Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Menn og klamydia Risikofaktorer, behandling og smitteoppsporing

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Menn og klamydia Risikofaktorer, behandling og smitteoppsporing"— Utskrift av presentasjonen:

1 Menn og klamydia Risikofaktorer, behandling og smitteoppsporing
Et oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet Gjennomført av Epidemiologisk forskning, SINTEF Helse, i samarbeid med Studenthelsetjenesten i Oslo og Studenthelsetjenesten i Trondheim

2 Disposisjon Bakgrunn Materialer og metode Resultater Oppsummering
Prøvetaking for klamydia i Norge (Sør-Trøndelag) Forekomst av klamydia i Norge (Sør-Trøndelag) Materialer og metode Resultater Forekomst og risikofaktorer Behandling Smittesporing Kontrollkonsultasjon Oppsummering

3 Bakgrunn

4 Prøvetaking - Norge Antall prøver 1986-2005 1991: 2005:
1991: : Antall prøver Kilde: Folkehelseinstituttet (

5 Sør-Trøndelag St. Olavs hospital Klamydiadatabasen
Eneste laboratorium for klamydiapåvisning i Sør-Trøndelag prøver årlig Alle data lagret elektronisk fra 1991 Klamydiadatabasen Person som enhet for analysene Analyse av  prøvetaking  forekomst av klamydia Kan kobles til andre datakilder (fødselsnummer)

6 Prøvetaking Sør-Trøndelag
Per 100 menn Per 100 kvinner Bakken IJ, Nordbø SA, Skjeldestad FE. Tidsskr Nor Lægeforen; 125: Bakken IJ, Nordbø SA, Skjeldestad FE. Tidsskr Nor Lægeforen; 125:

7 Andel med minst én prøve Sør-Trøndelag
% Kvinner og menn født Bakken IJ, Nordbø SA, Skjeldestad FE. Sex Transm Dis 2006;33:26-30

8 Klamydiaprøver St. Olav 2000-2006
Gjengitt med tillatelse fra Svein Arne Nordbø

9 Chlamydiaprøver St. Olav 2000-2006
Gjengitt med tillatelse fra Svein Arne Nordbø

10 Positive klamydiaprøver i Norge 1986-2005
2005: positive prøver 12 662 Kilde:

11 Prevalens (%) ved første prøve Sør-Trøndelag 1990-2003
Bakken IJ, Nordbø SA, Skjeldestad FE. Sex Transm Dis 2006;33:26-30

12 Materialer og metode Målgruppe: Menn 18-30 år, Trondheim og Oslo
Periode: April-oktober 2005 Rekruttering: Studenthelsetjenestene Ute på stand Innsamlet materiale: Informert samtykke Spørreskjema Urinprøve Bilder: Universitetsavisa/Adresseavisa

13 Oppfølging Ingen oppfølging Intervju om tidligere partnere
Seksuelt aktive menn rekruttert til studien CT positiv CT negativ Ingen oppfølging Behandling Intervju om tidligere partnere Kontroll Intervju om partnerkontakt

14 Resultater

15 Studiepopulasjonen Utfylt skjema + urinprøve: N=1065
Debutert seksuelt: N=1032 Gjennomsnittsalder: 23,6 år (SD 2,5 år) Andel studenter: %

16 Studiepopulasjonen Gjennomsnittlig debutalder: 17,5 år (SD 2,2)
Median totalantall partnere: 7 Andel med homoseksuell erfaring: 4,4 % (45:1032) Alltid kondom: 6,5 % Kondom siste samleie: %

17 81 positive prøver  Prevalens 7,8 %

18 Klamydia og demografi Rekrutteringssted (p<0,005) Klamydia positiv (%) Oslo, stand 5,2 Oslo, lege 7,9 Trondheim, stand 6,2 Trondheim, lege 13,1 Sivilstand (p=0,02) Gift/samboer 2,0 Fast partner 8,1 Enslig 9,2 Alder (p=0,046) ,3 ,0 ,1

