Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 1 Gjennomført av Synovate 21.august 2008 Catibus uke 33 Norsk Fysioterapeutforbund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 1 Gjennomført av Synovate 21.august 2008 Catibus uke 33 Norsk Fysioterapeutforbund."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 1 Gjennomført av Synovate 21.august 2008 Catibus uke 33 Norsk Fysioterapeutforbund

2 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 2 Prosjektinformasjon Formål Kartlegge følgende forhold: Fysisk aktivitet blant arbeidstakere og kjennskap til manuellterapeuter som primærkontakt. Utvalg:Landsrepresentativt 15 år + Feltarbeid: 12 - 15.august 2008 Metode:Telefon intervju, Omnibus Ant. int.:1002 intervju Feilmarginer: Totalresultatene er beheftet med feilmarginer på +/- 1.4-3.2 prosentpoeng

3 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 3 Oppsummering 55%vet at andre helseprofesjoner enn leger kan fungere som primærkontakter. Uhjulpet oppgir disse: -7% manuell terapeuter og 39% kiropraktorer 52% av de som er i fast arbeid, synes at arbeidsgiveren i tilfredsstillende grad stimulerer til fysisk aktivitet 13% av de som er i fast arbeid, har avtalefestet krav på trening i arbeidstiden 52% av de som er i fast stilling, synes arbeidsgiveren i tilfredsstillende grad stimulerer til fysisk aktivitet 13% har avtalefestet krav på trening i arbeidstiden 54% av de som ikke har avtalefestet krav på trening, ønsker dette 72% oppgir at de ville hatt positivt utbytte av å være mer fysisk aktiv enn det de er i dag -20% av disse oppgir at de har behov for profesjonell veiledning

4 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 4 55% vet at andre helseprofesjoner enn leger kan fungere som primærkontakt. Spm. 1 Visste du at andre helseprofesjoner enn leger kan fungere som primærkontakter, altså sykemelde og/eller henvise til annet helsepersonell? Catibus uke 33 2008 Overrepresentert andel ”Ja” 40-59 år (65%) Inntekt over 500’ (60%) Nord-Norge (68%) og Vestlandet (60%) Universitetsnivå (59%)

5 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 5 7% av de som visste at andre enn leger kan fungere som primærkontakt, oppgav manuellterapeuter. Catibus uke 33 2008 Spm. 2 Vet du hvilke helseprofesjoner dette gjelder? (UHJULPET) (Filter: Vet at andre helseprofesjoner enn leger kan fungere som primærkontakter. Andel av total 55%) Overrepresentert andel ”Manuellterapeuter” Universitetsnivå (12%)

6 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 6 51% av befolkningen over 15 år er i fast arbeid. Catibus uke 33 2008 Spm. 3 Er du i fast arbeid?

7 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 7 52% av de som er i fast arbeid, synes arbeidsgiveren i tilfredstillende grad stimulerer til fysisk aktivitet. Spm. 4 Synes du din arbeidsgiver i tilfredsstillende grad stimulerer til fysisk aktivitet blant arbeidstakerne? (Filter: Arbeider heltid/deltid. Andel av total 65%) Catibus uke 33 2008 Overrepresentert andel ”Nei” Kvinner (46%)

8 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 8 13% har avtalefestet krav på trening i arbeidstiden. Spm. 5 Har du avtalefestet krav på trening i arbeidstiden? (Filter: Arbeider heltid/deltid. Andel av total 65%) Catibus uke 33 2008

9 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 9 54% av de som ikke har avtalefestet krav på trening, ønsker dette. Spm. 6 Hvis du ikke har krav på trening i arbeidstiden, ønsker du dette? (Filter: Har ikke avtalefestet krav på trening i arbeidstiden. Andel av total 54%) Catibus uke 33 2008 Overrepresentert andel ”Ja” Kvinner (65%) Alder 25-39 år (62%)

10 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 10 72% oppgir at de ville hatt positiv utbytte av å være mer fysisk aktiv enn det de er i dag. Spm. 7 Ville du hatt positivt utbytte av å vare mer fysisk aktiv enn du er i dag? Catibus uke 33 2008 Overrepresentert andel ”Ja” Kvinner (79%) Alder 25-39 år (85%) Inntekt over 500’ (78%) Universitetsnivå (68%)

11 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 11 20% av de som ville hatt positivt utbytte av mer fysisk aktivitet, oppgir at de har behov for profesjonell veiledning. Spm. 8 Har du behov for profesjonell veiledning og/eller støtte fra fysioterapeut for å bli mer fysisk aktiv? (Filter: Ville hatt positivt utbytte av mer fysisk aktivitet. Andel av total 73%) Catibus uke 33 2008 Overrepresentert andel ”Ja” Kvinner (24%) Alder 60 år + (27%) Inntekt under 300’ (31%)

12 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 12 Operasjonalisering i antall personer/populasjon SpørsmålAndel “Ja”Andel befolkning 15 år+ Populasjon Visste du at andre helseprofesjoner enn leger kan fungere som primærkontakter, altså sykemelde og/eller henvise til annet helsepersonell? 55% 2 106’ Vet du hvilke helseprofesjoner dette gjelder? (Filter: Vet at andre helseprofesjoner enn leger kan fungere som primærkontakter, 55%) Manuellterapeut 7% Kiropraktor 39% 4% 21% 148’ 824’ Synes du din arbeidsgiver i tilfredstillende grad stimulerer til fysisk aktivitet blant arbeidstakerne? (Filter: Arbeider heltid/deltid 65%) 52%34%1 295’ Har du avtalefestet krav på trening i arbeidstiden? (Filter: Arbeider heltid/deltid 65%) 13%8%324’ Hvis du ikke har krav på trening i arbeidstiden, ønsker du dette? (Filter: Har ikke avtalefestet krav på trening i arbeidstiden, 54%) 54%29%1 124’ Ville du hatt positivt utbytte av å være mer fysisk aktiv enn du er i dag? 73% 2 796’ Har du behov for profesjonell veiledning og/eller støtte fra fysioterapeut for å bli mer fysisk aktiv? (Filter: Ville ha positivt utbytte av mer fysisk aktivitet, 73%) 20%15%557’

13 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 13 Feilmarginer Alle resultater som presenteres i denne rapporten er beheftet med en viss statistisk usikkerhet som skyldes at vi har kun observert et utvalg av enheter, og ikke hele populasjonen. Denne usikkerheten kan imidlertid beregnes. Generelt i denne undersøkelsen gjelder at tall i tallkolonnen er beheftet med en feilmargin på +/- 1.4-3.2 prosentpoeng. Feilmarginene for tall i undergrupper er større. Eksempel. Man har stilt et spørsmål med to svaralternativer: ”Ja” og ”nei”. I tabellen finner vi at 20% har svart ”ja” på spørsmålet, mens 80% har svart ”nei”. Er undersøkelsen basert på et utvalg på 1000 intervju, vil feilmarginen i dette tilfellet være +/- 2,5 prosentpoeng. I praksis vil dette si at det reelle ”ja”-svar i populasjonen vil (med 95% sikkerhet) ligge et sted mellom 17,5% og 22,5%.

14 © Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 14 http://www.synovate.no


Laste ned ppt "© Synovate 2008 12.00 8.70 5.48 4.63 8.24 5.73 5.27 10.7012.200.50 3.41 1 Gjennomført av Synovate 21.august 2008 Catibus uke 33 Norsk Fysioterapeutforbund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google