig problem Ønsket situasjon (Mål) Nå-situasjonen Når skal målet være nådd?

46 Prioriteringsvindu Stor Effekt Liten Gjennomføring Sein/ komplisert Rask/ Lett å gjennomføre

47 De viktige få HVA Forbedring HVORFOR Motivasjon / begrunnelse HVORDAN Tiltak HVOR Sted / område HVEM Ansvarlig NÅR Hyppighet / eksakt tid

48 KF-verktøy

49 Actions Study Do PLANPLAN KF-prosessen Plan DoStudy Act HVAHVORFOR HVORDANHVEMHVOR NÅR 12345 6 1 Planlegge oppgaven 2 Samle data om nå-situasjonen 3 Analysere grunnårsak(er) 4 Tiltak 5 Gjennomføring tiltakene 6 Kontrollere resultater 7 Standardisere løsninger 8 Oppsummere lærdommer Aktivitet Målet med aktiviteten Metoder og verktøy som skal brukes Ansvarlig Avdeling eller sted Start/stop (Gantt)

50 3 G Rapporten og forbedringsprosessen Planlagte tiltak UtførtResultat Problemer Nye tiltak Tregenerasjonsrapport MÅL: Problem: Avdeling Ansvarlig Dato: Beskriv problemet Standardiser Dokumenter og velg ny oppgave Definer Mål 1 1 2 2 Finn korrigerende tiltak 4 4 Analyser og finn grunnårsakene 3 3 Studer resultatene 6 6 5 5 7 7 Gjennomfør tiltakene som planlagt 5 5 8 8 Hvorfor avvik? Ja Nei 3 3 Nye tiltak (Hva skal vi gjøre) Mål Virke- midler (Hva er utført?) (Graf som viser resultatene (Årsaker til dårlige resultater) (Tiltak for å korrigere) Beskriv nå- situasjonen 4 4 Bra resultat? Hvorfor Nådde vi ikke målet? Ny analyse


Laste ned ppt "Kvalitetsledelse Tema: 5.3. Kontinuerlig forbedring – Introduksjon Modul 5 HiB/TQM Center Improvement-X Versjon 1 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google