19 Klamydia og seksualvaner
Seksuell debutalder (p=0,055) Klamydia positiv (%) <17 år 10,1 ≥17 år 6,2 Antall partnere totalt (p<0,0005 ) ,4 ,5 ≥ ,9 Antall partnere siste 6 måneder (p=0,001) 0 1,0 1 6,2 2 8,6 ≥ ,6 Kondom siste samleie (p=0,007) Ja 3,7 Nei 9,2 Symptomer siste 30 dager (p<0,0005) Ja ,4 Nei 5,5

20 Risikofaktorer Multivariabel analyse Antall partnere totalt
Rekrutteringssted Sivilstand Alder Seksuell debutalder Antall partnere totalt Antall partnere siste 6 måneder Kondom siste samleie Symptomer siste 30 dager ”Symptomer” ”Enkeltsymptomer” Multivariabel analyse Antall partnere totalt Kondom siste samleie Symptomer siste 30 dager Utflod urinrøret Svie ved vannlatingen

21 Risikofaktorer Svie ved vannlatingen Odds ratio (95% CI) Nei 1
Ja 5,7 (3.0-10,4) Utflod fra urinrøret Ja 2,5 (1,1-5,9) Antall partnere totalt ,4 (1,2-5,1) ≥10 3,8 (2,0-7,5) Kondom siste samleie Ja 0,4 (0,2-0,8)

22 Symptomer CT positive menn: 54 % (43:81) oppga ingen symptomer
CT negative menn: 20 % (190:951) oppga symptomer CT positive CT negative (%) (%) Irritasjon på tuppen av penis Svie ved vannlatingen Smerter ved vannlatingen Etterdrypp ved vannlatingen Utflod fra urinrøret Hevelse i pungen Støtvise smerter i pungen Smerter over dagen i pungen Behandlet for urinveisinfeksjon ,4

23 Behandlingskonsultasjonen
CT positive n = 81 Behandlet utenfor studien n = 2 Videre i studien n = 79 Behandlet n = 71 Ikke behandlet n = 8 Intervjuet n = 65 Ikke intervjuet n = 6

24 Behandlingskonsultasjonen
N=65 CT positive menn med skjema om smittesporing Oppgav totalt 165 partnere, og at 100 av disse kom til å bli informert (61 %)

25 Kontrollkonsultasjonen
Behandlet i studien n = 71 Møtte til kontroll n = 40 Møtte ikke til kontroll n = 31 Intervjuet om partnerkontakt n = 35 Ikke intervjuet n = 5 Fire positive kontrollprøver

26 Behandlingskonsultasjonen
N=35 CT positive menn med skjema for kontrollkonsultasjonen Oppgav totalt 95 partnere, og at 63 av disse var blitt informert (68 %)

27 Oppsummering Prevalens: 7,8 % Risikofaktorer:
Mange partnere Manglende kondombruk Symptomer siste 30 dager Svie ved vannlatingen Utflod fra urinrøret Omtrent % av seksualpartnerne informert Under halvparten møtte til kontrollkonsultasjon Fire av 40 positiv ved kontroll

28 Litteratur Bakken IJ, Skjeldestad FE:
Chlamydia trachomatis blant mannlige studenter i Trondheim og Oslo – forekomst og smittesporing STF78 A06013 Bakken IJ, Skjeldestad FE, Halvorsen TF, Thomassen T, Størvold G, Nordbø SA: Chlamydia trachomatis among Young Norwegian Men: Sexual Behavior and Genitourinary Symptoms Sexually Transmitted Diseases, in press 2006 Bakken IJ, Nordbø SA, Skjeldestad FE: Chlamydia trachomatis Testing Patterns and Prevalence of Genital Chlamydial Infection Among Young Men and Women in Central Norway 1990–2003: A Population-Based Registry Study Sexually Transmitted Diseases, January 2006

29 Takk til Praktisk gjennomføring var avhengig av:
Tori F Halvorsen og Merete Grelland (Studenthelsetjenesten i Oslo) Jorid Figenschou og Anne Grethe Næss (Studenthelsetjenesten i Trondheim) Torbjørn Øvreness og Trine Sørgård (SINTEF Helse, Trondheim)


Laste ned ppt "Menn og klamydia Risikofaktorer, behandling og smitteoppsporing"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google