Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse 1 Et oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet Gjennomført av Epidemiologisk forskning, SINTEF Helse, i samarbeid med Studenthelsetjenesten i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse 1 Et oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet Gjennomført av Epidemiologisk forskning, SINTEF Helse, i samarbeid med Studenthelsetjenesten i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse 1 Et oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet Gjennomført av Epidemiologisk forskning, SINTEF Helse, i samarbeid med Studenthelsetjenesten i Oslo og Studenthelsetjenesten i Trondheim Menn og klamydia Risikofaktorer, behandling og smitteoppsporing

2 Helse 2 Bakgrunn Prøvetaking for klamydia i Norge (Sør-Trøndelag) Forekomst av klamydia i Norge (Sør-Trøndelag) Materialer og metode Resultater Forekomst og risikofaktorer Behandling Smittesporing Kontrollkonsultasjon Oppsummering Disposisjon

3 Helse 3 Bakgrunn

4 Helse 4 Kilde: Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) 1991: 2005: 340 500273 741 Prøvetaking - Norge Antall prøver 1986-2005

5 Helse 5 Sør-Trøndelag St. Olavs hospital Eneste laboratorium for klamydiapåvisning i Sør- Trøndelag 20 000 prøver årlig Alle data lagret elektronisk fra 1991 Klamydiadatabasen Person som enhet for analysene Analyse av  prøvetaking  forekomst av klamydia Kan kobles til andre datakilder (fødselsnummer)

6 Helse 6 Prøvetaking Sør-Trøndelag Per 100 kvinner Per 100 menn Bakken IJ, Nordbø SA, Skjeldestad FE. Tidsskr Nor Lægeforen; 125: 1631-3. Bakken IJ, Nordbø SA, Skjeldestad FE. Tidsskr Nor Lægeforen; 125: 1634-6.

7 Helse 7 Andel med minst én prøve Sør-Trøndelag Bakken IJ, Nordbø SA, Skjeldestad FE. Sex Transm Dis 2006;33:26-30 % Kvinner og menn født 1976-79

8 Helse 8 Klamydiaprøver St. Olav 2000-2006 Gjengitt med tillatelse fra Svein Arne Nordbø

9 Helse 9 Chlamydiaprøver St. Olav 2000-2006 Gjengitt med tillatelse fra Svein Arne Nordbø

10 Helse 10 Positive klamydiaprøver i Norge 1986-2005 12 662 2005: 19 973 positive prøver Kilde: www.fhi.no

11 Helse 11 Prevalens (%) ved første prøve Sør-Trøndelag 1990-2003 Bakken IJ, Nordbø SA, Skjeldestad FE. Sex Transm Dis 2006;33:26-30

12 Helse 12 Målgruppe:Menn 18-30 år, Trondheim og Oslo Periode: April-oktober 2005 Rekruttering:Studenthelsetjenestene Ute på stand Innsamlet materiale:Informert samtykke Spørreskjema Urinprøve Materialer og metode Bilder: Universitetsavisa/Adresseavisa

13 Helse 13 Oppfølging Seksuelt aktive menn rekruttert til studien CT positiv Behandling Kontroll CT negativ Intervju om tidligere partnere Intervju om partnerkontakt Ingen oppfølging

14 Helse 14 Resultater

15 Helse 15 Studiepopulasjonen Utfylt skjema + urinprøve:N=1065 Debutert seksuelt:N=1032 Gjennomsnittsalder: 23,6 år (SD 2,5 år) Andel studenter: 89 %

16 Helse 16 Studiepopulasjonen Gjennomsnittlig debutalder: 17,5 år (SD 2,2) Median totalantall partnere: 7 Andel med homoseksuell erfaring:4,4 % (45:1032) Alltid kondom: 6,5 % Kondom siste samleie: 24 %

17 Helse 17 81 positive prøver  Prevalens 7,8 %

18 Helse 18 Klamydia og demografi Rekrutteringssted (p<0,005)Klamydia positiv (%) Oslo, stand5,2 Oslo, lege7,9 Trondheim, stand6,2 Trondheim, lege13,1 Sivilstand (p=0,02) Gift/samboer2,0 Fast partner8,1 Enslig9,2 Alder (p=0,046) 18-205,3 21-259,0 26-305,1

