Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medisinering – til hjelp for hvem?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medisinering – til hjelp for hvem?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Medisinering – til hjelp for hvem?
Geir Selbæk (PhD) Psykiater Alderspsykiatrisk kompetansesenter SIHF / Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

2 De fleste bruker psykofarmaka

3 Andel brukere av psykofarmaka i sykehjem verden over (%)
Antipsyk Antidepr Anxiolyt Sverige 73 16 33 32 Holmquist 2003 Finland 80 43 45 26 Hosia-Randell 2005 Danmark 56 21 24 38 Sørensen 2001 Nederland 74 35 17 28 van Dijk 2000 Australia 47 4 Snowden 2006 Sveits 78 36 551 Gobert 2005 Canada 67 18 431 1 både sedativa og anxiolytika

4 Andel brukere av psykofarmaka i norske sykehjem
Antipsyk Antidepr Anxiolyt 1985 52 32 12 11 Nygaard 2004 1997 59 23 31 15 Ruths 2001 2004 73 24 38 Selbæk 2007

5 Virker psykofarmaka ? Antipsykotika Antidepressiva Anxiolytika
Antiepileptika Antidemens legemidler

6 Bruk av psykofarmaka blant sykehjemspasienter med demens (%) (n=633)
Prevalens baseline Prevalens follow-up Vedvarende1 Insidens2 Antipsykotika 25.9 26.5 75.0 9.6 Antidepressiva 41.1 37.8 79.2 8.8 Anxiolytika 22.9 22.6 71.0 8.2 Psykofarmaka 71.6 88.4 20.9 1 Andel av pasientene som hadde symptomet ved baseline 2 Andel av pasientene som brukte medikamentet ved baseline Selbaek et al. Am J Ger Psychiatry

7 NPI symptom skåre hos brukere og ikke-brukere av psykofarmaka og endring etter 12 måneder hos demenspasienter med klinisk signifikante psykose DDD Mean (SD) Baseline Endring etter 12 mnd p-verdi* Antipsykotika Bruker (n=45) 0.29 (0.3) 10.6 (5.8) - 2.9 (7.6) Ikke-bruker (n=80) 9.4 (4.9) - 4.4 (6.6) 0.272 Antidepressiva Bruker (n=57) 0.94 (0.5) 10.8 (6.0) - 4.5 (8.1) Ikke-bruker (n=82) 9.7 (5.0) - 3.9 (5.6) 0.592 * Independent samples t-test ** Definert døgndose (WHO) Selbaek et al. Am J Ger Psychiatry

8 NPI symptom skåre hos brukere og ikke-brukere av psykofarmaka og endring etter 12 måneder hos demenspasienter med klinisk signifikant agitasjon DDD** Mean (SD) Baseline Endring etter 12 mnd p-verdi* Antipsykotika Bruker (n=65) 0.35 (0.4) 9.6 (5.3) - 2.2 (6.7) Ikke-bruker (n=113) 9.6 (4.9) - 3.8 (7.0) 0.116 Antidepressiva Bruker (n=74) 0.98 (0.4) 10.2 (4.9) - 3.4 (7.6) Ikke-bruker (n=122) 9.3 (4.9) - 3.4 (6.4) 0.991 * Independent samples t-test ** Definert døgndose (WHO) Selbaek et al. Am J Ger Psychiatry

9 NPI symptom skåre hos brukere og ikke-brukere av psykofarmaka og endring etter 12 måneder hos demenspasienter med klinisk signifikant depresjon DDD** Mean (SD) Baseline Endring etter 12 mnd p-verdi* Antipsykotika Bruker (n=26) 0.33 (0.3) 7.4 (2.8) - 2.9 (7.6) Ikke-bruker (n=71) 7.1 (2.6) - 4.4 (6.6) 0.272 Antidepressiva Bruker (n=71) 1.00 (0.5) 7.3 (2.7) - 3.3 (3.7) Ikke-bruker (n=34) 6.4 (2.4) - 4.7 (2.2) 0.017 * Independent samples t-test ** Definert døgndose (WHO) Selbaek et al. Am J Ger Psychiatry

10 Til hjelp for hvem ? Fire perspektiver

11 Legen Legen er travel. Lite motivert. Har lite kunnskap.

12 Legen Viktigste kommunikasjons-redskap
Legen er travel. Lite motivert. Har lite kunnskap.

13 Sykepleieren Det er omsorgspersonale som bestemmer medisineringen

14 Sykepleieren Konkret løsning på forvirrende situasjon
Det er omsorgspersonale som bestemmer medisineringen

15 Pårørende Informasjon – få dem med på ditt lag

16 Pårørende Krisehjelp – hør meg! Informasjon – få dem med på ditt lag

17 Pasient Hvordan vet vi hva pasienten har nytte av?

18 Pasient Møte behov, fremme velvære, dempe ubehag
Hvordan vet vi hva pasienten har nytte av?


Laste ned ppt "Medisinering – til hjelp for hvem?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google