Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kjell-Morten Myhr Norwegian MS Competence Centre Department of Neurology Haukeland University Hospital & Department of Clinical Medicine, University.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kjell-Morten Myhr Norwegian MS Competence Centre Department of Neurology Haukeland University Hospital & Department of Clinical Medicine, University."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kjell-Morten Myhr Norwegian MS Competence Centre Department of Neurology Haukeland University Hospital & Department of Clinical Medicine, University of Bergen Bergen, Norway Nasjonale faglige retningslinjer Multippel Sklerose

2 2  Farmasøytisk industri:  Mottatt forelesningshonorar, forskningsmidler (forvaltet av Innovest AS, Haukeland universitetssykehus), dekning av utgifter for deltakelse på vitenskapelige kongresser eller deltatt i studier for utprøving av legemidler i regi av Bayer, Biogen Idec, GlaxoSmithKline, Merck Serono, Novartis og sanofi- aventis.  MS-forbundet:  Er leder i MS forbundets fagråd og er norsk representant i medisinsk og vitenskapelig fagråd for The Multiple Sclerosis International Federation. Interessekonflikter

3 Nasjonal arbeidsgruppe

4 4  Kort om MS  Diagnose  Behandling  Utfordringer Presentasjon

5 5 Multippel Sklerose Trapp B, Mørk SJ, Bø L. et al. NEJM 1998

6 • Prevalens: 150-180/10 5 • Insidens: 6-8/10 5 /år Norge • Totalt: ~ 8000 pasienter • Nye per år: ~ 300-350 • Unge; 20-40 års alder • Dobbelt så mange kvinner

7 7 Alvorlig sykdom Etter 10 år: 30% ganghjelpemidler Etter 15 år: 54 % med uføretrygd Myhr et al. 2001 Etter 10 år: 12% i rullestol Leveutsikter: Redusert med 8-10 år

8 8 SYKEHISTORIE & KLINISK UNDERSØKELSE Diagnose MR SPINALVÆSKE

9 9 Tidlig diagnose MRI MRI-Gd+ CIS  Klinisk isolert syndrom

10 10 Tidlig diagnose MRI MRI-Gd+ CIS  Klinisk isolert syndrom CDMS  Klinisk sikker MS

11 11 Tidlig diagnose MRI MRI-Gd+ CIS+  Klinisk isolert syndrom MR-MS  CDMS Klinisk sikker MS 

12 12 Tidlig diagnose MRI MRI-Gd+ CIS+  Klinisk isolert syndrom CDMS Klinisk sikker MS MR-MS   NY MR-MS 

13 13  Venstresideig tåkesyn og smerter ved bevegelse av øyet Tidlig diagnose; CIS + MS Polman et al. Ann Neurol 2010

14 14 Diagnosekriterier Polman et al. Ann Neurol 2010

15 15 MR; disseminert i lokalisasjon Polman et al. Ann Neurol 2010

16 16 MR; disseminert i tid Polman et al. Ann Neurol 2010

17 Attakkbehandling

18 18 Attakkbehandling Indikasjon  Ethvert sikkert attakk (symptomer > 1-2 døgn) med signifikant funksjonssvikt og infeksjon utelukket  Behandlingsstart så raskt som praktisk mulig (1-2 uker)  Metylprednisolon 1000mg iv. per dag i 3-5 dager  Peroral nedtrapping kan vurderes  Plasmaferese kan vurderes ved svært alvorlige attakker

19 19  Raskere remisjon!  Forebygger ikke nye attakker!  Ikke bedre remisjon !(?) Effekt

20 20 ?? Trapp B, Mørk SJ, Bø L. et al. NEJM 1998 Kan vi oppnå bedre effekt? Tidlig og aktiv behandling ??

21 Sykdomsmodulering

22 22 Sykdomsmodulering

23 23 Førstelinjebehandling  CIS med multiple MR lesjoner og positiv CSF.  Attakkvis MS med attakk siste år.  SPMS med fortsatt attakker.  ~ 30% reduksjon i årlig attakkrate  ~ 30-40% reduksjon i utvikling av permanent uførhet  ~ opptil 80 % reduksjon nye MR - kontrastlesjoner

24 24 Førstelinjebehandling Avonex® (IFNB-1a)  i.m. x 1 per uke  CIS - RRMS Betaferon® (IFNB-1b)  s.c. x 3,5 per uke  CIS – RRMS - SPMS Rebif® (IFNB-1a)  s.c. x 3 per uke  CIS – RRMS - SPMS Extavia® (IFNB-1b)  s.c. x 3,5 per uke  CIS – RRMS - SPMS Copaxone® (Glatirameracetat)  s.c. x 7 per uke  CIS – RRMS

25 25 Tid for ”nulltoleranse”?

26 26 Andrelinjebehandling  Funksjonsnedsettende attakk i løpet av ett år med førstelinjebehandling og typiske MR-funn  Alvorlig debuterende attakkvis MS med  2 attakk siste år og signifikant økning av MR lesjoner  Intoleranse for førstelinjepreparater  ~ 55 - 70% reduksjon i årlig attakkrate  ~ opptil 55 % reduksjon i utvikling av permanent uførhet  ~ opptil 90% reduksjon nye MR - kontrastlesjoner

27 27 Andrelinjebehandling Tysabri® (natalizumab)  i.v. x 1 hver 4. uke  RRMS  Risikostratifisering; PML   JC-virus screening - årlig hos JCV-negative pasienter Gilenya® (fingolimod)  p.o. x 1 per dag  RRMS  Risikostratifisering; hjertesykdom; maculaødem   Hjerteovervåkning ved oppstart  Øye-kontroll etter 3 mndr.

28 28 Utfordringer  Tidlig diagnose & behandling  Aktiv strategi i forhold til attakkbehandling og justering/endring av sykdomsmodulering  Risikostratifisering ved andrelinjebehandling  Symptomatisk behandling, trening og rehabilitering

29 29 Behandlingstilbud og diagnostikk styrer  Hjerneinfarkt: Dager/Timer  minutter  MS: Måneder/Uker  dager

30 30 Utfordringer  Gjennomslag og resurser for kronikerbehandling  Behov for organisering av ”MS-klinikk” i nevrologiske avdelinger

31 31 Takk for oppmerksomheten •Elektronisk Norsk MS register & biobank •Nasjonal oppstart; Solstrand 17-18 april 2012


Laste ned ppt "1 Kjell-Morten Myhr Norwegian MS Competence Centre Department of Neurology Haukeland University Hospital & Department of Clinical Medicine, University."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google