Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Programstyret Utviklingsprosjekter Nettverk Lekkasjesøk mm VTA - Oljeholdig avløp/industripåslipp - Kontroll og tilsyn – rørleggerarbeider - Værstasjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Programstyret Utviklingsprosjekter Nettverk Lekkasjesøk mm VTA - Oljeholdig avløp/industripåslipp - Kontroll og tilsyn – rørleggerarbeider - Værstasjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Programstyret Utviklingsprosjekter Nettverk Lekkasjesøk mm VTA - Oljeholdig avløp/industripåslipp - Kontroll og tilsyn – rørleggerarbeider - Værstasjoner - Sikkerhet/beredskap, brannslukking - Nødvann - Avløpsstrategi - Spredt bosetting - utvide VA-området - Lekkasjesøk, soneovervåking, nøkkeltall - GIS VA (norm, kvalitet, signalkabler, software) - Felles Gemini - Modellering vannett - Vannledn. - sanering/fornyelsesplan - Avløpsledn. - sanering/fornyelsesplan - Husvannmålere - Felles anskaffelser varer/tjenester - Regelverk og avtalevilkår - Abonnenter og forvaltning - Drift avløpsanlegg - Felles internettbasert VA-norm - Slambehandling/-disponering - Vannkvalitet - HiBu/rekruttering Sekretariat - Informasjon/identitet - Kompetanseutvikling - Sekr. programstyret - Økonomi/admin./IKT Organisasjonsplan GVD

2 Programstyret Utviklingsprosjekter Nettverk Lekkasjesøk mm VTA - Oljeholdig avløp/industripåslipp - Kontroll og tilsyn – rørleggerarbeider - Værstasjoner - Sikkerhet/beredskap, brannslukking - Nødvann - Avløpsstrategi - Spredt bosetting - utvide VA-området - Lekkasjesøk, soneovervåking, nøkkeltall - GIS VA (norm, kvalitet, signalkabler, software) - Felles Gemini - Modellering vannett - Vannledn. - sanering/fornyelsesplan - Avløpsledn. - sanering/fornyelsesplan - Husvannmålere - Felles anskaffelser varer/tjenester - Regelverk og avtalevilkår - Abonnenter og forvaltning - Drift avløpsanlegg - Felles internettbasert VA-norm - Slambehandling/-disponering - Vannkvalitet - HiBu/rekruttering Sekretariat - Informasjon/identitet - Kompetanseutvikling - Sekr. programstyret - Økonomi/admin./IKT Ny organisasjonsplan GVD 21.1.13 Styreansvarlig Fagansvarlig

3 Rep.skap – 4 eiere/styre Vannverkssjef Adm./regnskap FDV Anlegg Plan/utv. IKT Programstyre (10 parter) Daglig leder/ prosjektsjef Prosjekter/nettverk GlitrevannverketGVD-programmet Lekkasje GIS Dam- sikkerhet Rep.skap/ styre (1) Kommunestyre /rådmenn (9) Levering av tjenester • Ledelse (arbeidsgiver mm) • Fag – lekkasje/GIS og damsikkerhet mm. • Lokaler • Adm./regnskap

4 Arbeidsgruppe/nettverkStyreansvarlig Felles avløps-strategiTruls Bølgen Sikkerhet og beredskapLive Johannessen NødvannLive Johannessen Spredt bebyggelse, utv. VA, MyndighetsutøvelseSvein J. Pettersen Påslipp avløpVidar Gustavsen Rekruttering, HiBuArild Eek Rekruttering, genereltVegard Knutsen VærstasjonerArild Moen Husvann-målereArild Moen Kunder, abonnenter, avtalevilkår, gebyr.Ulf Kareliussen Drift avløps-anleggHans-Tore Kleivstaul VA-NormSvein J. Pettersen Slam-behandling Lekkasje-kontrollArild Eek Aktivt lekkasjesøkArild Eek GIS og modelleringArild Eek Informasjon generelt(Arild Eek) Felles Innkjøp og anskaffelserHarald Silseth ResipientovervåkingVegard Knutsen


Laste ned ppt "Programstyret Utviklingsprosjekter Nettverk Lekkasjesøk mm VTA - Oljeholdig avløp/industripåslipp - Kontroll og tilsyn – rørleggerarbeider - Værstasjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google