Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Egne ansatte eller innleie? Advokat Thomas Scheen, BNL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Egne ansatte eller innleie? Advokat Thomas Scheen, BNL."— Utskrift av presentasjonen:

1 Egne ansatte eller innleie? Advokat Thomas Scheen, BNL

2 Egne ansatte Underentreprise har lang tradisjon i byggenæringen. Innleie av arbeidstaker har hatt en sterk økning i den senere tid.

3 Hvorfor innleie? – Gir fleksibilitet – Tar svingninger – Rask tilpasning – Kostnader – Funksjonærer/håndverkere

4 Utvikling yrkesområder

5 Yrkesområdet: Bygg og anlegg

6 Egne ansatte Fagbevegelsen har kritisert at egen bemanningen i bedriftene har vært for liten. Vi fått inn bestemmelser i overenskomstene

7 FOB §1-2 Innleie av arbeidskraft, utsetting av arbeid m.m. ” Partene er enige om at det er viktig å arbeide for at bransjen blir mest mulig attraktiv og seriøs. Der egenbemanningen ikke er tilstrekkelig, skal det drøftes ulike tiltak – herunder muligheten for å øke antallet ansatte, jf. Hovedavtalen § 9-3” (Vi har tilsvarende bestemmelse i Byggeindustrien § 7-1, Anleggsoverenskomsten s.21 nr.3 og Asfaltoverenskomsten § 1 nr.2)

8 FOB §1-2 Innleie av arbeidskraft, utsetting av arbeid m.m. ” Dersom bedriften ønsker å leie inn arbeidskraft eller sette bort deler av arbeidet, skal det på forhånd forhandles med bedrifts- tillitsvalgte, jf. Hovedavtalen §9-3” (Vi har tilsvarende bestemmelse i Byggeindustrien § 7-1, Anleggsoverenskomsten s.21 nr.3 og Asfaltoverenskomsten § 1 nr.2)

9 FOB § 1-2 ”Forhandle” Blir ikke partene enige – bestemmer bedriften(styringsretten)

10 HVA NÅ I NEDKONJUKTUR? Innleie av arbeidstakere: Trappes ned - korte oppsigelsesfrister i kontraktene Underentreprenører: - Løpende kontrakter? - Nye kontrakter?

11 Innleie- Underleverandør/underentreprise Skille mellom innleie og underleverandør/underentreprise Helhetsvurdering av: Risiko for arbeidsresultatet ? Hvem har kontroll og ledelse av arbeidet ? Hvem stiller med arbeidsredskap/utstyr ? Betaling ? Tilknyttingsforhold mellom partene ?

12 Arbeidsinnleie Regler for innleie av arbeidskraft er regulert i AML: §14-12 Innleie fra virksomhetsom har til formål å drive utleie(bemanningsforetak ) §14-13 Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie

13 AML § 14 -12 Innleie fra virksomhetsom har til formål å drive utleie(bemanningsforetak) Nr 1. Tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig tilsetting etter §14-9 første ledd Nr 2. I virksomheter som er bundet av tariffavtale kan inngå skriftlig avtale med tillitsvalgt om innleie

14 AML § 14 -12 Nr 1. Midlertidig ansettelse AML §14-9 Kan inngås: Når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten Vikariat

15 Arbeidsinnleie AML § 14 – 12 Nr. 2 Kan inngå skriftlig avtale med tillitsvalgte: Om tidsbestemt innleie uten hinder av det som er bestemt i første ledd. vetorett NB! Tillitsvalgte har vetorett

16 Virkning av ulovlig innleie AML § 14-14 Ved brudd på bestemmelsen kan den innleide kreve erstatning / fast ansettelse

17 Arbeidsinnleie Forskrift om bemanningsforetak (4.juni 2008): – Bemanningsforetaket skal sende melding til Arbeidstilsynet – Arbeidstilsynet skal føre et register – Innleier som benytter seg av bedrifter som ikke er registrert kan straffes med bøter Det er ikke bestemt når forskriften trer i kraft

18 Arbeidsinnleie AML § 14 – 13 Innleie av arbeidstakere fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie Innleie fra virksomhet: – Skjer innenfor fagområder som er hovedbeskjeftigelse og ikke over 50% de fast ansatte – Innleide arbeidstakere må være fast ansatte hos utleier

19 Arbeidsinnleie AML § 14 – 13 Innleier skal først drøfte med tillitsvalgte før beslutning tas Krav om skriftlig avtale med tillitsvalgt dersom innleien overstiger 10% av de ansatte hos innleier eller har en varighet ut over 1 år Unntak for 3 personer Unntak for konsern Ved brudd på innleiekriteriet må innleien opphøre


Laste ned ppt "Egne ansatte eller innleie? Advokat Thomas Scheen, BNL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google