Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukertesting •Lærefil fra www.nettredaktor.nowww.nettredaktor.no •© 2004 Nina Furu.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukertesting •Lærefil fra www.nettredaktor.nowww.nettredaktor.no •© 2004 Nina Furu."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukertesting •Lærefil fra www.nettredaktor.nowww.nettredaktor.no •© 2004 Nina Furu

2 Hvorfor brukerteste? •Du er blind på eget nettsted •Brukeren handler annerledes enn du tror •Brukeren har mindre bakgrunnskunnskap enn du tror •Brukeren har alltid rett

3 Hvordan brukerteste? •Online testing (surveys) •Online testing (polls) •RL-testing, fokusgrupper •RL-testing, brukerobservasjoner •RL-testing, spørreskjema •(RL=Real Life, altså ”i virkeligheten” i stedet for ”virtuelt”)

4 Valg av testform avhenger av ditt behov •Hva trenger du å vite? •Hvordan skal du finne det ut? •Tommelfingerregel: •Bruk online testing for kvantitativ metode, RL-testing for kvalitativ metode

5 Hva trenger du å vite? •Utdype treffstatistikk? •Analysere målgruppen? •Forbedre brukervennlighet? •Øke oppslagstall? •Utvikle nye tjenester? •Kvalitetssikre? •Få tilbakemeldinger? •…

6

7 Hvordan skal du finne det ut? •Du får ikke bedre svar enn du stiller spørsmål til. •Så vær nøye med hvilke spørsmål du stiller.

8 Hvordan skal du finne det ut? •Du får ikke bedre svar enn du stiller spørsmål til. •Så vær nøye med hvilke spørsmål du stiller. •Spør deg selv: •Hva skal jeg med denne kunnskapen? •Gir dette spørsmålet meg svar jeg kan bruke? •Er dette spørsmålet utvetydig og rett på sak?)

9 Tommelfingerregler - online testing •Unngå ledende spørsmålsformuleringer (”ja” er magnetisk) •Bruk gitte svaralternativer når det er mulig - gjerne karakterskala •Inkluder ”vet ikke” options på enkeltspørsmål •Inkluder en fritekst kommentarboks nederst •Still aldri mer enn 20 spørsmål (gjerne ikke mer enn 10) •Be om demografiske data (kjønn/alder/yrke el.) •La svarer være anonym (har du premiering, så la navn/adresse være en separat innsending)

10 Tommelfingerregler - RL testing •Skap trygghet - testperson er alltid nervøs og redd for å svare feil •La aldri testpersoner observere andre testpersoner under test •Test ikke venner eller venners venner •Test ikke noen som kjenner nettstedet ditt godt •Gi så åpne oppgaver som mulig •Sitt bak ryggen på bruker når du observerer (kroppsspråket ditt gir ham/henne signaler) •Bruk eventuelt en nøytral person til å gjennomføre testen

11 Prosessen 1.Planlegging 2.Gjennomføring 3.Evaluering/analyse 4.Kontroll

12 1. Planlegging •Hva trenger vi å vite noe om? •Hvilke spørsmål skal vi stille for å få svar vi kan bruke? •Hvordan skal vi skaffe testpersoner? •Hvem skal ha ansvar for gjennomføring? •Hvem skal ha ansvar for analyse og oppfølging? •Ved RL brukerobservasjon/fokusgrupper: Hvordan skal observasjonene nedtegnes mens testen foregår?

13 2. Gjennomføring – online testing •Finne teknisk løsning •Legge inn spørsmål og svaralternativer •Gjennomteste egen test •Legge ut link til testen (evt i pop-up eller på mail) •Stoppe etter tilstrekkelig antall respondenter

14 2. Gjennomføring – RL test (brukerobservasjon) •Finne et egnet lokale (gjerne med maskin til tester og/eller maskin m/prosjektor) •Be inn testpersoner med tilstrekkelig tid mellom hver (min 1 time) •Observere og notere •Etternotere straks testperson er gått og før neste kommer •Legg notater vekk slik at nestemann ikke ser dem •Behandle testpersonene så likt som mulig

15 3. Evaluering og analyse •Følg med på survey og poll-tall online •Gjennomgå alle RL-notater og oppsummer •Diskuter resultatene med kolleger og trekk slutninger sammen •Diskuter konsekvensene: ”Hvis nå ingen liker denne seksjonen, hva betyr det at vi må gjøre?” (NB! GIGO vises her – jo bedre spørsmål du har stilt, jo klarere føringer får du nå.) •Lag en oppsummerende rapport m/tiltaksanbefalinger •Gjennomfør tiltakene!!

16 4. Kontroll •Gjør en tilsvarende test en stund etter at tiltak som skal forbedre situasjonen er gjennomført, og mål forbedringene! •Hvis det er forbedringer, kan du demonstrere at tiltaket virker! •Hvis det ikke er noen forbedringer, er det svikt i resonnementet et sted (feil spørsmål, feil slutninger, feil tiltak). Finn i så fall feilen og prøv igjen. •Test, test, test hele tiden, og du blir alltid bedre!

17 Konklusjoner •Du må alltid brukerteste! •Bruk en kombinasjon av online testing og RL-testing •Bruk en ekstern konsulent hvis du er i tvil. For eksempel kan jeg hjelpe deg – send meg i så fall en e-post.e-post


Laste ned ppt "Brukertesting •Lærefil fra www.nettredaktor.nowww.nettredaktor.no •© 2004 Nina Furu."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google