19 Helse 19 Seksuell debutalder (p=0,055) Klamydia positiv (%) <17 år10,1 ≥17 år6,2 Antall partnere totalt (p<0,0005 ) 1-43,4 5-97,5 ≥1011,9 Antall partnere siste 6 måneder (p=0,001) 01,0 16,2 28,6 ≥312,6 Kondom siste samleie (p=0,007) Ja3,7 Nei9,2 Symptomer siste 30 dager (p<0,0005) Ja 16,4 Nei5,5 Klamydia og seksualvaner

20 Helse 20 Rekrutteringssted Sivilstand Alder Seksuell debutalder Antall partnere totalt Antall partnere siste 6 måneder Kondom siste samleie Symptomer siste 30 dager ”Symptomer” ”Enkeltsymptomer” Multivariabel analyse Risikofaktorer Antall partnere totalt Kondom siste samleie Symptomer siste 30 dager Utflod urinrøret Svie ved vannlatingen

21 Helse 21 Risikofaktorer Svie ved vannlatingenOdds ratio (95% CI) Nei1 Ja5,7 (3.0-10,4) Utflod fra urinrøret Nei1 Ja2,5 (1,1-5,9) Antall partnere totalt 1-41 5-92,4 (1,2-5,1) ≥103,8 (2,0-7,5) Kondom siste samleie Nei1 Ja0,4 (0,2-0,8)

22 Helse 22 Symptomer CT positive menn: 54 % (43:81) oppga ingen symptomer CT negative menn: 20 % (190:951) oppga symptomer CT positiveCT negative (%) (%) Irritasjon på tuppen av penis 19 7 Svie ved vannlatingen 34 6 Smerter ved vannlatingen 10 2 Etterdrypp ved vannlatingen 16 9 Utflod fra urinrøret 16 2 Hevelse i pungen 4 2 Støtvise smerter i pungen 1 4 Smerter over dagen i pungen - 1 Behandlet for urinveisinfeksjon - 0,4

23 Helse 23 Behandlingskonsultasjonen CT positive n = 81 Videre i studien n = 79 Behandlet n = 71 Intervjuet n = 65 Behandlet utenfor studien n = 2 Ikke behandlet n = 8 Ikke intervjuet n = 6

24 Helse 24 Behandlingskonsultasjonen N=65 CT positive menn med skjema om smittesporing Oppgav totalt 165 partnere, og at 100 av disse kom til å bli informert (61 %)

25 Helse 25 Kontrollkonsultasjonen Behandlet i studien n = 71 Møtte til kontroll n = 40 Intervjuet om partnerkontakt n = 35 Møtte ikke til kontroll n = 31 Ikke intervjuet n = 5 Fire positive kontrollprøver

26 Helse 26 Behandlingskonsultasjonen N=35 CT positive menn med skjema for kontrollkonsultasjonen Oppgav totalt 95 partnere, og at 63 av disse var blitt informert (68 %)

27 Helse 27 Oppsummering Prevalens: 7,8 % Risikofaktorer: Mange partnere Manglende kondombruk Symptomer siste 30 dager Svie ved vannlatingen Utflod fra urinrøret Omtrent 60-70 % av seksualpartnerne informert Under halvparten møtte til kontrollkonsultasjon Fire av 40 positiv ved kontroll

28 Helse 28 Litteratur Bakken IJ, Skjeldestad FE: Chlamydia trachomatis blant mannlige studenter i Trondheim og Oslo – forekomst og smittesporing STF78 A06013 Bakken IJ, Skjeldestad FE, Halvorsen TF, Thomassen T, Størvold G, Nordbø SA: Chlamydia trachomatis among Young Norwegian Men: Sexual Behavior and Genitourinary Symptoms Sexually Transmitted Diseases, in press 2006 Bakken IJ, Nordbø SA, Skjeldestad FE: Chlamydia trachomatis Testing Patterns and Prevalence of Genital Chlamydial Infection Among Young Men and Women in Central Norway 1990–2003: A Population-Based Registry Study Sexually Transmitted Diseases, January 2006

29 Helse 29 Takk til Praktisk gjennomføring var avhengig av: Tori F Halvorsen og Merete Grelland (Studenthelsetjenesten i Oslo) Jorid Figenschou og Anne Grethe Næss (Studenthelsetjenesten i Trondheim) Torbjørn Øvreness og Trine Sørgård (SINTEF Helse, Trondheim)


Laste ned ppt "Helse 1 Et oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet Gjennomført av Epidemiologisk forskning, SINTEF Helse, i samarbeid med Studenthelsetjenesten i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google