Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demens en utfordring for primærhelsetjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demens en utfordring for primærhelsetjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Demens en utfordring for primærhelsetjenesten
Knut Engedal Ullevål universitetssykehus

2 Auguste D

3 Frankfurt am Main 29 November 1901
”Hva heter De” ”Auguste” ”Når er De født” ”Attenhundreog…” ”I hvilket år er De født?” ”I år, nei i fjor” ”Hva heter Deres ektefelle?” ”Min ektefelle er ikke hjemme” ”Deres ektefelle?” ”Jaså, min ektefelle..” ”Er De gift?” ”Ja, selvfølgelig. Jeg har en datter som bor i Berlin. Hun er 52 år” ”Hvor gammel er De?” ”56” Og da skal Deres datter være 52?” ”53, nei 54”

4 Demens i følge ICD-10 Svekket hukommelse, i sær for nyere data
Svikt av minst en annen kognitiv funksjon Den kognitive svikten må influere på evnen til å fungerer i dagliglivet Sviktende kontroll av atferd, emosjoner eller motivasjon Klar bevissthet Symptomene må ha vart i minst 6 måneder

5 Forekomst av demens i Norge 2005
Prevalens (totale antall) Insidens (antall nye per år) /år 65 år+ > 97% AD+VaD+LBD % Hjemme : Instit. 60:40 I sykehjem % Kostnader > 15 milliarder/år

6 Aldring og demens Prevalens 65-69 år 0.9 % 70-74 år 2.1 %
Ott 1995 Insidens 65 år per 1000 personår 85 år per 1000 personår Launer 1998

7 Sykdommer som fører til demens
Degenerative hjernesykdommer Alzheimers sykdom Frontotemporal degenerasjon Demens med Lewylegemer Parkinson + Andre nevrologiske sykdommer Cerebrovaskulær sykdom Strategiske eller multiple infarkter Småkar sykdom med lakunære infarkter Hypoksemi ”Sekundær demens” NPH, infeksjoner, alkohol (vit B1), romoppfyllende prosesser i hjernen (tumor, subduralt hematom)

8

9 Utfordring 1. Får norske pasienter med demens en demensdiagnose?
1/3 av pasienter med demens, nylig innflyttet i sykehjem har ingen demensdiagnose Ruths og Nygaard. Scand Prim Health Care, 2003 53 % av 406 hjemmesykepleiepasienter med demens har en demensdiagnose Lystrup et al. Tidsskr Nor Lægeforen, 2006 55 % av 1165 sykehjemspasienter har en demens- diagnose. Ifølge CDR vurdering hadde 80,5 % demens Selbæk et al. Poster 18NKG, 2006

10 Utredning og behandling
Ved mistanke om demens Ved utfordrende atferd Av samtykkekompetanse

11 Prevalens av potensiell reversibel kognitiv svikt
Det fins ingen representative undersøkelser. De som fins er fra sykehusbaserte populasjoner, dvs. pasienter henvist til spesialisthelsetjenesten, og oftest er prevalens av potensielt reversible tilstander angitt (inkl depresjon) Clarfield et al , 1988 (meta-analyse, N= 28899) 13,2 % Weyting et al (review av12 studier, N=1551) 15,2 % Nitrini et al, (n= 100) ,0 % Walstra et al, (n= 170) 18,2 % Hoegh et al, (n= 400) 12,0 %

12 Sykdommer som kan forårsake kognitiv svikt eller forverre en demenstilstand
Romoppfyllende prosesser i hjernen Depresjon Legemiddelindusert kognitiv svikt (legemidler med antikolinerg effekt i CNS) Hypotyreose ? Vitamin B12 mangel ? Knopman et al. Diagnosis of dementia - an evidenced-based review. Neurology 2001; 56:

13 Potensiell reversibel demens
Clarfield Weyting Hoegh NPH 0,4 % 1,0 % 4,8 % Tumor/blødning 0,4 % 1,4 % 0,6 % Hypothyreose 0,7 % 0,7 % Vit. B12 mangel ,3 % Folate mangel Depresjon 4,5 % 3,0 % 8,5 % Legemidler 1,5 % 2,0 %

14 Medisiner og kognitiv svikt
Typiske antikolinerge risikomedisiner: Trisykliske antidepressiva Midler mot urgeinkontinens (Detrusitol, Cetiprin) Antikolinerge antiparkinsonmidler Høydosenevroleptika Andre Opiater Benzodiazepiner -

15 Hypotyreose og demens Hypotyreose kan føre til kognitiv svikt og psykiatriske symptomer. Behandling kan bedre symptomer, men det gjelder ikke hos alle. Det finnes ingen RCT Wahlund LO,Basun H, Waldemar G. Evidence-based dementia practice. Blackwell: Oxford 2002, p

16 Demens og høyt homocystein, lavt vitamin B12 eller lavt folinsyre
Høy homocystein er risikofaktorer for MCI og AD Det er tvilsomt om lavt Vitamin B12 eller høy folinsyre er risikofaktor for MCI eller AD Det finnes to DB RCT med vitamin B12 og folinsyre. Ingen effekt på kognisjon, men blodverdier av homocystein, folsyre og B12 normaliseres www. SBU, 2006

17

18

19

20 MMS normalverdi > 24-27 ? Resultatet er avhengig av
Pasientens dagsform Intervjuers erfaring Syn og hørsel Alder Utdanningsnivå

21 Klokketest Her har pasienten begynt med tallet 1 høyst opp på klokka, og så har han rotert papiret mens han skriver, dermed ødelegger han den spatiale organisasjonen og klokka blir meningsløs. Typisk Alzheimerklokke.

22 Pleierevaluering i sykehjem
Clinical Dementia Rating Scale (Klinisk Demensvurdering, KDV) OBS-Demens

23 Hippokampus atrofi Coronal, T1W image

24 Dementia with Lewy Bodies
AD DLB

25 Typiske morfologiske forandringer på MRI
AD VaD FTLD


Laste ned ppt "Demens en utfordring for primærhelsetjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google