Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UNDERENTREPRISE ER NÅR oppdraget gjelder et avgrenset arbeid som utføres til avtalt tidsfrist, og som oftest fast avtalt pris, og  det arbeides på oppdragstakers.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UNDERENTREPRISE ER NÅR oppdraget gjelder et avgrenset arbeid som utføres til avtalt tidsfrist, og som oftest fast avtalt pris, og  det arbeides på oppdragstakers."— Utskrift av presentasjonen:

1 UNDERENTREPRISE ER NÅR oppdraget gjelder et avgrenset arbeid som utføres til avtalt tidsfrist, og som oftest fast avtalt pris, og  det arbeides på oppdragstakers ansvar, risiko og regning  oppdragstaker tildeler arbeidsoppgaver, leder og kontrollerer arbeidet  oppdragstaker bestemmer hvor mange og hvem som skal utføre arbeidet  oppdragstaker holder materialer, og eget arbeidsutstyr, evt verksted INNLEIE ER NÅR oppdraget gjelder å stille arbeidstakere til rådighet mot en avtalt timepris, eventuelt timebasert pris, og  det arbeides for oppdragsgivers ansvar og risiko, og som regel også regning  oppdragsgiver tildeler arbeidsoppgaver og leder og kontrollerer arbeidet  oppdragsgiver bestemmer hvor mange som skal benyttes, kvalifikasjoner, eventuelt kan kreve en arbeidstaker erstattet  oppdragsgiver holder materialer og utstyr

2 Underentreprenør Kontraktspart som har påtatt seg oppfyllelsen av en del av de forpliktelsene som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren NS 8415:2008

3 Overtakelsesforretning Kontraktarbeidet overtas av hovedentreprenøren ved overtakelsesforretning. Overtakelsen skjer samtidig med byggherrens overtakelse.

4 Ferdigstillelse Når underentreprenøren gir melding om når kontraktarbeidet blir ferdigstilt, kan begge parter innkalle den andre parten til registreringsforretning. Fra registreringsforretningen skal det settes opp protokoll.

5 Virkningen av gjennomført registreringsforretning  Risikoen for kontraktarbeidet går over fra UE til HE  UE skal sluttfakturere HE

6 UNDERENTREPRISE ER NÅR oppdraget gjelder et avgrenset arbeid som utføres til avtalt tidsfrist, og som oftest fast avtalt pris, og  det arbeides på oppdragstakers ansvar, risiko og regning  oppdragstaker tildeler arbeidsoppgaver, leder og kontrollerer arbeidet  oppdragstaker bestemmer hvor mange og hvem som skal utføre arbeidet  oppdragstaker holder materialer, og eget arbeidsutstyr, evt verksted INNLEIE ER NÅR oppdraget gjelder å stille arbeidstakere til rådighet mot en avtalt timepris, eventuelt timebasert pris, og  det arbeides for oppdragsgivers ansvar og risiko, og som regel også regning  oppdragsgiver tildeler arbeidsoppgaver og leder og kontrollerer arbeidet  oppdragsgiver bestemmer hvor mange som skal benyttes, kvalifikasjoner, eventuelt kan kreve en arbeidstaker erstattet  oppdragsgiver holder materialer og utstyr

7 BackUp personell BackUp Personell har under årene utvidet sin interne kompetanse og har tilpasset seg våre kunders behov for flere tjenester og fagområder. I dag er vi en totalleverandør innen personalutleie, rekruttering og bemanningsentreprise. Vi har i dag 10 kontorer i Norge. BackUp har under årene utvidet sin interne kompetanse og har tilpasset seg våre kunders behov for flere tjenester og fagområder. I dag er vi en totalleverandør innen personalutleie, rekruttering og bemanningsentreprise.

8 Manpower Vi tilbyr alt fra én enkelt person til større bemanningsentrepriser. Trenger du faste medarbeidere rekrutterer vi dette via Manpower Professional Executive AS. Vårt hovedmål er alltid å kunne tilby fleksible kvalitetsløsninger til de utfordringer våre kunder har.enkelt

9 Vikarbyråene fosser fram i Norge Moss Avis Bare i Moss opererer det nå rundt 20 bemanningsselskaper, mens det på landsbasis finnes 400 - –500 selskaper. Tall fra NHO Service som organiserer 80-90 prosent av bransjen, viser at vikarselskapene omsetter for rundt 12 milliarder kroner. Ved siden av utleie av personell tilbyr bedriftene rekrutteringstjenester og rådgivning i forbindelse med omstillingsprosesser og bemanningsentrepriser.tilbyr

10 Høring – Forslag til tiltak for å sikre at regler vedrørende inn- og utleie av arbeidskraft etterleves Bemanningsbransjen defineres til å omfatte mer enn bare utleie av arbeidskraft. Formidling/rekruttering av arbeidskraft, outsourcing, bemanningsentrepriser og omstillingstjenester er også en del av bransjen. Utleie av arbeidskraft står for om lag 93 prosent av omsetningen i bransjen, ifølge NHO Service. Bemanningsbransjen kjennetegnes av stort mangfold. Utleide arbeidstakere jobber innenfor en rekke forskjellige yrkesområder med stor variasjon i arbeidsmiljøeksponering, arbeidsvilkår, kvalifikasjonsnivå, preferanser og motivasjon for å jobbe i bemanningsbransjen.

11 UNDERENTREPRISE ER NÅR oppdraget gjelder et avgrenset arbeid som utføres til avtalt tidsfrist, og som oftest fast avtalt pris, og  det arbeides på oppdragstakers ansvar, risiko og regning  oppdragstaker tildeler arbeidsoppgaver, leder og kontrollerer arbeidet  oppdragstaker bestemmer hvor mange og hvem som skal utføre arbeidet  oppdragstaker holder materialer, og eget arbeidsutstyr, evt verksted INNLEIE ER NÅR oppdraget gjelder å stille arbeidstakere til rådighet mot en avtalt timepris, eventuelt timebasert pris, og  det arbeides for oppdragsgivers ansvar og risiko, og som regel også regning  oppdragsgiver tildeler arbeidsoppgaver og leder og kontrollerer arbeidet  oppdragsgiver bestemmer hvor mange som skal benyttes, kvalifikasjoner, eventuelt kan kreve en arbeidstaker erstattet  oppdragsgiver holder materialer og utstyr


Laste ned ppt "UNDERENTREPRISE ER NÅR oppdraget gjelder et avgrenset arbeid som utføres til avtalt tidsfrist, og som oftest fast avtalt pris, og  det arbeides på oppdragstakers."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google