Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sivilingeniør Arild Moen, daglig leder GVD Juleseminar 2012, Nytt siden sist.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sivilingeniør Arild Moen, daglig leder GVD Juleseminar 2012, Nytt siden sist."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sivilingeniør Arild Moen, daglig leder GVD Juleseminar 2012, Nytt siden sist

2 Program 6. desember 2012

3 GVD - Samarbeidsprosjekt om vann og avløp • Hurum kommune • Røyken kommune • Lier kommune • Drammen kommune • Sande kommune • Svelvik kommune • Nedre Eiker kommune • Øvre Eiker kommune • Modum kommune • Glitrevannverket

4 Igangværende GVD-program: • Prosjekter:  Rekruttering, u-skoler og HiBu  Felles beredskap og lagerhold  Vann på avveie – avløpsstrategi  Kartverk, GIS  Industripåslipp • Nettverk:  Drift avløpsanlegg  Avtalevilkår og gebyrregulativ  Husvannmålere  VA-norm  Kompetanseutvikling/fagtreff • Driftsprosjekt:  Informasjon  Lekkasjekontroll • Nye sonevannmålere • Aktivt lekkasjesøk • Status for vannforbruk og lekkasjer  Vassdragsteknisk ansvarlig - VTA  Felles innkjøp

5 Økt GVD-fokus på avløp Jfr. Vannbalansen:

6 Avløpsstrategi er under utredning Hva er kommunenes oppgaver og hva bør GVD løse i prosjektfelleskap? Eksempler: 1.Kunnskap og kompetanse  (undersøkelser nett, analyser xist. nett, dimensjoneringsgrunnlag, værstasjoner, resipientkunnskap, regelverk, fagseminar.) 2.Tette sanere og rehabilitere avløpsnettet  ( fornyelse, rehabilitering, styring av nett) 3.Tiltak mot stormflo og flom  (avtalevilkår, norm, flomtiltak) 4.Andre avløpsrelaterte tiltak  (avtalevilkår, norm, utvidelser nett, påslipp, overvann)

7 Frida august 2012 • Meteorologisk institutts ekstremvarsel omfattet ikke Buskerud? • Hva kan vi og bør vi beskytte oss mot? • Varsling tar tid – (MI < NVE < Fy. mann < kommune < vakta) Temadag overvann og ekstremvær ØBJ: 50-års flom i NEK annethvert år? Siden 1987: Ellen, Dagmar, Berit, Frida

8 VTA • Rolle for VTA drøftet i Programstyret – Bl.a. stilt spørsmål ved om VTA’s rolle er godt nok kjent i den enkelte kommunes organisasjon • Etablert nytt avløp Eikdammen, Riving dam Høgfoss, Rehabilitering av dam Glitre, Årbogen og Solbergvann.

9 Slam • Nytt biogassanlegg basert på slam fra GVD’s renseanlegg ble offisielt åpnet på Lindum 4. september 2012 • Alle kommuner vil ha god nytte av den valgte løsningen, den er miljømessig god. • En befaring til anlegget anbefales.

10 VA GIS • GIS – norm for VA – Felles norm vedtatt av Programstyret • Organisering av VA-GIS – Felles prosjekt: vurdering av potensialet for at GVD bidrar til å nå målene i VA-GIS normen Litt å holde orden på!

11 VA-studiet ved HiBu • Endret opptak og studieopplegg fra høst 2012 – Opptak fra videregående skole til 3-årig bachelor utdanning, (ingeniør) maskinlinjen ved HiBu. Opptak 70 studenter høsten 2012. – Opptak med fagbrev til teknisk fagskole, Y-veien, og så kan man fortsette på bachelor-utdanningen • Første kull VA-Y-veien vil være ferdig 2013. • Fra 2014: GVD vil bidra til å tilby VA-fag som valgfag på ordinær maskinlinje, siste år.

12 Dørsalg av vannrensere • Selskapet iVann LTD har i et par års tid drevet dørsalg av vannrensere til å montere på vannarmaturet i kjøkkenet. • Fulgt opp i felleskap av Norsk Vann og GVD • Forbrukerrådet har tatt saken og pålagt iVann å endre sin markedsføring, bindingstid og påstander.

13 Siv.ing. Arild MoenUMB 18. januar 201113 Husk World Cup 13. mars Planlegging….

14 Tilsynet for små avløpsanlegg - tusenvis av anlegg trenger oppgradering eller tilknytning - har bransjen kunnskap og kapasitet? Spørsmål stilt av Nina Alstad Rukke, Tilsynet, under dialogmøte med rørleggere, konsulenter og entreprenører 7. november 2012 Haugestad i Lier

15 15 Forvaltningsplanen for Vest-Viken handler om å bevare og forbedre vannmiljøet. • Vannregion Vest-Viken omfatter Buskerud, Vestfold, store deler av Telemark, Oppland og noe av Hordaland. I første planperiode var vannområdene Hadeland, Lierelva, Numedalslågen, Børsesjø og Tokke-Vinje med. • Vesentlige vannforvaltningsspørsmål på høring i høst. • Uttalelse fra Norsk Vann: ”Det vesentligste vannforvaltningsspørsmålet er finansieringen.” • Norsk vann: «Tiltak innen avløpssektoren med lav kostnadseffektivitet kan ikke pålegges med mindre tiltak med høyere kostnadseffektivitet i andre sektorer allerede er gjennomført, men ikke vist seg tilstrekkelige!»

16 Oppsummering • Vi har godt vann i dag, men: • Vi får stadig flere utfordringer i arbeidet med å sikre en god og sikker vannforsyning og avløpshåndtering • GVD arbeider med fellesprosjekt som hittil ikke har vært godt dekket av den enkelte kommune. GVD bidrar til å løse utfordringene. Takk for oppmerksomheten – Spørsmål?


Laste ned ppt "Sivilingeniør Arild Moen, daglig leder GVD Juleseminar 2012, Nytt siden sist."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google